Rozpočet

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočet a schválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

 

Rozpočet Kraslice

Schválený rozpočet 195 303 240 Kč
Upravený rozpočet 231 222 487 Kč
Skutečné plnění 255 499 803 Kč
Plnění 110,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
144 929 800 154 420 134 175 996 607 113,97
18 712 240 29 821 249 33 535 218 112,45
2 500 000 2 500 000 1 719 156 68,77
29 161 200 44 481 104 44 248 822 99,48
195 303 240 231 222 487 255 499 803 110,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ Kraslice 2024-2025

ZUŠ Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,18 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Opletalova 2024-2025

ZŠ Opletalova Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,12 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Dukelská 2024-2025

ZŠ Dukelská Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 16,47 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Technické služby města Kraslice 2024-2025

TSMK Rozpočtový výhled 2024_5.XLS
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 108,00 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SŠ,ZŠ,MŠ Kraslice 2024-2025

MŠ U Elektrárny Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,60 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ U Elektrárny 2024-2025

MŠ U Elektrárny Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,60 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Lipová cesta 2024-2025

MŠ Lipová Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,60 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ B. Němcové 2024-2025

MŠ BN Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,59 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Barvířská 2024-2025

MŠ Barvířská Rozpočtový výhled 2024_5.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,60 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městské kulturní centrum Kraslice 2024-2025

MKC Rozpočtový výhled 2024_5.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 37,50 KiB

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Dům dětí a mládeže 2024-2025

DDM Rozpočtový výhled 2024_5.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 37,50 KiB

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu Dům dětí a mládeže Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,99 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu Městské kulturní centrum Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 156,99 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ B. Němcové Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,44 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Barvířská Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,71 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Lipová Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,79 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ U Elektrárny Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,06 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,36 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu Technické služby města Kraslice 2024-2025

schválený střednědový výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,80 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dukelská Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 529,83 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Opletalova Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,85 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecká škola Kraslice 2024-2025

schválený střednědobý výhled 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,93 KiB

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - usnesení

Usnesení rozpočtový výhled výhled 2023-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,77 KiB

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice na roky 2023-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,82 MiB

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu ZUŠ Kraslice 2023

ZUŠ rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,66 KiB

Návrh rozpočtu ZŠ Opletalova 2023

ZŠ Opletalova rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,56 KiB

Návrh rozpočtu ZŠ Dukelská 2023

ZŠ Dukelská rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 14,55 KiB

Návrh rozpočtu Technické služby města Kraslice 2023

TSMK rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 14,71 KiB

Návrh rozpočtu SŠ,ZŠ,MŠ Kraslice 2023

SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 14,63 KiB

Návrh rozpočtu MŠ U Elektrárny 2023

MŠ U Elektrárny rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,70 KiB

Návrh rozpočtu MŠ Lipová cesta 2023

MŠ Lipová rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,74 KiB

Návrh rozpočtu MŠ B. Němcové 2023

MŠ Boženy Němcové rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,64 KiB

Návrh rozpočtu MŠ Barvířská 2023

MŠ Barvířská rozpis rozpočtu 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 13,59 KiB

Návrh rozpočtu Městské kulturní centrum Kraslice 2023

MKC rozpis rozpočtu 2023.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 46,50 KiB

Návrh rozpočtu Dům dětí a mládeže Kraslice 2023

DDM rozpis rozpočtu 2023.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 54,00 KiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet Dům dětí a mládeže Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 217,19 KiB

Rozpočet Městské kulturní centrum Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,60 KiB

Rozpočet MŠ B. Němcové Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,18 KiB

Rozpočet MŠ Barvířská Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,70 KiB

Rozpočet MŠ Lipová Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,11 KiB

Rozpočet MŠ U Elektrárny Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,05 KiB

Rozpočet SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,42 KiB

Rozpočet Technické služby města Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,06 KiB

Rozpočet ZŠ Dukelská Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,45 KiB

Rozpočet ZŠ Opletalova Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,18 KiB

Rozpočet Základní umělecká škola Kraslice 2023

schválený rozpis rozpočtu 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,80 KiB

Rozpočet města Kraslice 2023

Rozpočet města Kraslice 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

RM - rozpočtové opatření č. RO 230022 ze dne 20.12.2023

RO 230022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,96 MiB

ZM - rozpočtové opatření č. RO 230021 ze dne 14.12.2023

RO 230021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230020 ze dne 29.11.2023

RO 230020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230019 ze dne 8.11.2023

RO 230019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,55 MiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230018 ze dne 2.11.2023

RO 230018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,60 MiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230016 ze dne 21.9.2023

RO 230016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 451,33 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO230017 ze dne 26.9.2023

RO 230017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,69 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230015 ze dne 6.9.2023

RO230015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 485,61 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230014 ze dne 9.8.2023

RO230014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,82 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230013 ze dne 13.7.2023

RO 230013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 362,18 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230010 ze dne 12.6.2023

RO230010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 354,26 KiB

ZM - rozpočtové opatření č. RO 230011 ze dne 15.6.2023

RO230011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,26 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230012 ze dne 22.6.2023

RO230012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,53 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230008 ze dne 3.5.2023

RO 230008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,04 KiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230009 ze dne 4.5.2023

RO 230009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,00 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO230007 ze dne 12.4.2023

RO 230007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 622,45 KiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230005 ze dne 16.3.2023

RO 230005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230006 ze dne 16.3.2023

RO 230006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 595,73 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO 230004 ze dne 1.3.2023

RO 230004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 484,38 KiB

RM - rozpočtové opatření č. RO230003 ze dne 14.2.2023

RO 230003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 870,45 KiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230001 ze dne 2.2.2023

RO 230001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,20 MiB

ZM - rozpočtové opatření č. 230002 ze dne 2.2.2023

RO 230002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 522,99 KiB

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 984,26 KiB

1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12) Město Kraslice k 31.12.2022

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12) Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,53 KiB

2. Rozvaha Město Kraslice k 31.12.2022

2. Rozvaha Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,12 KiB

3. Výkaz zisku a ztráty Město Kraslice k 31.12.2022

3. Výkaz zisku a ztráty Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,94 KiB

4. Příloha účetní závěrky Město Kraslice k 31.12.2022

4. Příloha účetní závěrky Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,58 KiB

5. Přehled o peněžních tocích Město Kraslice k 31.12.2022

5. Přehled o peněžních tocích Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,83 KiB

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Město Kraslice k 31.12.2022

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,43 KiB

7. Seznam účet. jednotek Město Kraslice k 31.12.2022

7. Seznam účet. jednotek Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,89 KiB

8. Údaje o projektech Město Kraslice k 31.12.2022

8. Údaje o projektech Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,74 KiB

9. Zpráva finanční kontroly(interního auditu) 2022

9. Zpráva finanční kontroly(interního auditu) 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,29 KiB

10. Inventarizační zpráva za rok 2022

10. Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MiB

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kraslice za rok 2022

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kraslice za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,14 MiB

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Usnesení Závěrečný účet 2022

Usnesení Závěrečný účet 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 436,81 KiB

Závěrečný účet za rok 2022_schválený

Závěrečný účet za rok 2022_schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 798,20 KiB

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12) Město Kraslice k 31.12.2022

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12) Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,53 KiB

2. Rozvaha Město Kraslice k 31.12.2022

2. Rozvaha Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,12 KiB

3. Výkaz zisku a ztráty Město Kraslice k 31.12.2022

3. Výkaz zisku a ztráty Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,94 KiB

4. Příloha účetní závěrky Město Kraslice k 31.12.2022

4. Příloha účetní závěrky Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,58 KiB

5. Přehled o peněžních tocích Město Kraslice k 31.12.2022

5. Přehled o peněžních tocích Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,83 KiB

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Město Kraslice k 31.12.2022

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,43 KiB

7. Seznam účet. jednotek Město Kraslice k 31.12.2022

7. Seznam účet. jednotek Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,89 KiB

8. Údaje o projektech Město Kraslice k 31.12.2022

8. Údaje o projektech Město Kraslice k 31.12.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,74 KiB

9. Zpráva finanční kontroly(interního auditu) 2022

9. Zpráva finanční kontroly(interního auditu) 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,29 KiB

10. Inventarizační zpráva za rok 2022

10. Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MiB

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kraslice za rok 2022

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kraslice za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,14 MiB