cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Zpravodajství

leták 2023

Mobilní pracoviště ZP MV ČR

Datum: 21. 8. 2023

Informace o výjezdu mobilního pracoviště Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR do Kraslic ve 2. pololetí 2023 v roce 2024.

Povinné předškolní vzdělávání

Datum: 7. 4. 2022

informační leták Karlovarského kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA - INFORMACE K VAROVÁNÍ A UKRYTÍ

Datum: 4. 3. 2022

Na bezpečnostním portálu Karlovarského kraje byly uveřejněny bližší informace k varování a ukrytí.

Petice za záchranu sociální a ekonomické stability Karlovarského a Ústeckého kraje

Datum: 3. 4. 2019

Petici "Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů" je možné podpořit v Kulturním a informačním centru Kraslice.

Komentovaná prohlídka hřbitovů

Datum: 21. 3. 2019

V souvislosti s dezinformační kampaní týkající se stavu hřbitova na Tisové připravilo vedení města ve spolupráci s TSMK komentované prohlídky hřbitovů

MENSA - Testování IQ

Datum: 11. 3. 2019

Ve středu 3. dubna 2019 bude v Kraslicích provádět MENSA pro zájemce testování IQ.

Statistické šetření

Datum: 17. 1. 2019

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje.

Ředitelka Městské knihovny Kraslice vyhlásila výběrové řízení na pracovníka KIC a propagace

Datum: 27. 11. 2018

Ředitelka Městské knihovny Kraslice, příspěvkové organizace města Kraslice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Pracovník Kulturního a informačního centra a propagace města Kraslice

Akce Čisté město 2018

Datum: 12. 10. 2018

Vážení spoluobčané,

stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté město 2018, kterou pro Vás připravujeme v měsíci říjnu. Jedná se o přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.

Město Kraslice hledá ředitele/ředitelku Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091

Datum: 25. 9. 2018

Město Kraslice opakovaně vyhlásilo konkursní řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Lipová cesta 1091, protože se v prvním kole do konkursního řízení nepřihlásil žádný uchazeč.

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské knihovny Kraslice

Datum: 6. 4. 2018

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské knihovny Kraslice

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kraslice

Datum: 6. 4. 2018

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kraslice

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

Datum: 6. 4. 2018

Město Kraslice vyhlásilo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Kraslice, Boženy Němcové 1685

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Datum: 26. 1. 2018

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření v domácnostech. Tazatelé osloví i některé domácnosti v Kraslicích.

#

Nominace sportovec Kraslic 2017

Datum: 1. 11. 2017

I v letošním roce vyhlašuje Komise pro sport a tělovýchovu při Radě města Kraslice anketu, v níž jsou oceňováni aktivní sportovci za aktuální dobré sportovní výkony v roce 2017 i funkcionáři sportovních klubů a sdružení za dlouholetou práci v oblasti sportu.

Karlovarský kraj vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace

Datum: 4. 5. 2017

Karlovarský kraj dnes vyhlásil 2. výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace. Text výzvy včetně jejích příloh je uveden níže. Výzva je zveřejněna na úřední desce Karlovarského

Městská knihovna Kraslice vypsala výběrové řízení na nového pracovníka

Datum: 24. 4. 2017

Městská knihovna Kraslice vypsala výběrové řízení na nového pracovníka KIC

Karlovarský kraj vyhlašuje 2. kolo kotlíkové výzvy

Datum: 24. 4. 2017

Dne 28.04.2017 bude vyhlášeno Karlovarským krajem druhé kolo kotlíkové výzvy.

Akce Čisté město

Datum: 4. 4. 2017

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Plánovaný ořez vrby rostoucí mezi Císařskými duby

Datum: 12. 2. 2017

Odbor životního prostředí informuje o plánovaném ořezu stromů

Rozšířené úřední hodiny finančního úřadu

Datum: 6. 2. 2017

Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Sokolově bude zajišťovat rozšířené úřední hodiny v Kraslicích

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Datum: 3. 2. 2017

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 šetření Životní podmínky 2017

Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

Datum: 20. 1. 2017

Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

Poděkování občanům

Datum: 16. 12. 2016

Poděkování občanům

#

Naši "Dobráci"

Datum: 18. 10. 2016

Přiblížení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kraslicích

Pozvánka starosty města na jednání zastupitelstva města

Datum: 19. 9. 2016

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Kraslice

Informace k bodu jednání zastupitelstva - nabídka odkupu Polikliniky Kraslice s. r. o.

Datum: 20. 6. 2016

Předkladatelé informují občany o předkládaném návrhu na přijetí nabídky na odkoupení 100% podílu Polikliniky Kraslice s. r. o.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

Datum: 17. 6. 2016

Na červnovém zastupitelstvu se bude rozhodovat o záměru koupě společnosti Poliklinika Kraslice, s. r. o. Občané tak mají nejlepší příležitost říci svůj názor k tomuto záměru.

Starosta ocenil vítěze "Papírové bitvy"

Datum: 8. 6. 2016

V rámci Dne s odpady proběhlo vyhodnocení soutěže "Papírová bitva"

Technické služby města Kraslic hledají zaměstnance

Datum: 16. 5. 2016

TSMK hledají nové zaměstnance

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Datum: 29. 3. 2016

Český statistický úřad informuje o probíhajícím statistickém šetření.

Vyhlášení soutěže ve sběru papíru

Datum: 1. 3. 2016

Město Kraslice a Technické služby města Kraslic vyhlašují soutěž ve sběru papíru

Město Kraslice hledá ředitele/ředitelku Městské knihovny Kraslice

Datum: 1. 3. 2016

Město Kraslice vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Městské knihovny Kraslice

Harmonogram svozu komunálního odpadu od 01. ledna 2016

Datum: 22. 12. 2015

aktuální harmonogram svozových dní v roce 2016

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Datum: 2. 12. 2015

Informace o připravovaných kotlíkových dotacích

Připravuje se aktualizovaný Program rozvoje města

Datum: 10. 8. 2015

Město Kraslice připravuje Program rozvoje města na roky 2015-2020.

Veřejná sbírka Pomocné ruce pro Aničku Křehkou

Datum: 29. 6. 2015

Město Kraslice se rozhodlo podpořit veřejnou sbírku Pomocné ruce pro Aničku Křehkou, kterou pořádá Spolek přátel města Kraslice, a zastupitelstvo města schválilo příspěvek do této sbírky ve výši 40 tis. Kč.

Meziobecní spolupráce na Kraslicku je připravena k oživení

Datum: 4. 5. 2015

Informace o projektu na podporu meziobecní spolupráce

9. 12. 2014 uzavřen stavební úřad a odbor životního prostředí

Datum: 9. 12. 2014

Dne 9. 12. 2014 je z technických důvodů uzavřen odbor Územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče a odbor Životního prostředí MěÚ Kraslice.

Kraslice mají nové vedení města

Datum: 7. 11. 2014

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Nový jízdní řád na lince Kraslice - Nejdek

Datum: 24. 10. 2014

Od 1. listopadu 2014 bude na lince Nejdek - Šindelová - Rotava - Kraslice platit nový jízdní řád.

#

Římskokatolická farnost informuje - DUŠIČKY

Datum: 24. 10. 2014

Rozpis bohoslužeb v čase "Dušičkovém"

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě

Datum: 16. 5. 2014

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu "Rozvoj výroby hudebních nástrojů na Kraslicku"

Datum: 22. 4. 2014

Dne 23. dubna 2014 od 16,00 hodin proběhne slavnostní ukončení projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova.

Základní umělecká škola Kraslice zvažuje rozšíření informačních kanálů ve městě

Datum: 22. 1. 2014

ZUŠ Kraslice zvažuje podání žádosti o dotaci

Pochod a shromáždění v Kraslicích dne 7. 9. 2013

Datum: 9. 9. 2013

V sobotu 7. 9. 2013 v době od 13:00 do 16:00 hodin se uskutečnily v Kraslicích pochod a shromáždění jedné z politických stran v ČR

Slavnostní týden zooparku v Klingenthalu

Datum: 29. 5. 2013

V týdnu od 23. června do 30. června 2013 budou probíhat v zooparku v Klingenthalu oslavy 50. výročí existence parku.

Upozornění ČEZ

Datum: 29. 5. 2013

-

Anketa k zákazu podomního prodeje

Datum: 9. 5. 2013

-

Upozornění ČEZu

Datum: 22. 3. 2013

-

Změna pracovní doby Městského úřadu Kraslice

Datum: 8. 11. 2012

Od 1. května 2012 dojde ke změně pracovní doby Městského úřadu Kraslice vymezené pro styk s občany.

Slavkovský les - dotazník

Datum: 16. 7. 2012

-

#

Informace pro občany

Datum: 18. 6. 2012

Od 1. dubna 2012 začala na satelitu Astra 3B vysílat první česká zpravodajská televizní stanice věnovaná regionálnímu a lokálnímu tv zpravodajství.

PŘEMÍSTĚNÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MěÚ Kraslice

Datum: 2. 3. 2012

-

VÝPLATY DÁVEK PŘECHÁZÍ NA ÚŘAD PRÁCE

Datum: 2. 3. 2012

-

Cyklodoprava v Karlovarském kraji

Datum: 21. 7. 2011

-

Petice

Datum: 12. 7. 2011

Na Městském úřadu Kraslice je možné připojit svůj podpis k petici "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb". Podpisové archy jsou připraveny v podatelně MěÚ Kraslice.

Organizační struktura MěÚ Kraslice

Datum: 1. 3. 2011

Schema organizační struktury Městského úřadu Kraslice.

Informace pro občany

Datum: 2. 2. 2011

Město Kraslice zřídilo nouzovou linku pro pomoc občanům, kteří si v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nedokážou sami zajistit nutnou návštěvu lékaře, donášku léků apod.

#

V Karlovarském kraji zatočily s elektroodpadem nejlépe Kraslice

Datum: 12. 7. 2010

Společnost Elektrowin zveřejnila výsledky akce "Zatočte s elektroodpadem". Podle tiskové zprávy v Karlovarském kraji zatočily s elektroodpadem nejlépe Kraslice.

Regionální hospodářská komora Poohří

Datum: 28. 5. 2010

V měsíci květnu se uskutečnilo setkání zástupců RHK Poohří a jejího saského protějšku IHK Chemnitz. Smyslem tohoto jednání bylo hledání cest dalšího rozvoje naší oblasti a podnikání v ní.

Ukončení analogového vysílání TV Prima

Datum: 26. 1. 2010

-

České radiokomunikace spustily dokrývače v západních Čechách

Datum: 7. 12. 2009

-

Zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů

Datum: 4. 8. 2009

-

Změna harmonogramu svozu odpadů v Kraslicích

Datum: 4. 8. 2009

Vážení ,
dovolujeme si Vám tímto oznámit změnu svozového dne Vašich popelnic (odpadních nádob), která nastane dnem

2. ÚNORA 2009.

Pravidelnými termíny odvozů jsou od uvedeného dne vždy Pondělí a čtvrtek

Soupis odvozů v jednotlivých ulicích najdete v podrobnostech. Měsíční svoz bude uskutečněn vždy v prvním týdnu daného měsíce.

Svoz 1 x 14 dnů bude proveden v každém sudém týdnu (tzn. v týdnu 2 – 6.2.2009 a po té vždy po 14 dnech)

El. adresa pro splnění ohlašovací povinnosti

Datum: 4. 8. 2009

-

SMS Infokanál

Datum: 4. 8. 2009

Nová služba obyvatelům - SMS Infokanál "městský rozhlas do kapsy"

#

E-box usnadní lidem třídění drobných elektrospotřebičů

Datum: 4. 8. 2009

Město Kraslice chápe třídění odpadu jako jednu ze svých priorit s ohledem na šetrné chování k životnímu prostředí. Aby občané mohli likvidovat ekologicky i drobné elektrospotřebiče, je umístěn ve vestibulu městského úřadu e-box, kam mohou občané bezplatně odkládat drobné elektrospotřebiče.

Internetový portál pro investory

Datum: 4. 8. 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě schválení Programu rozvoje Karlovarského kraje a jeho zaměření na prioritu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu, vytvořil Krajský úřad "Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji". Tento krok postihuje komplexně problematiku investorských příležitostí v Karlovarském kraji a může výraznou měrou přispět k řešení problematiky dostupnosti a nabídky podnikatelských nemovitostí, případně vstupu soukromého kapitálu do rozvojových projektů měst a obcí.

Jak lze řešit sousedské spory

Datum: 4. 8. 2009

Problematika sousedských sporů není ojedinělou záležitostí v žádném městě a protože není v této záležitosti vždy vše jasné a zřejmé, kam se se svými stížnostmi obracet, stojí za to podělit se s občany o zjištěné informace z právního informačního portálu www.epravo.cz , kde právník na otázku „Musím se v případě sporů se sousedem vždy obracet na soud? Nepomůže mi v některých případech obecní nebo stavební úřad?“ odpovídá (doslovně):

Podmínky použití znaku města

Datum: 4. 8. 2009

Starosta města upozorňuje na povinnost vyplývající ze zákona o obcích č.128/2000 ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 34a stanoveno,že právnické a fyzické osoby mohou použít znak města jen s předchozím písemným souhlasem města.

Informace o silničním průtahu

Datum: 4. 8. 2009

Vzhledem ke komplikacím vzniklých při rekonstrukci komunikace II/210, které nebylo možné předvídat, bude letos 10.října dokončena pouze první část silničního průtahu městem k ZŠ Dukelská. Na realizaci dalších úseků si budeme muset počkat do roku 2009, kdy budou práce na této komunikaci opět pokračovat. Datum zahájení prací ještě stanoven není, ale délka dokončení by měla být 3 měsíce.

Informace o zemětřesení

Datum: 4. 8. 2009

Vzhledem k situaci, která nastala vlivem zemských otřesů, jsme pro vás připravili zásady chování při zemětřesení.

Informace pro podnikatele

Datum: 4. 8. 2009

V souvislosti s novelou živnostenského zákona, účinného od 1.7.2008 se zavádí i nová verze informačního systému registru živnostenského podnikání ( dále jen IS RŽP). Z tohoto důvodu je nutné provést odstávku provozu IS RŽP v době od 25. června 2008 od 18.30 hodin do úterý 1. července 2008 do 6.00 hodin, tj. v rozsahu tří pracovních dnů.

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům

Datum: 4. 8. 2009

Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působnost i do našeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspěšně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit.

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Datum: 4. 8. 2009

Firma PSVS a.s. Praha, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Městem Kraslice a Ministerstvem pro místní rozvoj, zahájila v říjnu 2005 rekonstrukci mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích, v ulici Kpt.Jaroše.

Na stránkách kraslice.cz můžete inzerovat

Datum: 4. 8. 2009

Internetové stránky města Kraslice nabízejí možnost bezplatné inzerce. Nabídky nebo poptávky může podat každý návštěvník stránek.

Anketa - Jaké chcete zdravotnictví?

Datum: 9. 3. 2009

Vedení Karlovarského kraje chce zjistit názory lidí na krajské zdravotnictví. Lidé mohou až do poloviny dubna přispět svým názorem v anketě, která je přístupná na internetových stránkách Karlovarského kraje. http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj/anketa/anketakkn.aspx

07/2008

Datum: 15. 7. 2008

-

Volby do obecních zastupitelstev

Datum: 21. 10. 2006

-

Dienstleistungen

Datum: 12. 7. 2006

-

Sieben Tage in der Region Kraslice

Datum: 15. 3. 2006

Willkommen in dieser Region

Touristik- info

Datum: 15. 3. 2006

Touristik - und Radfahrertrassen des Kraslicer Gebietes

Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

Datum: 15. 2. 2006

-

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
3
23
4
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
4
1
2

Zpravodaj

prázdninové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:279
TÝDEN:0
CELKEM:2256827

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů