Zpravodajství

Zobrazeno 61-89 ze 89

Cyklodoprava v Karlovarském kraji

Datum: 21. 7. 2011

-

Petice

Datum: 12. 7. 2011

Na Městském úřadu Kraslice je možné připojit svůj podpis k petici "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb". Podpisové archy jsou připraveny v podatelně MěÚ Kraslice.

Organizační struktura MěÚ Kraslice

Datum: 1. 3. 2011

Schema organizační struktury Městského úřadu Kraslice.

Informace pro občany

Datum: 2. 2. 2011

Město Kraslice zřídilo nouzovou linku pro pomoc občanům, kteří si v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nedokážou sami zajistit nutnou návštěvu lékaře, donášku léků apod.

V Karlovarském kraji zatočily s elektroodpadem nejlépe Kraslice

V Karlovarském kraji zatočily s elektroodpadem nejlépe Kraslice

Datum: 12. 7. 2010

Společnost Elektrowin zveřejnila výsledky akce "Zatočte s elektroodpadem". Podle tiskové zprávy v Karlovarském kraji zatočily s elektroodpadem nejlépe Kraslice.

Regionální hospodářská komora Poohří

Datum: 28. 5. 2010

V měsíci květnu se uskutečnilo setkání zástupců RHK Poohří a jejího saského protějšku IHK Chemnitz. Smyslem tohoto jednání bylo hledání cest dalšího rozvoje naší oblasti a podnikání v ní.

Ukončení analogového vysílání TV Prima

Datum: 26. 1. 2010

-

České radiokomunikace spustily dokrývače v západních Čechách

Datum: 7. 12. 2009

-

Zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů

Datum: 4. 8. 2009

-

Změna harmonogramu svozu odpadů v Kraslicích

Datum: 4. 8. 2009

Vážení ,
dovolujeme si Vám tímto oznámit změnu svozového dne Vašich popelnic (odpadních nádob), která nastane dnem

2. ÚNORA 2009.

Pravidelnými termíny odvozů jsou od uvedeného dne vždy Pondělí a čtvrtek

Soupis odvozů v jednotlivých ulicích najdete v podrobnostech. Měsíční svoz bude uskutečněn vždy v prvním týdnu daného měsíce.

Svoz 1 x 14 dnů bude proveden v každém sudém týdnu (tzn. v týdnu 2 – 6.2.2009 a po té vždy po 14 dnech)

El. adresa pro splnění ohlašovací povinnosti

Datum: 4. 8. 2009

-

SMS Infokanál

Datum: 4. 8. 2009

Nová služba obyvatelům - SMS Infokanál "městský rozhlas do kapsy"

E-box usnadní lidem třídění drobných elektrospotřebičů

E-box usnadní lidem třídění drobných elektrospotřebičů

Datum: 4. 8. 2009

Město Kraslice chápe třídění odpadu jako jednu ze svých priorit s ohledem na šetrné chování k životnímu prostředí. Aby občané mohli likvidovat ekologicky i drobné elektrospotřebiče, je umístěn ve vestibulu městského úřadu e-box, kam mohou občané bezplatně odkládat drobné elektrospotřebiče.

Internetový portál pro investory

Datum: 4. 8. 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě schválení Programu rozvoje Karlovarského kraje a jeho zaměření na prioritu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu, vytvořil Krajský úřad "Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji". Tento krok postihuje komplexně problematiku investorských příležitostí v Karlovarském kraji a může výraznou měrou přispět k řešení problematiky dostupnosti a nabídky podnikatelských nemovitostí, případně vstupu soukromého kapitálu do rozvojových projektů měst a obcí.

Jak lze řešit sousedské spory

Datum: 4. 8. 2009

Problematika sousedských sporů není ojedinělou záležitostí v žádném městě a protože není v této záležitosti vždy vše jasné a zřejmé, kam se se svými stížnostmi obracet, stojí za to podělit se s občany o zjištěné informace z právního informačního portálu www.epravo.cz , kde právník na otázku „Musím se v případě sporů se sousedem vždy obracet na soud? Nepomůže mi v některých případech obecní nebo stavební úřad?“ odpovídá (doslovně):

Podmínky použití znaku města

Datum: 4. 8. 2009

Starosta města upozorňuje na povinnost vyplývající ze zákona o obcích č.128/2000 ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 34a stanoveno,že právnické a fyzické osoby mohou použít znak města jen s předchozím písemným souhlasem města.

Informace o silničním průtahu

Datum: 4. 8. 2009

Vzhledem ke komplikacím vzniklých při rekonstrukci komunikace II/210, které nebylo možné předvídat, bude letos 10.října dokončena pouze první část silničního průtahu městem k ZŠ Dukelská. Na realizaci dalších úseků si budeme muset počkat do roku 2009, kdy budou práce na této komunikaci opět pokračovat. Datum zahájení prací ještě stanoven není, ale délka dokončení by měla být 3 měsíce.

Informace o zemětřesení

Datum: 4. 8. 2009

Vzhledem k situaci, která nastala vlivem zemských otřesů, jsme pro vás připravili zásady chování při zemětřesení.

Informace pro podnikatele

Datum: 4. 8. 2009

V souvislosti s novelou živnostenského zákona, účinného od 1.7.2008 se zavádí i nová verze informačního systému registru živnostenského podnikání ( dále jen IS RŽP). Z tohoto důvodu je nutné provést odstávku provozu IS RŽP v době od 25. června 2008 od 18.30 hodin do úterý 1. července 2008 do 6.00 hodin, tj. v rozsahu tří pracovních dnů.

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům

Datum: 4. 8. 2009

Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působnost i do našeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspěšně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit.

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Datum: 4. 8. 2009

Firma PSVS a.s. Praha, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Městem Kraslice a Ministerstvem pro místní rozvoj, zahájila v říjnu 2005 rekonstrukci mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích, v ulici Kpt.Jaroše.

Na stránkách kraslice.cz můžete inzerovat

Datum: 4. 8. 2009

Internetové stránky města Kraslice nabízejí možnost bezplatné inzerce. Nabídky nebo poptávky může podat každý návštěvník stránek.

Anketa - Jaké chcete zdravotnictví?

Datum: 9. 3. 2009

Vedení Karlovarského kraje chce zjistit názory lidí na krajské zdravotnictví. Lidé mohou až do poloviny dubna přispět svým názorem v anketě, která je přístupná na internetových stránkách Karlovarského kraje. http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj/anketa/anketakkn.aspx

07/2008

Datum: 15. 7. 2008

-

Volby do obecních zastupitelstev

Datum: 21. 10. 2006

-

Dienstleistungen

Datum: 12. 7. 2006

-

Sieben Tage in der Region Kraslice

Datum: 15. 3. 2006

Willkommen in dieser Region

Touristik- info

Datum: 15. 3. 2006

Touristik - und Radfahrertrassen des Kraslicer Gebietes

Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

Datum: 15. 2. 2006

-

Zobrazeno 61-89 ze 89