cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Představení odboru životního prostředí

Stránka

Činnost odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice

Přehled činností vykonávaných odborem

7. 8. 2019 Zobrazit více

Představení odboru životního prostředí

Hlavní činnosti odboru a personální obsazení

Hlavní činnosti odboru

 

Zpracovává koncepci ochrany životního prostředí ve správním obvodu MěÚ.

Koordinuje státní správu na všech úsecích ochrany životního prostředí.

Koordinuje řešení ekologických havárií ve správním obvodu MěÚ.

Zajišťuje agendu správy ochrany přírody a krajiny.

Zajišťuje agendu správy ochrany zemědělského půdního fondu.

Zajišťuje agendu správy rostlinolékařské péče.

Zajišťuje agendu správy vodního hospodářství.

Zajišťuje agendu správy ochrany ovzduší.

Zajišťuje agendu správy odpadového hospodářství.

Zajišťuje agendu správy péče o les.

Zajišťuje agendu správy myslivosti.

Zajišťuje agendu správy rybářství.

Zajišťuje agendu správy ochrany zvířat proti týrání.

Zajišťuje agendu hlášení stanovišť včelstev.

Zajišťuje agendu invazních rostlin.

Řídí závažné i jiné ekologické havárie ve správním území MěÚ, zvláště na vodních tocích.

Provádí výkon státního dozoru na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí.

Projednává přestupky na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí, které mu přísluší.

Zajišťuje zpracování povodňového plánu města Kraslic v rozšířené působnosti a organizuje odborná povodňová školení a povodňové prohlídky.

Z důvodu možné havárie a ohrožení vod drží vodoprávní úřad 24-hodinovou nepřetržitou pohotovost.

Připravuje pro tajemníka MěÚ k vydání a podepsání koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko.

Plní další úkoly uložené tajemníkem.

Personální obsazení:


7. 8. 2019 Zobrazit méně

Vodní nádrž Kraslice

Zveřejnění dokumentace k záměru

10. 5. 2019 Zobrazit více

Zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Seznam závazných stanovisek vydaných Městským úřadem Kraslice dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

27. 2. 2019 Zobrazit více

Sběr dat pro vyhodnocení katastrů zasažených zemědělským suchem v roce 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi připravilo na webových stránkách Zemědělského svazu ČR pro zemědělské subjekty dotazník, týkající se vybraných plodin.

4. 9. 2018 Zobrazit více

Upozornění vlastníkům lesa

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

8. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store