Informace o zemětřesení

Vzhledem k situaci, která nastala vlivem zemských otřesů, jsme pro vás připravili zásady chování při zemětřesení.

Zásady chování při zemětřesení
Zemětřesení lze očekávat pouze v malých oblastech západních a severovýchodních Čech a severní Moravy a Slezska. Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do několika minut. Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při zemětřesení.
Před silným zemětřesením:
 • rozmyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte /v budově, na cestě/
 • vypnout přívody vody, plynu a energie
 • uvědomit si, zda vás neohrožují poličky, skříně a další volné předměty
 • prostudovat si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení
 • připravit si evakuační zavazadlo
Během zemětřesení
V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny.
Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů.
Po zemětřesení
 • zachovejte klid
 • buďte připraveni na dotřesy
 • poskytněte první pomoc raněným
 • zapněte si rádio a poslouchejte instrukce
 • nepoužívejte výtahy
 • přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače
 • v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče
 • dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd.
 • netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci
 • nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře
 • sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.
Richterova stupnice
Magnitudo
Následky
1, 2
Není cítit, lze pouze měřit přístroji
3
Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4
Slabé zemětřesení
5
Slabé poškození budov blízko epicentra
6
Vážné poškození špatně postavených budov
7
Velké poškození budov
8
Téměř úplné zničení
Richterova stupnice je logaritmická. Richterova stupnice nemá horní hranici.
Pro dané zemětřesení platí jediná hodnota magnituda, které charakterizuje velikost daného zemětřesení.
Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Wikipedia

Datum vložení: 4. 8. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2009 0:00