cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Veřejné zakázky

Rada města Kraslice schválila na svém jednání dne 08. června 2016 aktualizovanou směrnici "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".

Jednou z povinností, která nově z této směrnice vyplývá, je nutnost zveřejňovat vypsané veřejné zakázky malého rozsahu na internetových stránkách města. Proto budou s účinností od 1. března 2011 veškeré vypsané veřejné zakázky malého rozsahu uveřejněny v této sekci.

Úplné znění Směrnice pro zadávání VZMR.

Veřejné zakázky
 

Název veřejné zakázky

Typ

Související dokumenty

Výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV Pod Nádražím 1684, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (4.44 MB)

Příloha č. 1 až č. 5 - Krycí list a další dokumenty (39.24 kB)

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo (362.5 kB)

Příloha č. 7 - Soupis prací (240.41 kB)

Příloha č. 8 - Projektová dokumentace (12.67 MB)

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - sociální zařízení ZŠ Dukelská Kraslice

VZMR

Příloha č. 7 - soupis prací_úprava (108.78 kB) (106.12 kB)

Vysvětlení, doplnění a změna ZD č. 2 (248.88 kB)

Vysvětlení, doplnění a změna ZD č. 1 (250.61 kB)

Výzva k podání nabídek (478.39 kB)

Příloha č. 1 - 5 - Krycí list a další dokumenty (38.91 kB)

Příloha č. 6 - závazný návrh smlouvy o dílo (362 kB)

Nepoužije se - nahrazen (137.87 kB)

Příloha č. 8 - projektová dokumentace (1.69 MB)

Kraslice - rozšíření kanalizace IV. etapa Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5 Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 6 Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7a - PD Novoveská

Příloha č. 7b - PD Řad A6 Zelená Hora - Tisová

Příloha č. 7c - PD Lipová cesta

Příloha č. 8a - Soupis dodávek, prací a služeb - Novoveská

Příloha č. 8b - Soupis dodávek, prací a služeb - Zelený Hora - Tisová

Příloha č. 8c - Soupis dodávek, prací a služeb - Lipová cesta

Víceúčelové školní hřiště se zázemím v ul. Rybná, Kraslice zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5 Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE BYTU č. 3 Kraslice, Pod Nádražím č.p. 1684 VZMR

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Příloha č. 1 až č. 5 - Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - nepoužije se

Příloha č. 7 - Soupis prací - oprava - nepoužije se

Příloha č. 8 - Projektová dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace č. 1 - oprava administrativní chyby

Změna zadávací dokumentace č. 2

Příloha č. 7 - soupis prací - oprava 2

Oznámení o výsledku výběrového řízení

SoD - uzavřená ke zveřejnění

Rekonstrukce oplocení hřbitova Kraslice,
úsek F1 - etapa

VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1-5

Příloha č. 6 - Závazný návrh SoD

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací

Revitalizace parčíku ul. Wolkerova, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1-3

Příloha č. 4 - Závazný návrh SoD

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Soupis prací

Příloha č. 7 - ČP Cornus mas

Změna zadávací dokumentace č. 1

Upravený soupis prací, dodávek a služeb

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5 Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Soupis prací

Příloha č. 8 - Projektová dokumentace

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Komunikace a úhlová zeď – Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1-3

Příloha č. 4 - Závazný návrh SoD

Příloha č. 5 - Soupis prací zeď

Příloha č. 6 - Soupis prací komunikace a VO

Příloha č. 7 - Soupis prací součtový

Příloha č. 8 - PD zeď

Příloha č. 9 - PD komunikace

Pořízení osobního automobilu - Městský úřad Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 - formulář nabídky

Příloha č. 3 - formulář čestného prohlášení

Instalace systému s rekuperací do MŠ U Elektrárny v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 - Výkaz výměr II

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Výkaz výměr a výpis prací

Instalace systému větrání s rekuperací do MŠ Barvířská v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Příloha č. 5 - Výkaz výměr II

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Výkaz výměr a výpis prací

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice – III. etapa

zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1. az 2.2. - Krycí list a čestne prohlášení

Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Soupis dodávek MŠ Lipová cesta

Příloha č. 5 - Soupis dodávek ŠD Dukelská

Příloha č. 6 - Soupis dodávek ZŠ Dukelská

Priloha c. 7 Soupis dodavek celkovy

Příloha č. 8 - Projektová dokumentace

Výstavba parkovacích stání ul. Palackého a Komenského a Dětské dopravní hřiště VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5.1 Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 7a - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 8a - Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu města Kraslice Koncesní řízení

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Odhadovaná hodnota koncesní smlouvy

Nastavení výše pokutového bodu

Svazek 1

Svazek 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zjednodušený finanční model

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Písemná zpráva zadavatele

Oprava stávajícího schodiště ZŠ Kraslice Dukelská VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - PD

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Rekonstrukce VO podél komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 až 5

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - celkový

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb - kamerový systém

Příloha č. 9 - Projektová dokumentace

Výměna ústředního topení a oprava kanalizace v bazénové hale SŠ, ZŠ a MŠ, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - PD

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Znalecký posudek na ocenění hodnoty společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o. (IČ 25241800) VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 a 2 - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 4 - Účetní uzávěrky společnosti za roky 2015, 2016 a 2017

Protokol o otevírání a posouzení a hodnocení nabídek

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu města Kraslice Koncesní řízení

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Odhadovaná hodnota koncesní smlouvy

Nastavení výše pokutového bodu

Svazek 1

Svazek 2

Písemná zpráva zadavatele

Stříbrná, poz. parc. č. 163/5 - Retenční nádrže VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5 - Krycí list aj.

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 PD

Příloha č. 8 Soupis prací, dodávek a služeb

Sociální bydlení – vestavba 2 bytových jednotek, B. Smetany 1700 VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Výkaz výměr

Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice - 2. vyhlášení VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Rekonstrukce nákladního výtahu v kulturním domě, nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 5 Krycí list aj.

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mobiliář

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Oznámení o výběru

Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

ZRUŠENO!

Rekonstrukce nákladního výtahu v kulturním domě, nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu "Víceúčelové hřiště se zázemím" VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Katastrální mapa

Příloha č. 8 - Koordinační situace opravy povrchu komunikace v ulici Rybná

I. etapa dostavby ZŠ Kraslice, Dukelská ul. zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č- 1 - 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Výkaz výměr

Vysvětlení zad. dokumentace č. 1 a 2

      Příloha k vysvětlení - Podrobná 

      technická zpráva

Vysvětlení zad. dokumentace č. 3 a 4

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice - II. etapa - 2.vyhlášení zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu "Rekonstrukce objektu Dukelská č. p. 199, Kraslice" VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 5

Příloha č. 6 - Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 7 - Architektonická studie

Příloha č. 8 - Zaměření stávajícího stavu objektu

Kraslice - Dopravní automobil pro JSDH Kraslice VZMR

Výzva a zadávací dokumentace

Přílohy č. 1, 2 a 3

Příloha č. 4

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o vyloučení účastníka

Zápis o otevírání obálek a posouzení nabídek

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice - 2. část VZMR

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo - část A

Smlouva o dílo - část B

Smlouva o dílo - část C

Smlouva o dílo - část D

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zápis a protokoly

Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikace k. ú. Tisová u Kraslic" VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Snímek katastrální mapy

Příloha č. 5 Informace o pozemku

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 5

Příloha č. 6 Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 Projektová dokumentace

Příloha č. 8 Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Dodatečné informace č. 1

   Opravený výkaz výměr

Protokol o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Kraslice - ul. Pod Vrchem statické zabezpeční, rekonstrukce komunikace a VO zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 až 5

Příloha č. 6 Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 7 Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 8 Projektová dokumentace

Prodloužení chodníku pro pěší Wolkerova ulice, Kraslice - II. etapa VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 až 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Revitalizace veřejné zeleně ve městě Kraslice - ul. Hradební a Svatapluka Čecha VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 až č. 3 - Krycí list a další dokumenty

Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Soupis prací, dodávek a služeb souhrnný

Příloha č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb - bourání konstrukcí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rekonstrukce plynové kotelny, B. Smetany 1700 VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 2

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Družstevní VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 5

Příloha č. 6 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Kraslice - rekonstrukce silničního mostu ev. č. M7, k. ú. Zelená Hora VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č.1 -5

Příloha č. 6 Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 Projektová dokumentace

Příloha č. 8 Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace podrobné podmínky

Smlouva o dílo - část A

Smlouva o dílo - část B

Smlouva o dílo - část C

Smlouva o dílo - část D

Smlouva o dílo - část E

Smlouva o dílo - část F

Smlouva o dílo - část G

Vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice    (4. vyhlášení) VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 2

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 - Soupis dodávek

Příloha č. 5 - Elektroinstalace

Příloha č. 6 - Umístění dodávek

Zateplení administrativní budovy TSM Kraslice podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Výkaz výměr

Kraslice - rozšíření kanalizace III. etapa podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 až 5

Příloha č. 6 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (I. etapa)

Příloha č. 7 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (II. etapa)

Příloha č. 8 - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 9 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 10 - Projektová dokumentace

Vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ města
Kraslice
VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 3 - Soupis dodávek

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 - Umístění dodávek

Příloha č. 6 - Elektroinstalace

Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikace k. ú. Sněžná" VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 2 Krycí list nabídky a Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Snímek katastrální mapy

Příloha č. 5 - Informace o pozemku

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Stání pro mobilní WC a přípojky inž. sítí městských sadů Kraslice - p. p. č. 1783 VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 - 3

Přílohy č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Pořízení referentského automobilu VZMR Výzva k podání nabídky
Kraslice - rekonstrukce ulice Školní VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1-5

Příloha č. 6 Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

     Opravený soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

     Opravená příloha č. 4, Čestné prohlášení o zaměstnávání odborně způsobilé osoby s autorizací

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Klimatizace kanceláří 4. NP v budově Městského úřadu v Kraslicích, nám. 28. října 1438 VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rekonstrukce a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 4

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Výkaz výměr

Rekonstrukce silničního mostku p. p. č. 411, k. ú. Kámen u Kraslic VZMR

Výzva k podání nabídky

Přílohy č. 1 až 5 Krycí list, prohlášení a formuláře

Projektová dokumentace

Závazný návrh smlouvy o dílo

Soupis prací, dodávek a služeb k ocenění

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek na plnění VZMR

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k. ú. Mlýnská - rekonstrukce mostu přes potok v osadě Mlýnská" VZMR

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky a Čestné prohlášeni o splnění kvalifikačních předpokladů

Závazný návrh smlouvy o dílo

Snímek katastrální mapy

Zpráva z hlavní prohlídky mostu (r. 2015)

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Speciální dopravní automobil pro JSDH Kraslice (2. vyhlášení) zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 4

Příloha č. 5 - Technická specifikace

Příloha č. 6 - závazný návrh kupní smlouvy

Zpráva o hodnocení nabídek

Oznámení o zrušení zjednodušeného zadávacího řízení

Kraslice - bezbariérové komunikace pro pěší podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 -3 - Krycí list aj.

Projektová dokumentace

Rozpočet - slepý

Návrh smlouvy o dílo

Vysvětlení č. 1 a 2 k zadávací dokumentaci

     Opravený rozpočet - slepý

Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci

     Opravené přílohy č. 1 až 3

Vysvětlení č. 4 a 5 k zadávací dokumentaci

     Opravené přílohy č. 1 až 3

     Opravený rozpočet - slepý

Vysvětlení č. 6 k zadávací dokumentaci

     Opravený rozpočet - slepý

Oznámení o výběru dodavatele

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k.ú. Liboc u Kraslic - rekonstrukce lávky přes přepad z rybníka u bývalé obce Liboc" VZMR

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Krycí list nabídky a Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Návrh smlouvy o dílo

Informace o pozemku a Snímek z katastrální mapy

Hlavní prohlídka mostu a lávky - r. 2015

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ Města Kraslice podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace

Příloha č. 5 - Soupis dodávek a prací

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Rekonstrukce polní kaple v k. ú. Čirá

VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka zadána

KRASLICE p. p. č. 3455/1 k. ú. Kraslice - Palisádová stěna VZMR

Výzva k podání nabídky

Projektová dokumentace

Přílohy 1-3

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka zadána

Zateplení objektu ul. B. Smetany č. p. 1700, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 5

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Příloha č. 8 - Výkaz výměr

Dodatečné informace č. 1

Upravený výkaz výměr

Oznámení o vyloučení uchazeče

Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka zadána

Rekonstrukce střechy ZŠ Kraslice, Opletalova 1121 VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Upravený výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka zadána

Intenzifikace ČOV Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Kraslice, oprava chodníků vnitrobloku sídliště Sever VZMR

Výzva k podání nabídky

Formulář čestné prohlášení

Formulář nabídky

Projektová dokumentace

Krycí list

Rekapitulace

Výkaz výměr

Smlouva o dílo

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Smlouva o dílo

Veřejná zakázka ukončena

Stavební úpravy oplocení a vybudování přístupového chodníku, Lipová cesta 1091, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Veřejná zakázka zadána

Oprava historické části oplocení, Lipová cesta 1091, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 3

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Příloha č. 7 - Restaurátorský záměr

Veřejná zakázka zadána

Zpracování PD a inženýrská činnost pro stavbu "Přírodní koupací biotop Kraslice" VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1, 2, 4, 5

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Studie - Přírodní koupací biotop

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace - vodní zdroj

Příloha č. 8 - Výškopisný a polohopisný plán

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka zadána

Zeleň napříč Kraslicemi - výsadba a obnova zeleně"  

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Odůvodnění veřejné zakázky

Dodatečné informace č. 1 a 2

Opravený výkaz výměr

Veřejná zakázka zadána

Kraslice - rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny, SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek

Přílohy č. 1 - 3 

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Dodatečná informace k ZD č. 1

Dodatečná informace k ZD č. 2

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Veřejná zakázka ukončena

Odstavná plocha pro kontejnery na separovaný odpad v ul. Pohraniční stráže, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Výměna nástřešních žlabů na budově Městského úřadu v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - rekonstrukce chodníku ul. Palackého VZMR

Výzva k podání nabídky

Projektová dokumentace a rozpočet

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení o zaměstnání odborně způsobilé osoby s autorizací

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Zápis z posouzení a hodnocení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka ukončena

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dostavbu Základní školy, Dukelská ul., Kraslice Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1, 2, 4, 5

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

Dodatečné informace č. 1

Oznámení a rozhodnutí o námitkách

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o vyloučení

Veřejná zakázka zadána

MŠ Kraslice - B. Němcové č. p. 1685 - oprava fasády a sanace 1.PP

VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 4

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

Příloha č. 7 - Výkaz výměr

Protokol o otevírání obálek - 1. jednání

Protokol o otevírání obálek - 2. jednání

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a vyloučení neúplných nabídek

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - rekonstrukce opěrných stěn v Tisové a ul. Bedřicha Smetany VZMR

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - 4

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

Příloha č. 7 - Výkaz výměr

Dodatečné informace č. 1

Protokol o otevírání obálek - 1. jednání

Protokol o otevírání obálek - 2. jednání

Veřejná zakázka ukončena

Odstavné plochy pro kontejnery na separovaný odpad v ul. Pod Nemocnicí a U Potoka, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Veřejná zakázka ukončena

Zajištění komplexního provozu hlásného a varovného povodňového systému na vodních tocích v ORP Kraslice VZMR

Výzva

Seznam hlásných profilů

Rozsah činností

Čestné prohlášení

Krycí list

Protokol o vyhodnocení

Zpracování projektové dokumentace na akci "Kraslice - rekonstrukce křižovatky ul. Komenského - Palackého, navazujících částí komunikací, chodníků a veřejného osvětlení" VZMR

Výzva

Přehledná situace KN se zákresem zájmového území

3x výpis z katastru nemovitostí

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Zpracování projektové dokumentace na akci "Kraslice - celoplošná rekonstrukce komunikace ul. S. K. Neumanna a veřejného osvětlení" VZMR

Výzva

Přehledná situace KN

Výpis z katastru nemovitostí

Formulář nabídky

Formulář čestného prohlášení

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice - splašková kanalizace ul. Lipová cesta" VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Snímek katastrální mapy

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k.ú. Zelená Hora - rekonstrukce silničního mostu ev. č. M7" VZMR

Výzva k podání nabídky

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Snímek katastrální mapy na pozemek

Zpráva z hlavní prohlídky mostu (r. 2015)

Zápis z posouzení a hodnocení výběrové řízení

Veřejná zakázka ukončena

Pořízení osobního automobilu - pečovatelská služba VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - technická specifikace

Příloha č. 2 - formulář nabídky

Příloha č. 3 - čestné prohlášení

Zápis z posuzování nabídek

Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice Zjednodušení podlimitní řízení

Výzva - část 1

Kvalifikační dokumentace - část 1

Přílohy kvalif. dokumentace - část 1

Zadávací dokumentace - část 1

Přílohy zadávací dokumentace - část 1

Výzva - část 2

Kvalifikační dokumentace - část 2

Přílohy kvalif. dokumentace - část 2

Zadávací dokumentace - část 2

Přílohy zadávací dokumentace - část 2

Dodatečné informace k ZD č. 1

Dodatečné informace k ZD č. 2

Dodatečné informace k ZD č. 3

Dodatečné informace k ZD č. 4 a 5

Dodatečné informace k ZD č. 6

Dodatečné informace k ZD č. 7

Zpracování studie "Autonomní systém zásobování vodou a nakládání se splaškovými vodami v regionu Počátky, Kostelní, Kámen a Čirá u Kraslic" VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zadávací dokumentace

Situace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Kulturní dům - Rekonstrukce a stavební úpravy V. etapa - Rekonstrukce zázemí herců VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice VZMR

Výzva

Krycí list

Čestné prohlášení

Příkazní smlouva

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice Nadlimitní otevřené řízení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

Příloha č. 5 - Technická specifikace

Odůvodnění zakázky

Veřejná zakázka ukončena

Oprava stávajícího oplocení MŠ Kraslice - Barvířská ulice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Dočasná stavba - odstavná plocha pro osobní motorová vozidla, ZŠ Dukelská, Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice, školní družina Dukelská ul. - statické zajištění přístavby VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Přístřešek na kontejnery na tříděný odpad, Počátky VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Zpracování projektové dokumentace "Sanace vlhkostních poměrů zdiva objektu MŠ ul. Lipová cesta, Kraslice a vybudování splaškové kanalizace, včetně ČOV VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Situace

Výpis z KN

Dokumentace současného stavu

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce silničního mostu ev.č. MK-14 Lipová cesta, Kraslice VZMR

Výzva

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Přílohy

Protokol z otevírání a hodnocení nabídek

Oznámení o výběru nevjhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Výměna oken a dveří v kině - Havlíčkova 1784 VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Technická zpráva

Tabulka oken a dveří

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - stavební úpravy kulturního domu IV. etapa Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 4 - Formuláře

Příloha č. 5 - Obchodní podmínky

Příloha č. 6 - Výkazy výměr

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Dodatečné informace

Dodatečné informace č. 2

Rozhodnutí o vyloučení

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Výměna oken v ubytovně - B. Smetany 1700

VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Technická zpráva

Tabulka oken

Fotografie stávajícího stavu

Doplňující informace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce plynové kotelny a vytápění - Kino Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Oprava fasády - Dům dětí a mládeže, Havlíčkova 1286 VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - rekonstrukce kulturního domu IV. etapa VZMR

Výzva

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města II. etapa VZMR

Výzva

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města I. etapa VZMR

Výzva nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice Otevřené podlimitní řízení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 Údaje o pojišťovaném majetku

Příloha č. 3a Část 1. pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č. 3b Část 2. Pojištění motorových vozidel

Příloha č. 4 seznam pojišťovaných budov

Příloha č. 5 seznam strojů

Příloha č. 6 seznam motorových vozidel

Příloha č. 7 TS Kraslice - ŽL

Příloha č. 8a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAS ZL

Příloha č. 8b HASIČI KRAS ZL0001

Příloha č. 8c MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRAS ZL

Příloha č. 8d MŠ B. NĚMCOVÉ KRASLICE ZL

Příloha č. 8e MŠ BARVÍŘSKÁ 1771 KRAS ZL

Příloha č. 8f MŠ U ELEKTRÁRNY 1777 KRAS ZL

Příloha č. 8g MŠ LIPOVÁ CESTA 1091 KRAS ZL

Příloha č. 8h SŠ, ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA 1717 KRAS ZL

Příloha č. 8ch PS USNESENÍ KRAS

Příloha č. 8j TSmK ZL KRAS

Příloha č. 8k ZUŠ KRAS ZL

Příloha č. 8l ZŠ DUKELSKÁ 1122 KRAS ZL

Příloha č. 8m ZŠ PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ KRAS ZL

Příloha č. 9 plná moc pojišťovacího makléře

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Rozšíření způsobu užívání provozu kina a terénní úpravy - Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Pořízení osobního automobilu VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Pořízení hlasovacího zařízení VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Výměna střešní krytiny - Školní družina Kraslice, Dukelská ul. VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Formulář nabídky

Krycí list

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Dodání a montáž venkovní LED obrazovky VZMR

Nabídky lze podávat do 03.09.2014 do 17,00 hodin doručením na adresu Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice. Obálku označit heslem "VZMR - LED obrazovka"

Zadávací dokumentace

Formulář nabídky

Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 1 - půdorys

Příloha č. 2 - podélný profil

Příloha č. 3 - pohled

Příloha č. 4 - výkaz-výměr

Veřejná zakázka ukončena

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Havlíčková ul., Kraslice“

VZMR

Výzva

Formulář - čestné prohlášení

Formulář nabídky

Zadávací dokumentace

Zápis z vyhodnocení výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice, školní družina Dukelská ul. - statické zajištění přístavby VZMR

Výzva

doplňující informace

Oznámení výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Zajištění investiční úvěru pro město Kraslice ve výši 21 mi. Kč VZMR

Výzva

Technicka specifikace

Krycí list

Čestné prohlášení

Protokol

 

 

„Dostavba a rekonstrukce ZŠ Dukelská ul., Kraslice“

VZMR

Výzva

Formulář čestné prohlášení

Formulář nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Úprava plynové kotelny - Kraslice, kpt. Jaroše 213

VZMR

 Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Projektová dokumentace

Smlouva o dílo

Technická zpráva

Úprava plynové kotelny - výkaz výměr

Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení

Veřejná zakázka ukončena

„Městský úřad v Kraslicích - stavební úpravy kanceláře starosty, místostarosty a sekretariátu“

VZMR

 

výzva

čestné prohlášení

krycí list nabídky

smlouva o dílo

další dokumenty ke stažení

Protokol

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice – propojení stezky pro pěší v k.ú. Hraničná VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Dopravně stavební řešení

Hraničná - dokončení stezky

Hraničná - dokončení stezky - dopravní značení

Hraničná - propojení stezek

Veřejná zakázka ukončena

Zateplení objektu MŠ Barvířská ul. č.p. 1771, KrasliceBarvicka VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení - autorizace

Čestné prohlášení o vlastnostech materiálů

Krycí list

Osvědčení

Seznam realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Veřejná zakázka ukončena

TDI a inženýrská činnost na stavbě: Kraslice - Zateplení MŠ Barvířská ul. VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Technická zpráva

Veřejná zakázka ukončena

TDI a inženýrská činnost na stavbě: Vstupní byt areálu TSmK Kraslice – st. p. č. 58 VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Veřejná zakázka ukončena

VB Kraslice, vstupní byt areálu TS Kraslice - parcela st. č. 58

vstupni byt

VZMR

Výzva

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam významných stavebních zakázek

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Veřejná zakázka ukončena

MÚ Kraslice - rekonstrukce sociálního zařízení VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Smlouva o dílo dle NOZ

Kde stáhnout další dokumenty

protokol o otevírání obálek s nabídkami

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce – výstavba nového silničního mostu přes Stříbrný potok – Lipová cesta, Kraslice VZMR

Výzva

Investiční záměr

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Mimořádná prohlídka mostu

Snímek mapy

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce silničního mostku poz. parc. č. 411 k.ú. Kámen u Kraslic VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Snímek mapy

Veřejná zakázka ukončena

Prodloužení chodníku pro pěší – Wolkerova ul., Kraslice VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Snímek mapy

Výpis z KN

Veřejná zakázka ukončena

ZŠ Dukelská, Kraslice - zastřešení a oprava vstupního schodiště VZMR

Výzva, Čestné prohlášení

Formulář nabídky

SoD dle NOZ, Rekapitulace Výkazu výměr,

Výkaz výměr, Technická zpráva,

Konstrukce zastřešení, Zábradlí, Pohledy,

Střecha, Oprava schodiště, Stávající stav,

Výkaz výměr - schodiště,

Protokol o vyhodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI – Kraslice – revitalizace středu města

VZMR

Zadávací dokumentace

Krycí list

Čestné prohlášení

Příkazní smlouva

Veřejná zakázka zadána

Kraslice – revitalizace středu města otevřené polimitní řízení

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/481099

oprava výkazu výměr a úprava termínu

https://www.profilyzadavatelu.cz/rizeni-detail/628/

Veřejná zakázka zadána

 

Výkon činností TDI – Kraslice – rekonstrukce hřiště

VZMR

Zadávací dokumentace TDI

Krycí list

Čestné prohlášení

Příkazní smlouva

Veřejná zakázka zadána

Kraslice - rekonstrukce hřiště ul. Havlíčkova

podlimitní veřejná zakázka

www.profilyzadavatelu.cz/rizeni-detail/632/

Veřejná zakázka zadána

Most přes Kamenný potok v Příčné ulici, KrasliceMost Příčná uli. Kraslice VZMR

Ukončení stavby - Kraslice - Most přes Kamenný potok, ul. Příčná

 

Veřejná zakázka ukončena

MÚ - výměna nástřešních žlabů VZMR

Výzva

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

SoD

Formulář nabídky

Formulář Čestné prohlášení

Protokol o otevírání obálek

Veřejná zakázka ukončena

Oprava střechy, oprava komínů a nátěry na objektu dílen ZŠ Dukelská, Kraslice" VZMR

Protokol o posouzení a hodnocení výběrového řízení 

Veřejná zakázka ukončena

Dětské hřiště ul. Hradební, Kraslice

VZMR

Dokončení dětského hřiště ul. Hradební, Kraslice

Veřejná zakázka ukončena

Městský úřad v Kraslicích - stavební úpravy kanceláře starosty, místostarosty a sekretariátu VZMR

Otevírání a posouzení nabídek

Veřejná zakázka zrušena

Zateplení objektů MŠ U Elektrárny 1777, Kraslice

Veselá školka

VZMR

Ukončení stavby - Zateplení MŠ U Elektrárny

Veřejná zakázka ukončena

Zateplení kulturního domu čp. 1782, KrasliceKD Kraslice VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Dodatečné informace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Ukončení stavby - Zateplení kulturního domu

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě "Zateplení kulturního domu čp. 1782, Kraslice" VZMR

Výzva

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - stavební úpravy hřbitovní kaple a rozlučkové síně v rozsahu dle SH průzkumu VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové

současný stav

VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Ukončení akce - Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost stavby "Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaplce se zvonicí v Tisové" VZMR

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1

Zpravodaj

březnový Zpravodaj

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 263
TÝDEN: 263
CELKEM: 1719123

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store