SMS Infokanál

Nová služba obyvatelům - SMS Infokanál "městský rozhlas do kapsy"

Informace ke zprovoznění služby SMS od 10. června 2008.

SMS InfoKanál – městský rozhlas “do kapsy”

Od 10. června 2008 mohou občané města Kraslic i přilehlých částí Čirá, Černá, Kostelní a Počátky využívat novou službu SMS InfoKanál, městský rozhlas “do kapsy”. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

Tato nová moderní služba může dobře zastoupit mnohde hůře slyšitelný městský rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty občany, kteří tráví většinu dne mimo své bydliště. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, problémů s pitnou vodou, přerušení dodávky elektrické energie, ekologických havárií a podobně.

V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí svým občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.

Jak služba funguje v praxi ?

Odpovědný zaměstanec městského úřadu můžekdykoli z webové stránky u provozovatele služby napsat zprávu, která je automaticky rozeslána všem registrovaným občanům. V případě nouze lze zprávu všem registrovaným občanům odeslat přímo z mobilního telefonu. To může být užitečné především v krizových situacích, kdy může současně dojít k výpadku elektrické sítě, internetu nebo je třeba odesílat zprávy přímo z místa ohrožení.

Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných telefonních čísel třetí osobou?

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewally a pod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení.

Provozovatelem služby je společnost Qbizm technologies, a.s., která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz.

Informace nejdůležitější : jak službu získat ?

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení služby k registraci:

Odeslat textovou zprávu ve znění:

IK KRASLICE REGISTRUJ (nebo zkráceně IK KRASLICE REG)

na telefonní číslo 605 733 680

Odhlášení služby z registrace:

Odeslat textovou zprávu ve znění:

IK KRASLICE ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK KRASLICE ODREG)

na telefonní číslo 605 733 680

Pozor !Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co občan v souvislosti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení této služby. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese Městský úřad Kraslice.

V budoucnosti bude možné podle zájmu občanů rozšířit službu o SMS ankety a mini-referenda, členění zasílaných informací na různé tématické oblasti nebo vybírat příjemce zpráv například podle lokalit.

Datum vložení: 4. 8. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2009 0:00