Šindelová

LOVECKÝ ZÁMEK FAVORIT

Datum: 1. 12. 2014

Popis památky:
Tříkřídlová budova loveckého zámečku. Postranní křídla, uzavírající čestný dvůr, mají předstupující čtvercové prostory, spočívající na sloupech po stranách vchodu. Hlavní křídlo vystupuje na obou stranách uprostřed zaobleným risalitem. Střechy jsou dvojvalbové, kryté taškami. Nad oběma sály hlavního traktu protínající se kupole. Uvnitř uzavírají elipsovité sály české placky se štukaturami. Stropy místnosti ploché, štukované.
Původní lovecký zámeček Favorit, upravený kol. 1800 F. J. Nosticem – původní název Mes ideés. V letech 1898-99 byl stržen a na jeho místě vystavěna dnešní moderní stavba Ervínem Nosticem.

Časové, slohové a autorské určení:
Areál loveckého zámku zbudovaný na přelomu 19. a 20. stol. v novobarokním stylu, charakteristická stavba z vrcholného období buržoasie.

ŽELEZÁRNA – VYSOKÁ HUŤ

Datum: 1. 12. 2014

Popis památky:
Součástí areálu bývalých železáren byla pec, přípravna, správní budova a náhon pod lednicí. Dochovalo se však jen torzo.

Postavena z pravidelných tesaných žulových kvádrů cca do výše 14 m, v horních partiích z cihel prokládaných škvárovými cihlami. Vlastní pec na půdorysu komolého hranolu, k ní přistavěna kolmo budova na obdélném půdorysu a po obou stranách zřícené, původně přízemní přístavky se zbytky oblouků a částí zdí vnitřního členění. V čelní stěně vysoké pece vyklenut oblouk z pravidelně řazených žulových kvádrů. Vnitřek zaklenut valenou klenbou postupně se snižující k topeništi.

Jedná se o technickou památku dokumentující místní dolování.

Časové, slohové a autorské určení:
Základ pece pravděpodobně z 18. století, přestavěno v 2. pol. 19. stol. Na gotických základech barokní stavba