cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Mimořádná událost nebo krizová situace?

Mimořádná událost nebo krizová situace a jejich řešení

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST, KRIZOVÁ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ

Mimořádná událost
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace
Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav); (mimořádná situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb).

Specifikace typů krizových situací

 1. Přírodní
  1. Živelní pohromy
   • dlouhotrvající sucha,
   • dlouhodobá inverzní situace,
   • povodně velkého rozsahu,
   • jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry, sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.),
  2. Hromadné nákazy
   • epidemie - hromadné nákazy osob,
   • epifytie - hromadné nákazy polních kultur,
   • epizootie - hromadné nákazy zvířat,
 2. Antropogenní
  1. Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou
   • radiační havárie velkého rozsahu,
   • havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky,
   • jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu ? požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,
   • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně,
   • znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu,
  2. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize
   • narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu,
   • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
   • narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu,
   • narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
   • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
   • narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu,
   • migrační vlny velkého rozsahu,
   • hromadné postižení osob mimo epidemií,
   • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu,
   • závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu,
   • ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční pomoci,
   • ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami,
   • násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků,
   • rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese subjektu cizí moci,
   • vnější vojenské napadení státu nebo spojenců,
   • ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí a je požadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace.

 

Řešení mimořádných událostí  a krizových situací

(příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními samosprávnými celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích. Stěžejním úkolem obce je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Obec spravuje své záležitosti samostatně - samostatné působnosti nebo v přenesené působnosti. Za přenesenou působnost se považuje státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce. Pro oblast řešení požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací jsou povinnosti stanoveny orgánům obce, zejména starostovi obce a obecnímu úřadu.

Pro zjednodušení byly povinnosti stanovené orgánům obce shrnuty do příručky, kterou vydalo Ministerstvo vnitra ČR generální ředitelství HZS v roce 2011.

Příloha: Příručka pro starosty obcí - řešení mimořádných událostí a krizových situací

 

 

Datum vložení: 13. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2013 0:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
1
3
2
4
3
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Zpravodaj

zpravodaj

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:14
DNES:237
TÝDEN:4060
CELKEM:2459015

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů