cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad informuje o probíhajícím statistickém šetření.

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet úkazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10916 domácnostech, z nichž se 6166 zúčastnilo šetření již v přechozích letech. Všechny domácnosti byly do šežření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2016 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Bližší informace je možné získat od pracovníka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2016 paní Ing. Marie Toningerové, tel. 353114512, 731 439 245 a Ing. Jaroslavy Šenitkové, tel. 353114524.

Životní podmínky ČR

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store