cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Technologické centrum ORP Kraslice

Stránka

  • 1

„Dobráci“ v Kraslicích

Prostřednictvím dotace si v letošním roce naši „dobráci“ pořídili nové plovoucí čerpadlo s motorovým pohonem zn. POSEIDON 2 Brigss Stratton v celkové hodnotě 38.962 Kč, kdy dotace z rozpočtu Karlovarského kraje činila 80% z celkové pořizovací ceny, tj. 28 tisíc Kč, a město Kraslice se podílelo 20% spoluúčastí na pořízení tohoto čerpadla, což bylo podmínkou pro poskytnutí dotace.

13. 12. 2019 Zobrazit více

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Technologické centrum ORP Kraslice


V roce 2009 vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Celková částka dotace z ERDF pro tuto výzvu byla 1.101.525,00 Kč. Ukončení příjmu žádostí výzvy bylo stanoveno na 31.05.2010. Na základě usnesení zastupitelstva města Kraslice č. 893/5/10 ze dne 13. 5. 2010 byla v daném termínu podána žádost o dotaci v celkové výši 5 633 000,00 Kč. Dotace z ERDF činila 85% celkových způsobilých výdajů. Město kraslice se na financování projektu podílelo 15% spolufinancováním způsobilých výdajů. V červnu 2011 byl vydán a příslušnými stranami podepsán právní akt, na základě kterého mohlo být započato s realizací projektu.
Projektovým záměrem bylo vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností Kraslice, upgrade a provoz spisové služby včetně hostovaného přístupu příslušných obcí a příspěvkových organizací města Kraslice a vnitřní integrace úřadu.
Vybudované technologické centrum ORP Kraslice je určeno zejména k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. Dále k chodu typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí a centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V Technologickém centru ORP Kraslice je možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu.
Potřeba realizovat projekt vycházela z nároků a požadavků na zapojení ORP Kraslice do realizace e-governmentové politiky, kde jsou hlavními potřebami zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Do současné doby Město Kraslice nedispononovalo dostatečným HW zázemím, ani požadovanou podobou spisové služby jak pro svou potřebu, tak pro hosting pro další organizace, ani nemělo dostatečně integrované ICT sloužící k zajištění vnitřní agendy úřadu. Základními výstupy projektu jsou vybudování technologického centra, upgrade stávající spisové služby Města včetně zajištění hostované spisové služby pro příspěvkové organizace města Kraslice a obce v rámci gesce ORP (Jindřichovice, Šindelová, Přebuz) a také vnitřní integrace úřadu. Pod tímto pojmem je třeba si představit elektronizaci vnitřních procesů na úřadě. Na MěÚ Kraslice byl naimplementován produkt Portál úředníka, který z větší části nahrazuje papírové dokumenty, které obíhají po úřadě. Většina schvalovacích procesů tak nyní probíhá na jednom místě elektronickou formou.
Projekt plně koresponduje se strategickými dokumenty, které určují podobu realizace e-governmentové politiky v ČR. Projekt Města Kraslice plně splňuje jejich požadavky a naplňuje tak jejich cíle. Projekt svými dopady míří na přímé uživatele jeho výstupů, tj. zaměstnance úřadu, zároveň je nepřímo určen pro občany a právnické osoby, kterým bude zjednodušena komunikace se správními úřady, a sníží se jejich administrativní zátěž.
Projekt byl ukončen ke dni 30.04.2012.


9. 11. 2012 Zobrazit méně

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

červnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 161
TÝDEN: 4238
CELKEM: 1555563

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store