Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Informace o připravovaných kotlíkových dotacích

Kotlíkové dotace i v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj začne poskytovat majitelům rodinných domů dotace na výměnu zastaralých kotlů. Dotační program schválila Rada Karlovarského kraje, minulý týden ho projednalo krajské zastupitelstvo. Výzvu k předkládání žádostí vyhlásí kraj v lednu a od února budou moci lidé o dotace žádat. K dispozici v regionu bude celkem 67 milionů korun a očekává se, že díky finanční podpoře občané vymění až 550 kotlů. Cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností a snížit znečištění ovzduší.

Žádat mohou jen fyzické osoby vlastnící rodinný dům (aspoň z 50 procent používaný k bydlení) vytápěný kotlem na pevná paliva. Výměna se týká jen kotlů na ruční přikládání. Tyto kotle bude možné měnit buď za nové kotle na tuhá paliva, plynové kotle nebo tepelná čerpadla. Dotace se pohybuje v rozmezí od 70 do 80 procent a náklady, ze kterých se finanční pomoc počítá, mohou dosáhnout maximálně 150 tisíc. Nový kotel musí být vybraný ze seznamu registrovaných výrobků (https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).

Dotaci obdrží lidé zpětně, tedy až po ukončení výměny. Bude ale možné žádat o peníze na výměnu, která proběhla už dříve - po 15. červenci letošního roku. Podmínkou je uskutečnit zároveň aspoň jedno mikroenergetické opatření, za které se považuje například zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení sklepního stropu nebo podlahy, dílčí výměna oken, dílčí zateplení dalších konstrukcí, výměna vstupních nebo balkonových dveří, výměna zasklení starších oken za modernější dvojskla. Opatření doporučí energetický specialista, jejich seznam je uveden na webu ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo-enex.cz/experti/). Součástí uznatelných nákladů jsou služby specialisty i provedení mikroenergetického opatření.

Všem zájemcům o "Kotlíkovou dotaci" nabízí Karlovarský kraj osobní, telefonické či e-mailové konzultace k pravidlům dotačního programu na výměnu zdrojů tepla, tak i ke konkrétním případům výměn. V případě zájmu o osobní konzultaci velmi doporučujeme telefonické dohodnutí termínu.  

V současnosti Karlovarský kraj nepřijímá žádné žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po schválení krajského projektu na MŽP a následném vyhlášení výzvy pro  žadatele – vlastníky rodinných domů.

Bližší informace na webu Karlovarského kraje http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx. Bohumil Zeman, Svazek měst a obcí Kraslicka

 

Datum vložení: 2. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2015 0:00
Autor: Správce Webu