cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Pravidla pro stanovení cen za pronájem pozemků

v majetku Města Kraslice

M ě s t o  K r a s l i c e

PRAVIDLA
pro stanovení cen za pronájem pozemků v majetku Města Kraslice
I.

Výměrem MF č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009 se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. V části I. oddíl A jsou stanoveny max. ceny zboží.

II.

Město Kraslice má pozemky v katastrálních územích Kraslice, Hraničná, Tisová u Kraslic, Zelená Hora u Kraslic, Krásná u Kraslic, Sněžná, Mlýnská, Liboc u Kraslic, Kostelní, Počátky u Kraslic, Kámen u Kraslic, Valtéřov u Kraslic, Čirá a Černá u Kraslic. Mimo tyto katastrální území má Město Kraslice pozemky lokalizované v katastrálním území Stříbrná, Bublava, Rotava a Smolná.

III.

1a) Minimální roční nájemné pozemku zastavěného rekreační chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku.

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 5,-Kč/m2/rok (max. 10,-Kč/m2/rok)

1b) Minimální roční nájemné pozemku zastavěného zahrádkářskou chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku.

k.ú. Kraslice a Hraničná : 2,50 Kč/m2/rok (max. 5,-Kč/m2/rok)

všechna ostatní katastrální území: 1,80 Kč/m2/rok

1c) minimální roční nájemné pozemku lesního, zastavěného rekreační chatou, avšak bez užívání dalších pozemků.

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 10,-Kč/m2/rok (max. 18,-Kč/m2/rok)

1d) roční nájemné pozemků užívaných v ostatních případech neuvedených v písmenech a), b) a c).

- umístění reklamní tabule (reklamní plocha)

k.ú. Kraslice a Hraničná : 1500 Kč/m2/rok

všechna ostatní katastrální území: 1000 Kč/m2/rok

- umístění plechové garáže a dočasné stavby zděné garáže nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- umístění plechové garáže a dočasné stavby zděné garáže sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 100,-Kč/m2/rok

- parkování os. automobilu nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- parkování os. automobilu sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 100,-Kč/m2/rok

- nájem k účelu výstavby do doby kolaudace

k.ú. Kraslice a Hraničná :

prvních 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 5,-Kč/m2/rok

druhých 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 7,-Kč/m2/rok

po uplynutí dvou let (od podpisu smlouvy) 9,-Kč/m2/rok

všechna ostatní katastrální území:

prvních 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 2,-Kč/m2/rok

druhých 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 5,-Kč/m2/rok

po uplynutí dvou let (od podpisu smlouvy) 9,-Kč/m2/rok

- pozemek užívaný za účelem chovu včel, zřízení a užívání ovocného sadu, užívání louky

nebo pastviny k zemědělskému účelu

všechna katastrální území: 0,50-Kč/m2/rok (max. 1,-Kč/m2/rok)

- pozemek užívaný za účelem manipulační plochy nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- pozemek užívaný za účelem manipulační plochy sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 15,-Kč/m2/rok

IV.

Výše uvedené ceny nájmů jsou minimální a na jejich snížení není právní nárok. Rada města Kraslic může v jednotlivých případech rozhodnout o tom, že výše ceny nájmu bude vyšší; v případě pozemků nesloužících k podnikání však nesmí překročit maximální stanovenou výši.

Pronájmy pozemků k podnikatelským činnostem budou posuzovány a projednávány na jednání rady města Kraslic individuálně.

Pro účely podnikání nájemce se rozumí i pozemek z něhož se užívá k podnikání jen určitá část, nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.

V.

Pravidla schválena usnesením rady města Kraslic č. usnesení 2038/8/10 ze dne 26.8.2010 a tímto dnem tato pravidla nabývají účinnosti.

Místostarosta Starosta

Datum vložení: 8. 9. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2010 0:00

Zpravodaj

březnové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:34
TÝDEN:682
CELKEM:2407271

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů