cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Rada města Kraslice 2010 - 2014

Složení rady města pro volební období 2010 - 2014, kompetence rady města, komise zřízené radou města

 

Seznam členů Rady města Kraslice pro volební období 2010 - 2014

 

Jméno Kandidátní listina Pozn.
Ing. Zdeněk Brantl Sdružení nestraníků starosta
Otakar Mika Otevřená radnice místostarosta
Ing. Jaroslav Souhrada KSČM člen rady města
František Stůj Volba pro město člen rady města
Ing. Kateřina Stinglová Otevřená radnice člen rady města

 

 

Kompetence rady města

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě obce je vyhrazeno:

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Jednací řád Rady města Kraslice

 

Komise

Komise pro sport a tělovýchovu

předseda: Mgr. Pavlína Poledňáková

členové: Iva Harapátová, Jaroslav Hřebíček, Miroslav Rok, Petr Müller, Matyáš Schuster, Ivana Nováková, Ing. Karel Bělohlávek, Marie Tolarová, Karel Vanke, Lubomír Zach

 

Komise kulturní

předseda: Mgr. Václav Tomášek

členové: Dana Hollá, Zuzana Tremlová, Ivetta Lorencová, Ing. Jana Obstová, František Stůj, Mgr. Josef Vlček

 

Komise sociální a zdravotní

předseda: Ing. Jaroslav Souhrada

členové: Ivana Rážová, Ing. Horst Dietz, MUDr. Jaroslav Málek, MUDr. Dana Fučikovská, MUDr. Jiří Henzl, Hana Dolanská

 

Komise investiční a pro rozvoj města

předseda: Miloslav Poslední

členové: Radim Diviš, Robert Vopička, Alexandr Tučák, Jaromír Kohout, Zdeněk Nevosad, Vlasta Ranglová

 

Sbor pro občanské záležitosti

předseda: Milada Vrzalová

členové: Ivana Valníčková, Dana Hollá, Marie Holasová, Marie Machatá, Jana Tenglerová, Helena Tovarová, Zuzana Tremlová, Bc. Jitka Odehnalová, Josef Mulač, Rolf Kropp, František Stůj

 

Povodňová komise města Kraslic (par. 78 odst. 1 z.č. 254/2001 Sb.)

předseda: Ing. Zdeněk Brantl

členové: Emil Bahno, RNDr. Jiří Hejkal, Robert Vopička, Bc. Iva Harapátová, Miloslav Poslední, npor. Bc. Petr Hamouz, DiS., plk. Mgr. Martin Götzl, Bc. Viktor Semrád, Bc. Zdeněk Tovara, Ing. Galina Ožanová, Petra Ryplová, Bc. Jitka Odehnalová, Dana Hollá, Petra Chlubnová, DiS., Jiřina Jašová, Martin Rosocha

 

Datum vložení: 3. 10. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2011 0:00
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
3
26
2
27
4
28
2
29
1
30
1
1
1
2
2
3
1
4
2
5
3

Zpravodaj

říjnové číslo Zpravodaje

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 390
TÝDEN: 390
CELKEM: 1849803

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů