cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Procesní audit na městském úřadu

Stránka

  • 1

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Procesní audit na městském úřadu


Procesní audit na MěÚ

Městskému úřadu Kraslice se podařilo získat dotaci z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na spolufinancování projektu “Analýza procesního řízení na MěÚ Kraslice. V rámci vypsané veřejné zakázky byla vybrána firma Inventio Consulting, s. r. o. Ostrava, aby tzv. procesní audit provedla. Hlavním smyslem procesního auditu je zefektivnění procesů a činností prováděných pracovníky úřadu.
V září proběhla první etapa tohoto auditu, pracovníci vyplnili přehled o jimi vykonávaných činností a zúčastnili se pohovoru s pracovnicemi odborné firmy. Odborná firma poté na základě získaných poznatků vyhotovila mapu všech procesů. Tuto mapu následně spolu s vedoucími úředníky zanalyzuje a navrhne vedení úřadu možnou optimalizaci procesů, která povede ke zefektivnění a zrychlení procesů a zejména k časovým a možná i finančním úsporám.
Jednotlivé návrhy budou následně promítnuty do nové organizační struktury městského úřadu, která bude předložena ke schválení radě města. Lze předpokládat, že dojde s největší pravděpodobností ke snížení počtu funkčních míst.
K ukončení činností souvisejících s analýzou procesů dojde v měsíci říjnu. Na základě výsledků bude vypracován plán implementace a výsledky by pak do praxe mohly být zaváděny od 1. ledna 2011.


19. 10. 2010 Zobrazit méně

Stránka

  • 1

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Zpravodaj

listopadové číslo

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 251
TÝDEN: 3202
CELKEM: 1392773