cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Stránka

  • 1

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

logo Karlovarského krajelogo Živý kraj

Po uplynutí 5-ti leté udržitelnosti projektu „Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby“ v listopadu 2016 bylo třeba provést kompletní aktualizaci a přepracování všech dokumentů digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností Kraslice (dále jen „ORP“) včetně povodňových plánů obcí v ORP Kraslice.

Proto začátkem letošního roku využilo město Kraslice možnosti k získání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi. Tento příspěvek byl městu Kraslice schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje ve výši 80% celkových nákladů, tj. 243.200,- Kč, na projekt „Aktualizace povodňových plánů ORP Kraslice“.

V rámci aktualizace původního Digitálního povodňového plánu ORP Kraslice (dále jen „dPP) a zpracování nového dPP ORP Kraslice byla u obcí Bublava, Stříbrná, Přebuz, Rotava, Oloví, Jindřichovice a Kraslice na základě nového terénního šetření na vodních tocích provedena kompletní revize dat v Povodňovém informačním systému (tzv. „POVIS“) a byly aktualizovány povodňové plány. Novinkou je vytvoření povodňových plánů vlastníků nemovitostí v on-line databázi dPP, které zajistí lepší ochranu obyvatel a jejich majetku před povodněmi.  Do projektu nebyla zahrnuta obec Šindelová, která si hodlá zpracovat vlastní digitální povodňový plán v rámci projektu Operačního programu životního prostředí (tzv. „OPŽP“), prostřednictvím něhož bude mít možnost pořídit si místní bezdrátový rozhlas.

Z důvodu zachování kontinuity zpracování a zachování technologie dPP byl zvolen dodavatelem Ing. Lumír Pála, který v roce 2011 prováděl terénní šetření v rámci projektu dPP ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby“ a v průběhu 5-ti leté udržitelnosti projektu prováděl základní údržbu dokumentace dPP ORP Kraslice. Dlouhodobě také pracuje na vývoji digitálních povodňových plánů s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Praha.

Celkové náklady na projekt činily 304.000,00 Kč bez DPH.

Jsme rádi, že se nám podařilo ještě více zkvalitnit prevenci v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech, zejména při povodních.  

Za OKT/KŘ:  Jiřina Jašová, krizový pracovník 


8. 11. 2017 Zobrazit méně

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Zpravodaj

listopadové číslo

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 255
TÝDEN: 3206
CELKEM: 1392777