Oddělení kanceláře tajemníka

Krasličtí hasiči pomáhají přímo na místě

Datum: 2. 7. 2021

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kraslicích se vydali pomoci lidem v oblastech postižených řáděním tornáda na jižní Moravě

„Dobráci“ v Kraslicích

Datum: 13. 12. 2019

Prostřednictvím dotace si v letošním roce naši „dobráci“ pořídili nové plovoucí čerpadlo s motorovým pohonem zn. POSEIDON 2 Brigss Stratton v celkové hodnotě 38.962 Kč, kdy dotace z rozpočtu Karlovarského kraje činila 80% z celkové pořizovací ceny, tj. 28 tisíc Kč, a město Kraslice se podílelo 20% spoluúčastí na pořízení tohoto čerpadla, což bylo podmínkou pro poskytnutí dotace.

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Datum: 8. 11. 2017

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Datum: 13. 10. 2015

Informace o realizaci projektu

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Datum: 28. 8. 2013

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

Ceník služeb - kopírování pro občany

Datum: 23. 1. 2013

-

Technologické centrum ORP Kraslice

Datum: 9. 11. 2012

-

Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby

Datum: 17. 1. 2012

-

Změna plateb za ověřené výstupy

Datum: 4. 1. 2011

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

Procesní audit na městském úřadu

Datum: 19. 10. 2010

-

Výroční zpráva - výkaz stížností a petic 2009

Datum: 20. 1. 2010

-