cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Zastupitelstvo města ve volebním období 2022-2026

Složení zastupitelstva města, jeho kompetence a přehled výborů zřízených zastupitelstvem města

Člen zastupitelstva

Kandidátní listina

Pozn.

 
Ing. Jan Šimek NAŠE KRASLICE starosta starosta
 Bc. Filip Beneš DiS. HLAS pro Kraslice

místostarosta

3. radní
Ing. Jiřina Junková PATRIOTI KRASLICE 3. člen rady 5. radní
Alena Boháčová DiS. NAŠE KRASLICE 4. člen rady zastupitelka
 Alexandra Müllerová Dipl.um.   HLAS pro Kraslice

5. člen rady

zastupitelka
Ing. Bc. Miroslav Dörfler HLAS pro Kraslice   náhled
Ing. Radim Holeš NAŠE KRASLICE   zastupitel

Martina Fridrichová                                                         

NAŠE KRASLICE

  zastupitelka
Tomáš Růžička NAŠE KRASLICE   náhled
Ing. Alena Botlíková Volba pro Kraslice s pod. VOK    
František Stůj Volba pro Kraslice s pod. VOK   zastupitel
Mgr. Bohumila Trohemčuková SPOLEČNĚ PRO ZMĚNU   zastupitelka

 Mgr. Jan Kuzebauch

SPOLEČNĚ PRO ZMĚNU   zastupitel
Zdeněk Bíba ODS-SOS Kraslice    
Martin Rosocha ODS-SOS Kraslice   zastupitel
 Pavel Karvánek BC.DiS. PATRIOTI KRASLICE

 

zastupitel
Ing. Jaroslav Souhrada Komunistická strana Čech   a Moravy    
   

 

 

Kompetence zastupitelstva města

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a),
x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.

 

 

Výbory

Finanční výbor

předseda:  Ing. Jaroslav Souhrada

členové:  Ing. Jaroslava Bařtipánová, Miluše Gebhardová, Ing. Adriana Havalová, Ing. Jiřina Junková, Ing. Jarmila Kodýdková, Ing. Jana Obstová

 

Kontrolní výbor

předseda: Martin Rosocha

členové:  Mgr. Bohumila Trohemčuková, Ivana Mizlerová, Zdeněk Bíba, Bc. Veronika Kovácsová

Datum vložení: 5. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2024 14:19
Autor: Dana Hollá

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
1
3
2
4
3
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Zpravodaj

zpravodaj

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:210
TÝDEN:4033
CELKEM:2458988

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů