Veřejná nabídka

V souladu s § 22, odst.1, zákona o prodeji bytů č.72/1994 Sb. v platném znění

- Město Kraslice -

nabízí ke koupi

volný byt č. 1752/17 v  VII.NP budovy čp.1752 v ulici B.Smetany v Kraslicích. Nabízený byt je o velikosti 1+0 s celkovou výměrou 19,6 m2.

Byt je nabízen se spoluvlastnickým podílem o velikosti 196/21567 na společných částech budovy čp.1753 a 1752 a zastavěném pozemku parc.č.stav.2708 a  2707 v k.ú. Kraslice.

Cena bytu je stanovená ve výši
185.000,- Kč

V případě, že o koupi uvedeného bytu máte zájem, učiňte písemnou nabídku. na adresu:

Městský úřad v Kraslicích, Nám.28.října 1438, 358 20 Kraslice

Vyvěšeno na úřední desce: Emil Bahno

Sejmuto z úřední desky: vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města

v.r.

otisk úředního razítka

Datum vložení: 4. 5. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2011 0:00