cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Chráněná území Kraslicka

Ve správním obvodu města Kraslic se nachází osm zvláště chráněných území. V článku najdete jejich popis a význam. Poloha chráněných území je vyznačena v připojené mapce.

Chráněná území Kraslicka

 

Zvláště chráněná území

Ve správním obvodu města Kraslic se nachází osm zvláště chráněných území (Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, Přírodní rezervace V rašelinách, Přírodní památka Haar, PP Kamenný hřib, PP Přebuzské vřesoviště, PP Rotava, PP Studenec a PP Vysoký kámen). Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště chrání velmi kvalitní rašeliniště zahrnující otevřená vrchoviště, vrchovištní jezírka, vrchoviště s borovicí rašelinnou, a dále chrání různé typy přirozených smrčin. Její součástí jsou i dvě dříve samostatné národní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero a Velký močál. Předmětem ochrany přírodní rezervace V rašelinách je regionálně významný rašelinný a blatkový bor. V přírodních památkách jsou chráněny tyto biotopy a skalní útvary: vrchoviště s borovicí rašelinnou a rašelinná smrčina (Haar), žulový blok (Kamenný hřib), přechodové rašeliniště, druhotné vřesoviště a horské trávníky na odtěženém vrchovišti (Přebuzské vřesoviště), lomová čedičová stěna se sloupcovitou odlučností horniny (Rotava), přechodové rašeliniště, slatiniště, vlhké a mokré louky (Studenec), křemencová skalní troska, suché vřesoviště, skalnaté svahy a sutě (Vysoký kámen). Poloha chráněných území je vyznačena v připojené mapce.

 

Evropsky významné lokality

Na Kraslicku se nacházejí čtyři území, která jsou uvedena v národním seznamu evropsky významných lokalit. Do správního obvodu města Kraslic zasahuje v jeho severovýchodní části značnou měrou velmi rozsáhlá lokalita Krušnohorské plató s několika přednostně chráněnými typy přírodních stanovišť ve vrcholové části Krušných hor. Další evropsky významnou lokalitou je maloplošné území Vysoký kámen (viz výše). V roce 2009 přibyly k uvedeným územím další dvě lokality: Šibeniční vrch a Tisovec, obě v bezprostředním okolí města Kraslic. Chráněnými typy evropských stanovišť na nových lokalitách jsou rozsáhlá suťová vřesoviště a společenstva rostlin vázaná na skalnaté svahy.

 

Mokřady mezinárodního významu

V roce 2008 byla vyhlášena Krušnohorská rašeliniště dvanáctým mokřadem mezinárodního významu v České republice (ochranu mezinárodně významných mokřadů zajišťuje celosvětová mezinárodní smlouva – Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů). Krušnohorská rašeliniště jsou tvořena komplexem vrchovištních a přechodových rašelinišť, horských rašelinných luk, podmáčených a rašelinných smrčin na celkové ploše 11 224 hektarů. Jsou rozdělena do několika lokalit od Rolavy na západě až po Přední Cínovec v Ústeckém kraji. Krušnohorská rašeliniště hostí charakteristickou faunu a flóru s mimořádným počtem vzácných nebo zvláště chráněných druhů. Typický je výskyt mechových společenstev nebo masožravých rostlin.

 

Přírodní parky

Kraslicko představuje z hlediska ochrany přírody jedinečné a velmi zachovalé území, o čemž také svědčí přítomnost dvou přírodních parků, Leopoldovy Hamry a Přebuz (přírodní parky se zřizují k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami). Leopoldovy Hamry zasahují svou jižní částí do správního obvodu města Sokolova. V přírodních parcích lze obdivovat harmonickou krajinu, vzácné rostliny a živočichy (například čápa černého) nebo zbytky historické zástavby Krušných hor. Obě území jsou hojně navštěvována turisty a rekreanty.

 

RNDr. Jiří Hejkal, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

 

Datum vložení: 1. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2022 10:51
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
4
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
4
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
4
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Zpravodaj

prázdninové dvojčíslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 309
TÝDEN: 1959
CELKEM: 2007618

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů