Kraslice

BÝVALÁ TOVÁRNA BOHLAND A FUCHS (LIPOVÁ CESTA)

Datum: 6. 6. 2014

Popis památky:
Dvoupatrová volně stojící budova s romantizujícím průčelím, provedená v režném cihlovém zdivu.
Jedna z prvních továren Sokolovska s výtvarně hodnotným exteriérem.

PŘEDMĚSTSKÝ DVOJDŮM (HRÁZDĚNKA)

Datum: 6. 6. 2014

Popis památky:
Nárožní, obytný, jednopatrový objekt. Přízemí omítané (roubené), patro hrázděné. Hlavní průčelí v přízemí jednoosé, v patře 3 okenní osy, ukončuje bohatě členěný, hrázděný štít. Vstup z boční strany. Dispozice hojného typu, stropy trámové, střecha sedlová.
Charakteristický příklad předměstského obytného domu v Podkrušnohoří.

MARIÁNSKÝ SLOUP

Datum: 6. 6. 2014

Popis památky:
Sloup s akantovou hlavicí tvoří podnož Neposkvrněné P. Marie. Postava je hybná, roucho rozevláté, ruce sepjaty, oči s tváří obrácené vzhůru. Spodní vrstvu zdvojeného hranolového soklu zdobí na všech stranách reliéfy čtyř evangelistů se symboly.
Baroková plastika dobré umělecké úrovně, vyšlá z dílny předního barokního západočeského sochaře.
Socha je umístěna před kostelem Božího Těla Kraslice, vpravo od vstupu.

VILA WILHELMA FUCHSE č.p. 1128 (DUKELSKÁ UL.)

Datum: 5. 6. 2014

Popis památky:
Dům č.p. 1128 je hodnotným dokladem konstrukčně i řemeslně kvalitně provedené stavby, která se dochovala ve své původní hmotě i vnitřní dispozici. Rozložitá stavba vily je pročleněna četnými rizality, arkýři, balkony a lodžiemi.

KAPLE HŘBITOVNÍ S ROZLUČKOVOU SÍNÍ

Datum: 5. 6. 2014

Hřbitovní kaple je velmi hodnotnou a ve hmotě autenticky dochovanou stavbou z konce 19. století, která byla ve 30. letech 20. století citlivě rozšířena o rozlučkovou síň. Kaple představuje dochovaný příklad historizující architektury ztvárněné v negotickém slohu. Pseudoslohovou čistotu a jednoduchost výrazu kaple pak ctí i přístavba rozlučkové síně, jejímž autorem byl architekt Anton Köstler.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Datum: 5. 6. 2014

Popis památky:
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v přirozené velikosti, oděna v tradiční kanovnické roucho, stojící na hranolovém soklu, v obou rukou drží kříž.
Pozdně barokní plastika je prací místního sochaře, který vyšel z dílny J. Eberleho.
Socha je umístěna před kostelem Božího Těla Kraslice, vlevo od vstupu.

VILA č.p. 1091 (LIPOVÁ CESTA)

Datum: 5. 6. 2014

Popis památky:
Reprezentativní vilu ve stylu romantizující secese a s vnitřní dispozicí typu anglické „cottage“ nechal v roce 1903 postavit významný kraslický průmyslník Anton Richard Breinl. Vilu navrhl městský stavitel z Teplic Otto Steinl. Dům č.p. 1091 je hodnotným dokladem konstrukčně i řemeslně kvalitně provedené stavby, která se dochovala ve své původní hmotě i vnitřní dispozici. Vnější plášť se vyznačuje velkým množstvím hodnotných architektonických prvků.

BAROKNÍ NÁHROBEK DVOU SYNŮ HORNÍHO HEJTMANA V KRASLICÍCH, KRYŠTOFA JINDŘICHA WINKLERA Z HAIFELDU

Datum: 23. 2. 2011

Náhrobek byl původně umístěn ve starém městském kostele za hlavním oltářem z roku 1619, který byl zbourán roku 1893. Při jeho zboření a nahrazení pseudorománskou bazilikou Božího Těla v 90.letech 19. století byl náhrobek přenesen do zdi městského hřbitova.

HRAD HAUSBERG, ZŘÍCENINA A ARCHEOLOGICKÉ STOPY

Datum: 23. 2. 2011

V Kraslicích se vypráví pověst o tom,že na hradě sídlil lapka,který přepadal kupce.Když byl hrad trestnou výpravou dobyt,pán hradu prý skočil na svém koni dolů do údolí.Zprávy o tom,zda tento skok přežil,či ne,se rozcházejí,na skalním ostrohu však pozorný pozorovatel může najít otisk podkovy,kde se prý kůň odrazil,a také otisk ostruhy.

KOSTEL BOŽÍHO TĚLA

Datum: 23. 2. 2011

Titul kostela: Božího Těla (Corpus Christi), dříve též Nejsvětějšího Těla Kristova
Postaven ve slohu novorománském.

Městská jatka

Datum: 14. 1. 2011

Popis památky:
Soubor staveb bývalých městských jatek sestává z hlavní budovy č.p. 1928, pomocného provozního objektu, objektu se sociálním zařízením pro zaměstnance a obytného domu č.p. 636.
Architektonicko-historicky a výtvarně hodnotný areál výrobního charakteru se zachovanou původní hmotou, půdorysnou dispozicí, materiály, kvalitně dochovanými detaily a vnitřním vybavením firem Siemens a Škoda. Naprosto unikátní slohově jednotný areál je dochovaný v nezměněném původním stavbu, bez degradujících stavebních úprav, díky izolovanosti městečka. Jde o doklad mohutného průmyslového, ekonomického a stavebního rozvoje města a řadí se mezi nejkvalitnější technické památky všeho druhu.

Časové, slohové a autorské určení:
Německá moderna s prvky secese, r. 1903, podle projektu varnsdorfského architekta Antona Möllera