cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Rada města ve volebním období 2018 - 2022

Složení rady města pro volební období 2018 - 2022, kompetence rady města, komise zřízené radou města

Seznam členů Rady města Kraslice pro volební období 2018 - 2022

 

Jméno Kandidátní listina Pozn.
Otakar Mika OTEVŘENÁ RADNICE starosta
Zdeněk Bíba  Svobodné občanské   sdružení - SOS   KRASLICE místostarosta
 Ing. Jaroslav Souhrada KSČM člen rady města
Ing. Jiřina Junková PATRIOTI KRASLICE člen rady města
František Stůj  VOK - Volba               pro Karlovarský     kraj člen rady města

 

 

Kompetence rady města

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě obce je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

 Jednací řád RM

Komise

Komise sportovní

předseda:  Mgr. Pavlína Poledňáková

tajemnice: Ing. Iva Harapátová

členové:  Karel Vanke – za VSK Tatran Kraslice, Michael Rok ml. – za No RESPECT RACING Team,  Tomáš Procházka – SK fotbal Kraslice, Mgr. Jan Kuzebauch – TJ Sokol Kraslice, Mgr. Josef Vlček – Lyžařský klub Kraslice

 

Komise kulturní a cestovního ruchu

předseda:  Alexandra Müllerová

členové: Ing. Alena Botlíková, Mgr. Lenka Winkelhöfferová, Tomáš Cvek, Aleš Vlček, Stanislav Meinl, Mgr. Alena Muchová, Bc. Jitka Odehnalová, Bc. Filip Beneš, DiS.

 

Komise sociální a zdravotní

předseda:  Zdeněk Brantl

členové:  Mgr. Šárka Kuzebauchová, Ivana Rážová, Ing. Jaroslav Souhrada, MUDr. Jiří Henzl, Michal Svoboda

 

Komise investiční a pro rozvoj města

předseda:  Zdeněk Bíba

členové:  Bc. Radka Hoznourová, František Stůj, Petr Novotný, Martin Rosocha, Michal Široký, Petr Kozumplík, Filip Minařík

 

Sbor pro občanské záležitosti

předseda:  Bc. Jitka Odehnalová


členové: Lenka Lisová, Milada Vrzalová, Helena Tovarová, Zuzana Tremlová,  Marie Holasová, Václav Krátký, Martina Vetenglová, Vladimíra Košařová, Mgr. Iveta Poslední, Bc. Daniela Kuchařová, Bc. Jana Ježková

 

Komise pro bytové záležitosti

předseda: Ing. Jaroslav Souhrada

členové: Ivana Stehlíková, Ivana Rážová

 

Povodňová komise města Kraslic (par. 78 odst. 1 z.č. 254/2001 Sb.)

předseda: Otakar Mika

členové: Petr Antal, RNDr. Jiří Hejkal, Martin Smolík, Ing. Iva Harapátová, Miloslav Poslední, Martin Rosocha, plk. Mgr. Martin Mulač, npor. Bc. Antonín Panuška, Bc. Viktor Semrád, Bc. Ilona Kafková, DiS., Ing. Galina Ožanová, Petra Ryplová, Bc. Jitka Odehnalová, Dana Hollá, Petra Chlubnová, DiS., Jiřina Jašová, Anna Vurmová, Romana Rösnerová

Datum vložení: 5. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2023 8:25
Autor: Dana Hollá

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
3
23
4
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
4
1
2

Zpravodaj

prázdninové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:152
TÝDEN:0
CELKEM:2256700

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů