cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Technologické centrum ORP Kraslice

Stránka

  • 1

Ještě lepší ochrana obyvatel před povodněmi

Město Kraslice získalo příspěvek od Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

8. 11. 2017 Zobrazit více

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kraslice

Informace o realizaci projektu

13. 10. 2015 Zobrazit více

Představení oddělení kanceláře tajemníka

Seznámení s činnostmi oddělení kanceláře tajemníka

28. 8. 2013 Zobrazit více

Technologické centrum ORP Kraslice


V roce 2009 vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Celková částka dotace z ERDF pro tuto výzvu byla 1.101.525,00 Kč. Ukončení příjmu žádostí výzvy bylo stanoveno na 31.05.2010. Na základě usnesení zastupitelstva města Kraslice č. 893/5/10 ze dne 13. 5. 2010 byla v daném termínu podána žádost o dotaci v celkové výši 5 633 000,00 Kč. Dotace z ERDF činila 85% celkových způsobilých výdajů. Město kraslice se na financování projektu podílelo 15% spolufinancováním způsobilých výdajů. V červnu 2011 byl vydán a příslušnými stranami podepsán právní akt, na základě kterého mohlo být započato s realizací projektu.
Projektovým záměrem bylo vybudování Technologického centra obce s rozšířenou působností Kraslice, upgrade a provoz spisové služby včetně hostovaného přístupu příslušných obcí a příspěvkových organizací města Kraslice a vnitřní integrace úřadu.
Vybudované technologické centrum ORP Kraslice je určeno zejména k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. Dále k chodu typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí a centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V Technologickém centru ORP Kraslice je možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu.
Potřeba realizovat projekt vycházela z nároků a požadavků na zapojení ORP Kraslice do realizace e-governmentové politiky, kde jsou hlavními potřebami zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Do současné doby Město Kraslice nedispononovalo dostatečným HW zázemím, ani požadovanou podobou spisové služby jak pro svou potřebu, tak pro hosting pro další organizace, ani nemělo dostatečně integrované ICT sloužící k zajištění vnitřní agendy úřadu. Základními výstupy projektu jsou vybudování technologického centra, upgrade stávající spisové služby Města včetně zajištění hostované spisové služby pro příspěvkové organizace města Kraslice a obce v rámci gesce ORP (Jindřichovice, Šindelová, Přebuz) a také vnitřní integrace úřadu. Pod tímto pojmem je třeba si představit elektronizaci vnitřních procesů na úřadě. Na MěÚ Kraslice byl naimplementován produkt Portál úředníka, který z větší části nahrazuje papírové dokumenty, které obíhají po úřadě. Většina schvalovacích procesů tak nyní probíhá na jednom místě elektronickou formou.
Projekt plně koresponduje se strategickými dokumenty, které určují podobu realizace e-governmentové politiky v ČR. Projekt Města Kraslice plně splňuje jejich požadavky a naplňuje tak jejich cíle. Projekt svými dopady míří na přímé uživatele jeho výstupů, tj. zaměstnance úřadu, zároveň je nepřímo určen pro občany a právnické osoby, kterým bude zjednodušena komunikace se správními úřady, a sníží se jejich administrativní zátěž.
Projekt byl ukončen ke dni 30.04.2012.


9. 11. 2012 Zobrazit méně

Změna plateb za ověřené výstupy

Z účinností od 1. ledna 2011 došlo ke snížení cen za ověřené výstupy z CZECHPOINTu. Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí, z živnostenského a obchodního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče aj.

4. 1. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Zpravodaj

listopadové číslo

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 249
TÝDEN: 3200
CELKEM: 1392771