cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Příroda Kraslicka

Přírodovědný sborník Kraslicka - přehled článků

Přírodovědný sborník Příroda Kraslicka vyšel v letech 2007 (31. 12. 2007), 2009 (8. 9. 2009), 2011 (6. 9. 2011) a 2017 (31. 12. 2017). Uveřejňoval původní přírodovědné práce, které mají vztah k území západní části Krušných hor, především Kraslicka. Čtyři ročníky, které vydalo město Kraslice, vyšly v nákladu 250 výtisků v nakladatelství Jan Farkač. V současné době jsou již všechny výtisky rozebrané. Z uvedeného důvodu jsou na tomto místě uveřejněny všechny dosavadní příspěvky a obsah jednotlivých ročníků v souborovém formátu PDF.

Rojík P. 2007: Komáří vrch. Historie objevování a využívání horské dominanty Kraslicka. Příroda Kraslicka 1: 1-12. (10.88 MB)

Rojík P. 2007: Geologický fundament Komářího vrchu. Příroda Kraslicka 1: 13-20. (7.15 MB)

Rojík P. 2007: Geomorfologie Komářího vrchu. Příroda Kraslicka 1: 21-35. (27.71 MB)

Uhlík P. 2007: K historii lichenologického výzkumu v Krušných horách ve 20. a 21. století. Příroda Kraslicka 1: 37-43. (71.4 kB)

Uhlík P. 2007: Lišejníky kamenných moří na Komářím vrchu u Kraslic. Příroda Kraslicka 1: 45-51. (10.46 MB)

Jiskra P. 2007: Vážky a denní motýli Přední Liboce, Sněžné a Studence. Příroda Kraslicka 1: 53-65. (5.91 MB)

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67-76. (8.2 MB)

Farkač J. & Farkač J. jun. 2007: Výzkum epigeonu přebuzských rašelinišť v roce 2007. Příroda Kraslicka 1: 77-82. (5.59 MB)

Růžička J. 2007: Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic. Příroda Kraslicka 1: 83-101. (11.66 MB)

Mimra M. 2007: Avifauna Přebuzska z hlediska její ochranářské hodnoty, vztahu k vývoji krajiny a lidským krajinotvorným zásahům. Příroda Kraslicka 1: 103-113. (93.91 kB)

Hejkal J. 2007: Stručný přehled zvláště chráněných, ohrožených a vzácných druhů lišejníků, rostlin a živočichů ve správním obvodu Městského úřadu Kraslice - obce s rozšířenou působností (aktualizovaný k 1. 12. 2007). Příroda Kraslicka 1: 115-132. (102.58 kB)

Příroda Kraslicka - obsah prvního ročníku (2007). (31.17 kB)

Příroda Kraslicka - úvodní slovo druhého ročníku (2009). (27.13 kB)

Rojík P. 2009: Proměny vztahu člověka a hory. Příroda Kraslicka 2: 3-21. (11.46 MB)

Rojík P. 2009: Rotavské varhany - vulkanologická studie. Příroda Kraslicka 2: 23-45. (25.41 MB)

Rojík P. 2009: Skalka v Rotavě - vulkanologická studie. Příroda Kraslicka 2: 47-66. (26.65 MB)

Chochel M. 2009: Houby širšího okolí Přebuzi - úvod do mykologického průzkumu. Příroda Kraslicka 2: 67-87. (12.63 MB)

Krása P. 2009: Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Příroda Kraslicka 2: 89-101. (11.8 MB)

Krása P. 2009: Přírodní komplex Prameny Skřiváně. Příroda Kraslicka 2: 103-117. (11.41 MB)

Chochel M. 2009: Inventarizační průzkum pavouků (Araneae) čeledí Araneidae a Tetragnathidae v okolí Přebuzi (2008 - 2009). Příroda Kraslicka 2: 119-133. (6.88 MB)

Sychra J. & Kment P. 2009: Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. Příroda Kraslicka 2: 135-156. (10.65 MB)

Němec M., Bušek O. & Lípa M. 2009: Chřástal polní (Crex crex) na Kraslicku a v Karlovarském kraji v letech 2005 - 2009. Příroda Kraslicka 2: 157-169. (1.34 MB)

Příroda Kraslicka - obsah druhého ročníku (2009). (31.63 kB)

Příroda Kraslicka - úvodní slovo třetího ročníku (2011). (31.7 kB)

Rojík P. 2011: Chaloupky - Neuhaus: Pohledy do života obce, lidí, jejich soužití s přírodou, využívání nerostných zdrojů a zákonitostí výskytu surovin. Příroda Kraslicka 3: 3-36. (36.09 MB)

Halda J. & Uhlík P. 2011: Lišejníky rudných hald na Tisovci u Kraslic. Příroda Kraslicka 3: 37-50. (15.44 MB)

Masopustová A. 2011: Botanická charakteristika nivy Rolavy u zaniklé obce Chaloupky. Příroda Kraslicka 3: 51-68. (16.32 MB)

Masopustová A. 2011: Botanický průzkum významných krajinných prvků nivy Kamenného potoka a nivy Přední Liboce. Příroda Kraslicka 3: 69-109. (28.53 MB)

Matějů J. & Zavadil V. 2011: Zvláště chráněné a ohrožené druhy obratlovců přírodního parku Leopoldovy Hamry. Příroda Kraslicka 3: 111-150. (5.92 MB)

Příroda Kraslicka - obsah třetího ročníku (2011). (32.89 kB)

Příroda Kraslicka - úvodní slovo čtvrtého ročníku (2017). (97.46 kB)

Rojík P. 2017: Čedičový lom Kernberg mezi Rotavou a Jindřichovicemi. Příroda Kraslicka 4: 3-28. (31.75 MB)

Melichar V. 2017: Uhliště - flóra a vegetace málo známé rašelinné pánve v západním Krušnohoří. Příroda Kraslicka 4: 29-49. (21.69 MB)

Krása P. 2017: Rašelinné biotopy střední části povodí Skřiváně. Příroda Kraslicka 4: 51-71. (10.63 MB)

Heřman P. 2017: Příspěvek k poznání motýlí fauny (Insecta: Lepidoptera) Kraslicka: nástin motýlího společenstva přírodních enkláv Krásná Lípa a Přebuz. Příroda Kraslicka 4: 73-89. (4.93 MB)

Matějů J. & Holub M. 2017: Ryby a mihule povodí Svatavy a Libockého potoka. Příroda Kraslicka 4: 91-119. (8.36 MB)

Příroda Kraslicka - obsah čtvrtého ročníku (2017). (95.14 kB)

 

RNDr. Jiří Hejkal, výkonný redaktor sborníku Příroda Kraslicka a vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

Přílohy

2007_01_1-12_Rojik_history.pdf

2007_01_1-12_Rojik_history.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,88 MB

2007_02_13-20_Rojik_geology.pdf

2007_02_13-20_Rojik_geology.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,15 MB

2007_03_21-36_Rojik_geomorphology.pdf

2007_03_21-36_Rojik_geomorphology.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,71 MB

2007_04_37-44_Uhlik_Ore_Mountains.pdf

2007_04_37-44_Uhlik_Ore_Mountains.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 71,4 kB

2007_05_45-52_Uhlik_Komari_vrch_hill.pdf

2007_05_45-52_Uhlik_Komari_vrch_hill.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,46 MB

2007_06_53-66_Jiskra.pdf

2007_06_53-66_Jiskra.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,91 MB

2007_07_67-76_Bezdecka_&_Bezdeckova.pdf

2007_07_67-76_Bezdecka_&_Bezdeckova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,2 MB

2007_08_77-82_Farkac_&_Farkac_jun.pdf

2007_08_77-82_Farkac_&_Farkac_jun.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,59 MB

2007_09_83-102_Ruzicka.pdf

2007_09_83-102_Ruzicka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,66 MB

2007_10_103-114_Mimra.pdf

2007_10_103-114_Mimra.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,91 kB

2007_11_115-132_Hejkal.pdf

2007_11_115-132_Hejkal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,58 kB

2007_12_133_contents.pdf

2007_12_133_contents.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,17 kB

2007_12_133_contents.pdf

2007_12_133_contents.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,17 kB

2009_01_1-2 introduction.pdf

2009_01_1-2 introduction.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,13 kB

2009_02_3-22_Rojik_changes.pdf

2009_02_3-22_Rojik_changes.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,46 MB

2009_03_23-46_Rojik_Varhany_hill.pdf

2009_03_23-46_Rojik_Varhany_hill.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,41 MB

2009_04_47-66_Rojik_Skalka_hill.pdf

2009_04_47-66_Rojik_Skalka_hill.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,65 MB

2009_05_67-88_Chochel_mushrooms.pdf

2009_05_67-88_Chochel_mushrooms.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,63 MB

2009_06_89-102_Krasa_Varhany_hill.pdf

2009_06_89-102_Krasa_Varhany_hill.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,8 MB

2009_07_103-118_Krasa_Skrivan.pdf

2009_07_103-118_Krasa_Skrivan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,41 MB

2009_08_119-134_Chochel_spiders.pdf

2009_08_119-134_Chochel_spiders.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,88 MB

2009_09_135-156_Sychra_&_Kment.pdf

2009_09_135-156_Sychra_&_Kment.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,65 MB

2009_10_157-170_Nemec_et_al.pdf

2009_10_157-170_Nemec_et_al.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,34 MB

2009_11_173_contents.pdf

2009_11_173_contents.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,63 kB

2011_01_1-2 introduction.pdf

2011_01_1-2 introduction.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,7 kB

2011_02_3-36_Rojik.pdf

2011_02_3-36_Rojik.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 36,09 MB

2011_03_37-50_Halda_&_Uhlik.pdf

2011_03_37-50_Halda_&_Uhlik.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,44 MB

2011_04_51-68_Masopustova_Chaloupky.pdf

2011_04_51-68_Masopustova_Chaloupky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,32 MB

2011_05_69-109_Masopustova_two_brooks.pdf

2011_05_69-109_Masopustova_two_brooks.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,53 MB

2011_06_111-150_Mateju_&_Zavadil.pdf

2011_06_111-150_Mateju_&_Zavadil.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,92 MB

2011_07_155_contents.pdf

2011_07_155_contents.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,89 kB

2017_01_1-2_introduction.pdf

2017_01_1-2_introduction.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,46 kB

2017_02_3-28_Rojik.pdf

2017_02_3-28_Rojik.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,75 MB

2017_03_29-49_Melichar.pdf

2017_03_29-49_Melichar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,69 MB

2017_04_51-71_Krasa.pdf

2017_04_51-71_Krasa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,63 MB

2017_05_73-89_Herman.pdf

2017_05_73-89_Herman.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,93 MB

2017_06_91-119_Mateju_&_Holub.pdf

2017_06_91-119_Mateju_&_Holub.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,36 MB

2017_07_contents.pdf

2017_07_contents.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,14 kB
Datum vložení: 13. 4. 2023 9:17
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2023 10:57
Autor: RNDr. Jiří Hejkal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
1
3
2
4
3
5
2
6
3
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Zpravodaj

zpravodaj

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:619
TÝDEN:4442
CELKEM:2459397

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů