cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Rada města ve volebním období 2018 - 2022

Složení rady města pro volební období 2018 - 2022, kompetence rady města, komise zřízené radou města

Seznam členů Rady města Kraslice pro volební období 2018 - 2022

 

Jméno Kandidátní listina Pozn.
Roman Kotilínek HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST starosta
Miloslav Poslední ANO 2011 místostarosta
Mgr. Jan Kuzebauch ANO 2011 člen rady města
Ing. Jiřina Junková PATRIOTI KRASLICE člen rady města
Zdeněk Bíba SOS KRASLICE člen rady města

 

 

Kompetence rady města

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě obce je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

 Jednací řád RM

Komise

Komise pro sport a tělovýchovu

předseda:  Mgr. Pavlína Poledňáková

členové:  Ing. Iva Harapátová, Mgr. Jan Kuzebauch, Karel Vanke, Petr Krisman, Tomáš Procházka, Mgr. Josef vlček

 

Komise kulturní a cestovního ruchu

předseda:  Alexandra Müllerová

členové: Ing. Alena Botlíková, Mgr. Lenka Winkelhöfferová, Tomáš Cvek, Aleš Vlček, Stanislav Meinl, Mgr. Alena Muchová, Bc. Jitka Odehnalová, Bc. Filip Beneš, DiS.

 

Komise sociální a zdravotní

předseda:  Zdeněk Brantl

členové:  Mgr. Šárka Kuzebauchová, Bc. Iva Kalátová, Ivana Rážová, Ing. Jaroslav Souhrada, Zdeněk Bíba, Michal Svoboda

 

Komise investiční a pro rozvoj města

předseda:  Zdeněk Bíba

členové:  Bc. Iva Kalátová, Bc. Radka Hoznourová, František Stůj, Petr Novotný, Martin Rosocha, Michal Široký, Petr Kozumplík, Filip Minařík

 

Sbor pro občanské záležitosti

předseda:  Bc. Jitka Odehnalová


členové: Lenka Lisová, Milada Vrzalová, Helena Tovarová, Zuzana Tremlová,  Marie Holasová, Josef Mulač, Václav Krátký, Martina Vetenglová, Mgr. Barbora Brunnerová, Vladimíra Košařová, Mgr. Iveta Poslední, Bc. Daniela Kuchařová

 

Komise pro bytové záležitosti

předseda: Miloslav Poslední

členové: Ivana Stehlíková, Mgr. Jana Tittelová

 

Povodňová komise města Kraslic (par. 78 odst. 1 z.č. 254/2001 Sb.)

předseda: Roman Kotilínek

členové: Petr Antal, RNDr. Jiří Hejkal, Ing. Václav Kindrat, Ing. Iva Harapátová, Miloslav Poslední, Martin Rosocha, plk. Mgr. Martin Mulač, npor. Bc. Antonín Panuška, Bc. Viktor Semrád, Bc. Ilona Kafková, DiS., Ing. Galina Ožanová, Petra Ryplová, Bc. Jitka Odehnalová, Dana Hollá, Petra Chlubnová, DiS., Jiřina Jašová, Anna Vurmová, Romana Rösnerová

Datum vložení: 5. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2021 15:16
Autor: Dana Hollá

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
3
26
2
27
4
28
2
29
1
30
1
1
1
2
2
3
1
4
2
5
3

Zpravodaj

říjnové číslo Zpravodaje

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 363
TÝDEN: 363
CELKEM: 1849776

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů