cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby

Stránka

  • 1

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby


Vážení spoluobčané,
z důvodu lepší ochrany obyvatel a jejich majetku před povodněmi a v neposlední řadě i na základě § 63,65 a 71 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, přistoupilo ORP Kraslice v rámci podpory Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, k realizaci projektu „Digitální povodňový plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné povodňové služby“ s celkovými náklady 2.031.785,00 Kč, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 99.849,25 Kč, dotace z EU – Fondu soudržnosti 1.697.437,25 Kč a obec přispěla svými prostředky ve výši 234.498,50 Kč.
Z finančních prostředků bylo hrazeno:
- zpracování realizačního projektu,
- zpracování Digitálního povodňového plánu ORP Kraslice dle metodiky Ministerstva
životního prostředí a technologie Povodňového informačního systému,
- aktualizace Povodňového plánu ORP Kraslice, města Kraslice, obce Šindelová, Stříbrná a
Bublava,
- zpracování Povodňového plánu města Rotava, Oloví, Přebuz a obce Jindřichovice,
- vybudování pěti hlásných profilů kategorie „C“ v rozsahu: Kamenný potok (1), pravostranný
přítok Stříbrného potoka (1) a Rotava (1). V rámci zřízení těchto hlásných profilů byla
provedena úprava vertikálních konstrukcí mostního objektu a dále na Stříbrném potoce (1)
a Bublavském potoce (1) byla provedena kompletní výstavba příčných objektů,
- dodávka a montáž technologického vybavení profilů,
- zaměření, hydrometrie, kalibrace a odladění softwaru,
- pořízení 4 ks GPS pro potřeby povodňových komisí,
- testování dokumentu a propagace projektu, tj. pamětní deska, která je umístěna ve
vstupním vestibulu budovy Městského úřadu v Kraslicích, a dále propagační inzerce,
která byla otištěna v Sokolovském deníku a týdeníku v příloze Evropské dotace.
Zahájení realizace projektu započalo 23. března 2011 uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Kraslice a firmou AQUATEST a.s., Praha, která byla v měsíci únoru 2011 vybrána ve výběrovém řízení na základě výzvy k podání nabídek pro zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako vítěz , z důvodu nejnižší nabídkové ceny.
Celý projekt byl úspěšně ukončen v měsíci listopadu 2011 předáním zpracovaných nebo aktualizovaných povodňových plánů všem starostům 7 obcím ORP Kraslice a seznámením členů Povodňové komise ORP Kraslice s digitálním povodňovým plánem, který je v současné době kompatibilní s Digitálním povodňovým plánem ČR a v budoucnu i s Digitálním povodňovým plánem Karlovarského kraje a v nespolední řadě zahájením provozu výše jmenovaných pěti hlásných profilů kategorie „C“.

Za oddělení kanceláře tajemníka: Jiřina Jašová – krizový pracovník


17. 1. 2012 Zobrazit méně

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Zpravodaj

listopadové číslo

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 302
TÝDEN: 1330
CELKEM: 1394499