cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o zemětřesení

Stránka

Informace o zemětřesení


Zásady chování při zemětřesení
Zemětřesení lze očekávat pouze v malých oblastech západních a severovýchodních Čech a severní Moravy a Slezska. Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do několika minut. Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při zemětřesení.
Před silným zemětřesením:
 • rozmyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte /v budově, na cestě/
 • vypnout přívody vody, plynu a energie
 • uvědomit si, zda vás neohrožují poličky, skříně a další volné předměty
 • prostudovat si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení
 • připravit si evakuační zavazadlo
Během zemětřesení
V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny.
Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů.
Po zemětřesení
 • zachovejte klid
 • buďte připraveni na dotřesy
 • poskytněte první pomoc raněným
 • zapněte si rádio a poslouchejte instrukce
 • nepoužívejte výtahy
 • přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače
 • v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče
 • dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd.
 • netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci
 • nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře
 • sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.
Richterova stupnice
Magnitudo
Následky
1, 2
Není cítit, lze pouze měřit přístroji
3
Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4
Slabé zemětřesení
5
Slabé poškození budov blízko epicentra
6
Vážné poškození špatně postavených budov
7
Velké poškození budov
8
Téměř úplné zničení
Richterova stupnice je logaritmická. Richterova stupnice nemá horní hranici.
Pro dané zemětřesení platí jediná hodnota magnituda, které charakterizuje velikost daného zemětřesení.
Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Wikipedia


4. 8. 2009 Zobrazit méně

Jak lze řešit sousedské spory

Problematika sousedských sporů není ojedinělou záležitostí v žádném městě a protože není v této záležitosti vždy vše jasné a zřejmé, kam se se svými stížnostmi obracet, stojí za to podělit se s občany o zjištěné informace z právního informačního portálu www.epravo.cz , kde právník na otázku „Musím se v případě sporů se sousedem vždy obracet na soud? Nepomůže mi v některých případech obecní nebo stavební úřad?“ odpovídá (doslovně):

4. 8. 2009 Zobrazit více

Změna harmonogramu svozu odpadů v Kraslicích

Vážení ,
dovolujeme si Vám tímto oznámit změnu svozového dne Vašich popelnic (odpadních nádob), která nastane dnem

2. ÚNORA 2009.

Pravidelnými termíny odvozů jsou od uvedeného dne vždy Pondělí a čtvrtek

Soupis odvozů v jednotlivých ulicích najdete v podrobnostech. Měsíční svoz bude uskutečněn vždy v  prvním týdnu daného měsíce.

Svoz 1 x 14 dnů bude proveden v každém sudém týdnu (tzn. v týdnu 2 – 6.2.2009 a po té vždy po 14 dnech)

4. 8. 2009 Zobrazit více

E-box usnadní lidem třídění drobných elektrospotřebičů

E-box usnadní lidem třídění drobných elektrospotřebičůMěsto Kraslice chápe třídění odpadu jako jednu ze svých priorit s ohledem na šetrné chování k životnímu prostředí. Aby občané mohli likvidovat ekologicky i drobné elektrospotřebiče, je umístěn ve vestibulu městského úřadu e-box, kam mohou občané bezplatně odkládat drobné elektrospotřebiče.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Anketa - Jaké chcete zdravotnictví?

Vedení Karlovarského kraje chce zjistit názory lidí na krajské zdravotnictví. Lidé mohou až do poloviny dubna přispět svým názorem v anketě, která je přístupná na internetových stránkách Karlovarského kraje. http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj/anketa/anketakkn.aspx

9. 3. 2009 Zobrazit více

07/200815. 7. 2008 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store