cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby

Stránka

  • 1

„Dobráci“ v Kraslicích

Prostřednictvím dotace si v letošním roce naši „dobráci“ pořídili nové plovoucí čerpadlo s motorovým pohonem zn. POSEIDON 2 Brigss Stratton v celkové hodnotě 38.962 Kč, kdy dotace z rozpočtu Karlovarského kraje činila 80% z celkové pořizovací ceny, tj. 28 tisíc Kč, a město Kraslice se podílelo 20% spoluúčastí na pořízení tohoto čerpadla, což bylo podmínkou pro poskytnutí dotace.

13. 12. 2019 Zobrazit více

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby


Vážení spoluobčané,
z důvodu lepší ochrany obyvatel a jejich majetku před povodněmi a v neposlední řadě i na základě § 63,65 a 71 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, přistoupilo ORP Kraslice v rámci podpory Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, k realizaci projektu „Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby“ s celkovými náklady 2.031.785,00 Kč, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 99.849,25 Kč, dotace z EU – Fondu soudržnosti 1.697.437,25 Kč a obec přispěla svými prostředky ve výši 234.498,50 Kč.
Z finančních prostředků bylo hrazeno:
- zpracování realizačního projektu,
- zpracování Digitálního povodňového plánu ORP Kraslice dle metodiky Ministerstva
životního prostředí a technologie Povodňového informačního systému,
- aktualizace Povodňového plánu ORP Kraslice, města Kraslice, obce Šindelová, Stříbrná a
Bublava,
- zpracování Povodňového plánu města Rotava, Oloví, Přebuz a obce Jindřichovice,
- vybudování pěti hlásných profilů kategorie „C“ v rozsahu: Kamenný potok (1), pravostranný
přítok Stříbrného potoka (1) a Rotava (1). V rámci zřízení těchto hlásných profilů byla
provedena úprava vertikálních konstrukcí mostního objektu a dále na Stříbrném potoce (1)
a Bublavském potoce (1) byla provedena kompletní výstavba příčných objektů,
- dodávka a montáž technologického vybavení profilů,
- zaměření, hydrometrie, kalibrace a odladění softwaru,
- pořízení 4 ks GPS pro potřeby povodňových komisí,
- testování dokumentu a propagace projektu, tj. pamětní deska, která je umístěna ve
vstupním vestibulu budovy Městského úřadu v Kraslicích, a dále propagační inzerce,
která byla otištěna v Sokolovském deníku a týdeníku v příloze Evropské dotace.
Zahájení realizace projektu započalo 23. března 2011 uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Kraslice a firmou AQUATEST a.s., Praha, která byla v měsíci únoru 2011 vybrána ve výběrovém řízení na základě výzvy k podání nabídek pro zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako vítěz , z důvodu nejnižší nabídkové ceny.
Celý projekt byl úspěšně ukončen v měsíci listopadu 2011 předáním zpracovaných nebo aktualizovaných povodňových plánů všem starostům 7 obcím ORP Kraslice a seznámením členů Povodňové komise ORP Kraslice s digitálním povodňovým plánem, který je v současné době kompatibilní s Digitálním povodňovým plánem ČR a v budoucnu i s Digitálním povodňovým plánem Karlovarského kraje a v nespolední řadě zahájením provozu výše jmenovaných pěti hlásných profilů kategorie „C“.

Za oddělení kanceláře tajemníka: Jiřina Jašová – krizový pracovník


17. 1. 2012 Zobrazit méně

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

červnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 71
TÝDEN: 4148
CELKEM: 1555473

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store