cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Vodní nádrž Kraslice

Stránka

Činnost odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

Přehled činností vykonávaných odborem

7. 8. 2019 Zobrazit více

Představení odboru životního prostředí

Hlavní činnosti odboru a personální obsazení

7. 8. 2019 Zobrazit více

Vodní nádrž Kraslice

Zveřejnění dokumentace k záměru

Město Kraslice jako dotčený územní samosprávný celek oznamuje ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že byla zpracována dokumentace podle přílohy č. 4 zákona k záměru „Vodní nádrž Kraslice“. Tento záměr je podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 8 a § 10 zákona.

 

Do dokumentace je možné nahlížet v informačním systému EIA na odkazu https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK522 a na webových stránkách města Kraslic v sekci Odbor životního prostředí.

 

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, současně upozorňuje na skutečnost, že dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona zaslat písemné vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu (Krajskému úřadu Karlovarského kraje) nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Karlovarského kraje, tj. do 5. 6. 2019.

 

průvodní dopis Krajského úřadu Karlovarského kraje

dokumentace k záměru

příloha dokumentace k záměru

 

RNDr. Jiří Hejkal, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice


10. 5. 2019 Zobrazit méně

Zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Seznam závazných stanovisek vydaných Městským úřadem Kraslice dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27. 2. 2019 Zobrazit více

Sběr dat pro vyhodnocení katastrů zasažených zemědělským suchem v roce 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi připravilo na webových stránkách Zemědělského svazu ČR pro zemědělské subjekty dotazník, týkající se vybraných plodin.

4. 9. 2018 Zobrazit více

Upozornění vlastníkům lesa

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

8. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store