cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Veřejné zakázky

Rada města Kraslice schválila na svém jednání dne 08. června 2016 aktualizovanou směrnici "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".

Jednou z povinností, která nově z této směrnice vyplývá, je nutnost zveřejňovat vypsané veřejné zakázky malého rozsahu na internetových stránkách města. Proto budou s účinností od 1. března 2011 veškeré vypsané veřejné zakázky malého rozsahu uveřejněny v této sekci.

Úplné znění Směrnice pro zadávání VZMR.

Veřejné zakázky
 

Název veřejné zakázky

Typ

Související dokumenty

Kraslice - lávka přes řeku Svatava v ul. Pod nádražím (MK-L5) VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Likvidace invazních druhů rostlin VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Modernizace sportovního areálu města Kraslice Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rozšíření garážového stání pro JSDH Kraslice
(2. vyhlášení)
VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Opravy opěrných zdí a stabilizace svahu mezi ulicemi Pohraniční stráže a Nerudovou, Kraslice - projekční práce VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Oprava levostranného chodníku ul. Havlíčkova, Kraslice

VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Opravy opěrných zdí pod ulicí Nerudova, Kraslice – projekční práce (2.vyhlášení) VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rozšíření garážového stání pro SDH Kraslice VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Opravy opěrných zdí pod ulicí Nerudova, Kraslice – projekční práce VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Kraslice – sesuv v ulici Na Stráni - zajištění sesuvu v krajnici komunikace Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Kraslice – lávka přes Kamenný potok ul. Luční oprava VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávcí dokumentace
Nákup 1 ks elektromobilu VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Opravy místních komunikací v Kraslicích Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Lávka přes Stříbrný potok v ul. Krátká, Kraslice (MK-L9) - projekční práce (2.vyhlášení) VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Lávka přes řeku Svatava ul. Svatavská cesta, Kraslice (MK-L8) - projekční práce (2.vyhlášení) VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Lávka přes Stříbrný potok v ul. Krátká, Kraslice (MK-L9) - projekční práce VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Lávka přes řeku Svatava ul. Svatavská cesta, Kraslice (MK-L8) - projekční práce VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Stavební úpravy objektu Dukelská 1149, Kraslice VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rekonstrukce elektroinstalace
MŠ B. Němcové, Kraslice
VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Rekonstrukce bytu č. 2,
Pod Nádražím 1684, Kraslice

VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Havlíčkova Kraslice Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Rekonstrukce ulice Fučíkova, Kraslice

Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Objekt šaten a tribuny
SK Kraslice - fotbal
Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek
vč. zadávací dokumentace

Pumptrack, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

 

ZŠ Kraslice, ul. Dukelská – chodník do školní družiny

 

VZMR

 

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Rekonstrukce elektroinstalace
MŠ U Elektrárny, Kraslice

VZMR Výzva k podání nabídek
vč. zadávací dokumentace

Rekonstrukce elektroinstalace
MŠ Barvířská, Kraslice

VZMR Výzva k podání nabídek
vč. zadávací dokumentace

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rekonstrukce lávky přes přepad z rybníka u bývalé obce Liboc - 3.vyhlášení VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Kraslice, Opletalova 1121 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Rekonstrukce lávky přes přepad z rybníka u bývalé obce Liboc - 2.vyhlášení VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Rekonstrukce lávky přes přepad z rybníka u bývalé obce Liboc VZMR Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace
Výstavba parkovacích ploch a propojovací komunikace ul. V Rovině, Kraslice Zjednodušené podlimitní řízení Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Výměna hlavních rozvodů instalací a centrální ohřev TUV Pod Nádražím 1684, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - sociální zařízení ZŠ Dukelská Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - rozšíření kanalizace IV. etapa Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Víceúčelové školní hřiště se zázemím v ul. Rybná, Kraslice zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

REKONSTRUKCE BYTU č. 3 Kraslice, Pod Nádražím č.p. 1684 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce oplocení hřbitova Kraslice,
úsek F1 - etapa

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Revitalizace parčíku ul. Wolkerova, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací okumentace a příloh

Komunikace a úhlová zeď – Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Pořízení osobního automobilu - Městský úřad Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 - formulář nabídky

Příloha č. 3 - formulář čestného prohlášení

Instalace systému s rekuperací do MŠ U Elektrárny v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Instalace systému větrání s rekuperací do MŠ Barvířská v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice – III. etapa

zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Výstavba parkovacích stání ul. Palackého a Komenského a Dětské dopravní hřiště VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu města Kraslice Koncesní řízení

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Odhadovaná hodnota koncesní smlouvy

Nastavení výše pokutového bodu

Svazek 1

Svazek 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zjednodušený finanční model

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Písemná zpráva zadavatele

Oprava stávajícího schodiště ZŠ Kraslice Dukelská VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce VO podél komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Výměna ústředního topení a oprava kanalizace v bazénové hale SŠ, ZŠ a MŠ, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Znalecký posudek na ocenění hodnoty společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o. (IČ 25241800) VZMR

Výzva k podání nabídky vč. příloh

 

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu města Kraslice Koncesní řízení

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Odhadovaná hodnota koncesní smlouvy

Nastavení výše pokutového bodu

Svazek 1

Svazek 2

Písemná zpráva zadavatele

Stříbrná, poz. parc. č. 163/5 - Retenční nádrže VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Sociální bydlení – vestavba 2 bytových jednotek, B. Smetany 1700 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice - 2. vyhlášení VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce nákladního výtahu v kulturním domě, nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice - Hraničná VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

ZRUŠENO!

Rekonstrukce nákladního výtahu v kulturním domě, nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu "Víceúčelové hřiště se zázemím" VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

I. etapa dostavby ZŠ Kraslice, Dukelská ul. zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice - II. etapa - 2.vyhlášení zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu "Rekonstrukce objektu Dukelská č. p. 199, Kraslice" VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - Dopravní automobil pro JSDH Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice - 2. část VZMR

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo - část A

Smlouva o dílo - část B

Smlouva o dílo - část C

Smlouva o dílo - část D

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zápis a protokoly

Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikace k. ú. Tisová u Kraslic" VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - ul. Pod Vrchem statické zabezpeční, rekonstrukce komunikace a VO zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Prodloužení chodníku pro pěší Wolkerova ulice, Kraslice - II. etapa VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Revitalizace veřejné zeleně ve městě Kraslice - ul. Hradební a Svatapluka Čecha VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce plynové kotelny, B. Smetany 1700 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Družstevní VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - rekonstrukce silničního mostu ev. č. M7, k. ú. Zelená Hora VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace podrobné podmínky

Smlouva o dílo - část A

Smlouva o dílo - část B

Smlouva o dílo - část C

Smlouva o dílo - část D

Smlouva o dílo - část E

Smlouva o dílo - část F

Smlouva o dílo - část G

Vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice    (4. vyhlášení) VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Zateplení administrativní budovy TSM Kraslice podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Kraslice - rozšíření kanalizace III. etapa Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ města
Kraslice
VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce komunikace k. ú. Sněžná" VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Stání pro mobilní WC a přípojky inž. sítí městských sadů Kraslice - p. p. č. 1783 VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Pořízení referentského automobilu VZMR Výzva k podání nabídky
Kraslice - rekonstrukce ulice Školní VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Klimatizace kanceláří 4. NP v budově Městského úřadu v Kraslicích, nám. 28. října 1438 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Rekonstrukce silničního mostku p. p. č. 411, k. ú. Kámen u Kraslic VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k. ú. Mlýnská - rekonstrukce mostu přes potok v osadě Mlýnská" VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Speciální dopravní automobil pro JSDH Kraslice (2. vyhlášení) zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Kraslice - bezbariérové komunikace pro pěší Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k.ú. Liboc u Kraslic - rekonstrukce lávky přes přepad z rybníka u bývalé obce Liboc" VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ Města Kraslice podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Rekonstrukce polní kaple v k. ú. Čirá

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

KRASLICE p. p. č. 3455/1 k. ú. Kraslice - Palisádová stěna VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Zateplení objektu ul. B. Smetany č. p. 1700, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Rekonstrukce střechy ZŠ Kraslice, Opletalova 1121 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Intenzifikace ČOV Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. příloh

Kraslice, oprava chodníků vnitrobloku sídliště Sever VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Stavební úpravy oplocení a vybudování přístupového chodníku, Lipová cesta 1091, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Oprava historické části oplocení, Lipová cesta 1091, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Zpracování PD a inženýrská činnost pro stavbu "Přírodní koupací biotop Kraslice" VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Zeleň napříč Kraslicemi - výsadba a obnova zeleně"  

Zadávací dokumentace vč. příloh

Kraslice - rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny, SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Odstavná plocha pro kontejnery na separovaný odpad v ul. Pohraniční stráže, Kraslice

VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Výměna nástřešních žlabů na budově Městského úřadu v Kraslicích VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - rekonstrukce chodníku ul. Palackého VZMR

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a příloh

Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dostavbu Základní školy, Dukelská ul., Kraslice Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

MŠ Kraslice - B. Němcové č. p. 1685 - oprava fasády a sanace 1.PP

VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

Kraslice - rekonstrukce opěrných stěn v Tisové a ul. Bedřicha Smetany VZMR

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a příloh

 

Odstavné plochy pro kontejnery na separovaný odpad v ul. Pod Nemocnicí a U Potoka, Kraslice VZMR

Výzva k podání nabídek

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Veřejná zakázka ukončena

Zajištění komplexního provozu hlásného a varovného povodňového systému na vodních tocích v ORP Kraslice VZMR

Výzva

Seznam hlásných profilů

Rozsah činností

Čestné prohlášení

Krycí list

Protokol o vyhodnocení

Zpracování projektové dokumentace na akci "Kraslice - rekonstrukce křižovatky ul. Komenského - Palackého, navazujících částí komunikací, chodníků a veřejného osvětlení" VZMR

Výzva

Přehledná situace KN se zákresem zájmového území

3x výpis z katastru nemovitostí

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Zpracování projektové dokumentace na akci "Kraslice - celoplošná rekonstrukce komunikace ul. S. K. Neumanna a veřejného osvětlení" VZMR

Výzva

Přehledná situace KN

Výpis z katastru nemovitostí

Formulář nabídky

Formulář čestného prohlášení

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice - splašková kanalizace ul. Lipová cesta" VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Snímek katastrální mapy

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice, k.ú. Zelená Hora - rekonstrukce silničního mostu ev. č. M7" VZMR

Výzva k podání nabídky

Formulář nabídky

Formulář čestné prohlášení

Snímek katastrální mapy na pozemek

Zpráva z hlavní prohlídky mostu (r. 2015)

Zápis z posouzení a hodnocení výběrové řízení

Veřejná zakázka ukončena

Pořízení osobního automobilu - pečovatelská služba VZMR

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - technická specifikace

Příloha č. 2 - formulář nabídky

Příloha č. 3 - čestné prohlášení

Zápis z posuzování nabídek

Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice Zjednodušení podlimitní řízení

Výzva - část 1

Kvalifikační dokumentace - část 1

Přílohy kvalif. dokumentace - část 1

Zadávací dokumentace - část 1

Přílohy zadávací dokumentace - část 1

Výzva - část 2

Kvalifikační dokumentace - část 2

Přílohy kvalif. dokumentace - část 2

Zadávací dokumentace - část 2

Přílohy zadávací dokumentace - část 2

Dodatečné informace k ZD č. 1

Dodatečné informace k ZD č. 2

Dodatečné informace k ZD č. 3

Dodatečné informace k ZD č. 4 a 5

Dodatečné informace k ZD č. 6

Dodatečné informace k ZD č. 7

Zpracování studie "Autonomní systém zásobování vodou a nakládání se splaškovými vodami v regionu Počátky, Kostelní, Kámen a Čirá u Kraslic" VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zadávací dokumentace

Situace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Kulturní dům - Rekonstrukce a stavební úpravy V. etapa - Rekonstrukce zázemí herců VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice VZMR

Výzva vč. příloha

 

Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu ve městě Kraslice Nadlimitní otevřené řízení

Zadávací dokumentace vč. příloh

 

Oprava stávajícího oplocení MŠ Kraslice - Barvířská ulice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Dočasná stavba - odstavná plocha pro osobní motorová vozidla, ZŠ Dukelská, Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice, školní družina Dukelská ul. - statické zajištění přístavby VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Přístřešek na kontejnery na tříděný odpad, Počátky VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Výkaz výměr

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Zpracování projektové dokumentace "Sanace vlhkostních poměrů zdiva objektu MŠ ul. Lipová cesta, Kraslice a vybudování splaškové kanalizace, včetně ČOV VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Situace

Výpis z KN

Dokumentace současného stavu

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce silničního mostu ev.č. MK-14 Lipová cesta, Kraslice VZMR

Výzva

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Přílohy

Protokol z otevírání a hodnocení nabídek

Oznámení o výběru nevjhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Výměna oken a dveří v kině - Havlíčkova 1784 VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Technická zpráva

Tabulka oken a dveří

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - stavební úpravy kulturního domu IV. etapa Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 4 - Formuláře

Příloha č. 5 - Obchodní podmínky

Příloha č. 6 - Výkazy výměr

Příloha č. 7 - Projektová dokumentace

Dodatečné informace

Dodatečné informace č. 2

Rozhodnutí o vyloučení

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Výměna oken v ubytovně - B. Smetany 1700

VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Technická zpráva

Tabulka oken

Fotografie stávajícího stavu

Doplňující informace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce plynové kotelny a vytápění - Kino Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Oprava fasády - Dům dětí a mládeže, Havlíčkova 1286 VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - rekonstrukce kulturního domu IV. etapa VZMR

Výzva

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města II. etapa VZMR

Výzva

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI - Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města I. etapa VZMR

Výzva nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 - Příkazní smlouva

Veřejná zakázka ukončena

Pojištění majetku a odpovědnosti Kraslice Otevřené podlimitní řízení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 Údaje o pojišťovaném majetku

Příloha č. 3a Část 1. pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č. 3b Část 2. Pojištění motorových vozidel

Příloha č. 4 seznam pojišťovaných budov

Příloha č. 5 seznam strojů

Příloha č. 6 seznam motorových vozidel

Příloha č. 7 TS Kraslice - ŽL

Příloha č. 8a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAS ZL

Příloha č. 8b HASIČI KRAS ZL0001

Příloha č. 8c MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRAS ZL

Příloha č. 8d MŠ B. NĚMCOVÉ KRASLICE ZL

Příloha č. 8e MŠ BARVÍŘSKÁ 1771 KRAS ZL

Příloha č. 8f MŠ U ELEKTRÁRNY 1777 KRAS ZL

Příloha č. 8g MŠ LIPOVÁ CESTA 1091 KRAS ZL

Příloha č. 8h SŠ, ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA 1717 KRAS ZL

Příloha č. 8ch PS USNESENÍ KRAS

Příloha č. 8j TSmK ZL KRAS

Příloha č. 8k ZUŠ KRAS ZL

Příloha č. 8l ZŠ DUKELSKÁ 1122 KRAS ZL

Příloha č. 8m ZŠ PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ KRAS ZL

Příloha č. 9 plná moc pojišťovacího makléře

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Rozšíření způsobu užívání provozu kina a terénní úpravy - Kraslice VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Pořízení osobního automobilu VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Pořízení hlasovacího zařízení VZMR

Výzva

Formulář nabídky

Čestné prohlášení

Zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Výměna střešní krytiny - Školní družina Kraslice, Dukelská ul. VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Formulář nabídky

Krycí list

Zápis z posouzení

Veřejná zakázka ukončena

Dodání a montáž venkovní LED obrazovky VZMR

Nabídky lze podávat do 03.09.2014 do 17,00 hodin doručením na adresu Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67, Kraslice. Obálku označit heslem "VZMR - LED obrazovka"

Zadávací dokumentace

Formulář nabídky

Formulář čestného prohlášení

Příloha č. 1 - půdorys

Příloha č. 2 - podélný profil

Příloha č. 3 - pohled

Příloha č. 4 - výkaz-výměr

Veřejná zakázka ukončena

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Havlíčková ul., Kraslice“

VZMR

Výzva

Formulář - čestné prohlášení

Formulář nabídky

Zadávací dokumentace

Zápis z vyhodnocení výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice, školní družina Dukelská ul. - statické zajištění přístavby VZMR

Výzva

doplňující informace

Oznámení výsledku výběrového řízení

Veřejná zakázka ukončena

Zajištění investiční úvěru pro město Kraslice ve výši 21 mi. Kč VZMR

Výzva

Technicka specifikace

Krycí list

Čestné prohlášení

Protokol

 

 

„Dostavba a rekonstrukce ZŠ Dukelská ul., Kraslice“

VZMR

Výzva

Formulář čestné prohlášení

Formulář nabídky

Veřejná zakázka ukončena

Úprava plynové kotelny - Kraslice, kpt. Jaroše 213

VZMR

 Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Projektová dokumentace

Smlouva o dílo

Technická zpráva

Úprava plynové kotelny - výkaz výměr

Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení

Veřejná zakázka ukončena

„Městský úřad v Kraslicích - stavební úpravy kanceláře starosty, místostarosty a sekretariátu“

VZMR

 

výzva

čestné prohlášení

krycí list nabídky

smlouva o dílo

další dokumenty ke stažení

Protokol

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice – propojení stezky pro pěší v k.ú. Hraničná VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Dopravně stavební řešení

Hraničná - dokončení stezky

Hraničná - dokončení stezky - dopravní značení

Hraničná - propojení stezek

Veřejná zakázka ukončena

Zateplení objektu MŠ Barvířská ul. č.p. 1771, KrasliceBarvicka VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení - autorizace

Čestné prohlášení o vlastnostech materiálů

Krycí list

Osvědčení

Seznam realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Veřejná zakázka ukončena

TDI a inženýrská činnost na stavbě: Kraslice - Zateplení MŠ Barvířská ul. VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Technická zpráva

Veřejná zakázka ukončena

TDI a inženýrská činnost na stavbě: Vstupní byt areálu TSmK Kraslice – st. p. č. 58 VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Veřejná zakázka ukončena

VB Kraslice, vstupní byt areálu TS Kraslice - parcela st. č. 58

vstupni byt

VZMR

Výzva

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam významných stavebních zakázek

Smlouva o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Veřejná zakázka ukončena

MÚ Kraslice - rekonstrukce sociálního zařízení VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Krycí list

Smlouva o dílo dle NOZ

Kde stáhnout další dokumenty

protokol o otevírání obálek s nabídkami

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce – výstavba nového silničního mostu přes Stříbrný potok – Lipová cesta, Kraslice VZMR

Výzva

Investiční záměr

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Mimořádná prohlídka mostu

Snímek mapy

Veřejná zakázka ukončena

Rekonstrukce silničního mostku poz. parc. č. 411 k.ú. Kámen u Kraslic VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Snímek mapy

Veřejná zakázka ukončena

Prodloužení chodníku pro pěší – Wolkerova ul., Kraslice VZMR

Výzva

Čestné prohlášení

Formulář nabídky

Snímek mapy

Výpis z KN

Veřejná zakázka ukončena

ZŠ Dukelská, Kraslice - zastřešení a oprava vstupního schodiště VZMR

Výzva, Čestné prohlášení

Formulář nabídky

SoD dle NOZ, Rekapitulace Výkazu výměr,

Výkaz výměr, Technická zpráva,

Konstrukce zastřešení, Zábradlí, Pohledy,

Střecha, Oprava schodiště, Stávající stav,

Výkaz výměr - schodiště,

Protokol o vyhodnocení

Veřejná zakázka ukončena

Výkon činností TDI – Kraslice – revitalizace středu města

VZMR

Zadávací dokumentace

Krycí list

Čestné prohlášení

Příkazní smlouva

Veřejná zakázka zadána

Kraslice – revitalizace středu města otevřené polimitní řízení

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/481099

oprava výkazu výměr a úprava termínu

https://www.profilyzadavatelu.cz/rizeni-detail/628/

Veřejná zakázka zadána

 

Výkon činností TDI – Kraslice – rekonstrukce hřiště

VZMR

Zadávací dokumentace TDI

Krycí list

Čestné prohlášení

Příkazní smlouva

Veřejná zakázka zadána

Kraslice - rekonstrukce hřiště ul. Havlíčkova

podlimitní veřejná zakázka

www.profilyzadavatelu.cz/rizeni-detail/632/

Veřejná zakázka zadána

Most přes Kamenný potok v Příčné ulici, KrasliceMost Příčná uli. Kraslice VZMR

Ukončení stavby - Kraslice - Most přes Kamenný potok, ul. Příčná

 

Veřejná zakázka ukončena

MÚ - výměna nástřešních žlabů VZMR

Výzva

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

SoD

Formulář nabídky

Formulář Čestné prohlášení

Protokol o otevírání obálek

Veřejná zakázka ukončena

Oprava střechy, oprava komínů a nátěry na objektu dílen ZŠ Dukelská, Kraslice" VZMR

Protokol o posouzení a hodnocení výběrového řízení 

Veřejná zakázka ukončena

Dětské hřiště ul. Hradební, Kraslice

VZMR

Dokončení dětského hřiště ul. Hradební, Kraslice

Veřejná zakázka ukončena

Městský úřad v Kraslicích - stavební úpravy kanceláře starosty, místostarosty a sekretariátu VZMR

Otevírání a posouzení nabídek

Veřejná zakázka zrušena

Zateplení objektů MŠ U Elektrárny 1777, Kraslice

Veselá školka

VZMR

Ukončení stavby - Zateplení MŠ U Elektrárny

Veřejná zakázka ukončena

Zateplení kulturního domu čp. 1782, KrasliceKD Kraslice VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Dodatečné informace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Ukončení stavby - Zateplení kulturního domu

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost na stavbě "Zateplení kulturního domu čp. 1782, Kraslice" VZMR

Výzva

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - stavební úpravy hřbitovní kaple a rozlučkové síně v rozsahu dle SH průzkumu VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Veřejná zakázka ukončena

Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové

současný stav

VZMR

Výzva

Přílohy výzvy

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Ukončení akce - Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové

Veřejná zakázka ukončena

Technický dozor investora a inženýrská činnost stavby "Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaplce se zvonicí v Tisové" VZMR

Zápis z posouzení a hodnocení

Veřejná zakázka ukončena

 

Zpravodaj

březnové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:6
TÝDEN:654
CELKEM:2407243

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů