Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

Vážení spoluobčané,

situace posledních dnů, která souvisí s klimatickými podmínkami v Kraslicích a především pak s některými vyjádřeními našich spoluobčanů na sociálních sítích, mne donutila, abych se k této záležitosti vyjádřil a uvedl některá fakta.

Na začátku ledna tohoto roku nás, stejně jako spousty měst v naší zemi, postihla sněhová „nadílka“, která leckde přerostla ve sněhovou kalamitu. Způsobila samozřejmě komplikace v automobilové dopravě, ale především zkomplikovala život chodcům.

Ke zvládání těchto situací, tak jako ke zvládnutí kompletní zimní údržby v Kraslicích, má město Kraslice zřízenou příspěvkovou organizaci Technické služby města Kraslic. Tato organizace má určité možnosti, které jsou limitovány počtem pracovníků a technických prostředků, jež využívá v rámci dílčí činnosti, kterou je zimní údržba. Prováděcím předpisem pro organizaci zimní údržby je tzv. „Plán zimní údržby“, který je každoročně aktualizován a schvalován zřizovatelem organizace – tedy městem, kterého zde zastupuje Rada města Kraslic. Tento předpis byl, tak jako v předchozích letech, schválen i pro zimní období 2016/2017 a je veřejnosti přístupný na internetových stránkách www.kraslice.cz v sekci Významné dokumenty.

V probíhajícím zimním období Technické služby města Kraslic využily veškerých technických prostředků a také pracovních sil v počtu 17 zaměstnanců. Ti byli od 2. 1. 2017 do současnosti zařazeni do dvousměnného provozu za účelem zvládnutí zimní údržby. Do této údržby bylo zapojeno také 15 zaměstnanců města, kteří jsou zařazeni v rámci veřejně prospěšných prací, aby následky přívalového sněžení byly co nejvíce zmírněny. Do 15. ledna technika najela v rámci zimní údržby 3.600 km, přičemž Technické služby města Kraslic obhospodařují více než 200 km komunikací a chodníků.

Výsledkem této klimatické nepřízně je situace, která je v oblasti dopravy a zejména v oblasti pěší dopravy velice komplikovaná. Technické služby města Kraslic proto v současné době přistoupily k tzv. vyvážení sněhu z problematických lokalit našeho města, a to i s využitím technických prostředků, které poskytla řada podnikatelských subjektů, za což jim patří veliký dík.

Je pravdou, že se na město Kraslice obrátila řada občanů, kteří nebyli spokojeni s průběhem zimní údržby. Nejednalo se však o oficiální stížnosti ve smyslu zákona, ale spíše o podněty v počtu 5 e-mailových zpráv, 3 telefonátů a 3 osobních návštěv mé osoby. Většina těchto podnětů a požadavků byla okamžitě ve spolupráci s Technickými službami města Kraslic vyřešena. Některé však vyřešeny být nemohly, a to z důvodů časové náročnosti zvládání odklízení sněhu v době neustálého sněžení nebo proto, že v dané situaci nebylo možné problém se současnými technickými prostředky řešit.

Nastal čas, kdy Kraslice začínají sníh vyvážet, budeme zpřístupňovat a čistit chodníky, parkoviště a místní komunikace, aby se vše vrátilo do normálu. Připravili jsme režimové provizorní parkoviště na pozemku vedle ulice Barvířská (bývalé stanoviště kolotočů), kde budou občané mít možnost parkovat svá vozidla tak, aby mohlo dojít k odklizení sněhu v oblastech panelových sídlišť. Toto vyvážení sněhu vyjde městskou pokladnu na přibližně 100 tisíc korun za každý den vývozu. Věřím, pokud klimatické podmínky nerozhodnou jinak, že do konce ledna bude vzniklá situace zvládnuta.

Poté nastane také čas, abychom problematické situace, k nimž v průběhu zimního období došlo, důkladně vyhodnotili a přijali taková opatření, abychom obdobné situace, které mohou v budoucnu nastat, lépe zvládali nebo zlepšili. A rozhodně bude co zlepšovat. Zcela upřímně a otevřeně musím přiznat, že budeme muset řešit vhodnější způsob pro údržbu schůdnosti chodníků v tak extrémní situaci, která zde nastala a také včasnost vývozu sněhu z problematických lokalit, která byla dle mého názoru opožděná.

Celá tato problematická situace však ukázala z mého pohledu také na mnohem závažnější skutečnosti. Těmi jsou vyjádření některých spoluobčanů na sociálních sítích. Byť město Kraslice nemá své profily v těchto médiích, tak se, samozřejmě, ke mně tyto informace dostávají ať už z řad spoluobčanů nebo spolupracovníků. Asi nejvážnější informací byla ta, že na sociální síti „Facebook“ vznikl jakýsi profil naší příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, kde probíhala veřejná diskuse k problematice zimní údržby. Občané byli prostřednictvím tohoto falešného profilu uváděni v omyl, když jim byly dávány odpovědi na jejich dotazy od „kompetentních osob“ vedení Technických služeb města Kraslic. Troufám si říci, že zde došlo přímo k porušení zákona a město Kraslice v současné době prověřuje možnost podání trestního oznámení na neznámého pachatele.

Celkový pohled na „odbornou“ úroveň některých vyjádření, mj. také i ke konkrétním osobám, v rámci sociálních sítí mě upřímně mrzí, protože se jedná víceméně o anonymní „hrdiny“, kteří se schovávají ve stínu virtuálního světa, a kteří nejenže neznají principy fungování měst, ale neznají především základy slušnosti a nerespektují právo na ochranu soukromí. Nemají ani tolik odvahy, aby se pod svůj názor podepsali.

Umíme přijmout kritiku a rádi o ní budeme s občany diskutovat, ale na zákonné písemné a elektronické úrovni, ale především seriózní a společensky přijatelné na úrovni osobních setkání s vedením města nebo v rámci jednání Zastupitelstva města Kraslice.

Tímto také zvu spoluobčany, aby využili těchto příležitostí a své problémy s námi řešili správnými způsoby. A věřte nám, že se snažíme dělat co nejvíce proto, abychom vždy našli řešení ke spokojenosti pokud možno všech.

 

S úctou

Roman Kotilínek

starosta města Kraslic

Datum vložení: 20. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2017 0:00
Autor: Správce Webu