cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKY - Povinnost ohlášení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy

Stránka

Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Kraslic 2014

Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Kraslic 2014 bude probíhat v úterý dne 27.ledna 2015 od 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Kraslicích. Všichni příznivci sportu jsou srdečně zváni!

Bc. Iva Harapátová, 12. 1. 2015 Zobrazit více

Nominace na sportovce Kraslic 2014

Komise pro tělovýchovu a sport také v letošním roce pořádá veřejnou anketu na vyhlášení a ocenení Sportovce Kraslic 2014

Bc. Iva Harapátová, 15. 12. 2014 Zobrazit více

PRORAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) pro rok 2014 - oznámení

Oznámení o vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - II. kolo v termínu do 30.4.2014

Bc. Iva Harapátová, 26. 3. 2014 Zobrazit více

Informace pro stavebníky - vedení technické mapy

S ohledem na zapojení města Kraslice do projektu Digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM DMVS KK) byla vydána obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 5/2013 o vedení technické mapy města.

Bc. Iva Harapátová, 20. 3. 2014 Zobrazit více

Výzva k podání žádostí o příspěvek z programu PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2014

Oznámení o vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek za rok 2014.

Bc. Iva Harapátová, 5. 2. 2014 Zobrazit více

Představení odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče

přehled činností a personální složení odboru

16. 8. 2013 Zobrazit více

UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKY - Povinnost ohlášení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy

upozornění pro stavebníky

Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, stanoví povinnost stavebníka ohlásit již v době přípravy stavby na území s archeologickými nálezy tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen „AÚ“) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

 

AÚ považuje za území s archeologickými nálezy území České republiky kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených. V krajině sice jsou místa, kde je výskyt archeologických nemovitých a movitých nálezů pravděpodobnější a významnější a místa, kde jsou takové nálezy méně pravděpodobné, i zde je však nutno vykonávat archeologickou památkovou péči, která by zamezila ničení ojedinělých archeologických nálezů. Zjistit, že území je bez archeologických nálezů může pouze archeologický výzkum a nikoliv stavební činnost.

 

Informativně je možné využít údajů o výskytu území s archeologickými nálezy (především I. a II. kategorie) z Výkresů hodnot území Územně analytických podkladů jednotlivých obcí s rozšířenou působností, které jsou volně přístupné na internetových stránkách těchto měst. (Město Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Karlovy Vary, Ostrov).

Vzhledem k tomu, že povinnost oznámit AÚ záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy má podle ust, § 22 výše uvedeného zákona stavebník, je na něm povinnost ověřit si (nejlépe u AÚ), zda předmětné území je územím s archeologickými nálezy. Ověření této skutečnosti je v zájmu stavebníka, neboť pokud zahájí stavební činnost na území s archeologickými nálezy bez oznámení, vystavuje se nebezpečí sankcionování. Za nesplnění této povinnosti může být krajským úřadem udělena dle ust. § 35 odst. 2 písm. f) a ust. § 39 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči pokuta až do výše 4 000 000,- Kč.

Proto doporučujeme všem stavebníkům prokazatelně oznámit s předstihem zahájení stavebních či jiných zemních prací Archeologickému ústavu AV ČR. V případě jakýchkoliv dotazů je možné kontaktovat archeologa územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti či oddělení památkové péče Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Kontakty:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.

Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 Praha 1, www.arup.cas.cz

Veškeré dotazy týkající se stavebních či jiných zásahů na území s archeologickými nálezy zodpoví v úředních hodinách pracovníci Referátu archeologické památkové péče na tel. 257 014 310 (mimo úřední hodiny v urgentních případech tel. 607 903 919).

Úřední hodiny: út. 8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 16,00 hod, čt. 8,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.

Formulář pro oznámení stavebního či jiného záměru na území s archeologickými nálezy

Archeologickému ústavu AV ČR – http://www.arup.cas.cz/?cat=684

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

Mgr. Filip Prekop, archeolog, Kostelní 81, 357 33 Loket

Tel. 352 684 796, mobil: 724 592 674, e-mail: prekop@loket.npu.cz, www.npu.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, tel. 354 222 302, e-mail: hana.strnadova@kr-karlovarsky.cz, www.kr-karlovarsky.cz


Správce Webu, 15. 8. 2013 Zobrazit méně

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Územního plánu Kraslice

V pondělí dne 7.ledna 2012 v 15:00 proběhne ve velkém hudebním sálu Základní umělecké školy v Kraslicích, na adrese Pohraniční Stráže 67, Kraslice, veřejné projednání návrhu Územního plánu Kraslice. Tímto si dovolujeme Vás pozvat na toto projednání strategického dokumentu rozvoje města Kraslic.

19. 12. 2012 Zobrazit více

Spuštění služby občanům města - Geoportál Kraslice

Chcete vidět Kraslice na leteckém snímku? Potřebujete vědět rozlohu pozemku? Potřebujete znát vlastníka pozemku? Městský úřad zpřístupnil pro občany novou službu - Geoportál, který vám toto vše umožní.

4. 12. 2012 Zobrazit více

Vyjádření k existenci sítí od ČEZ a.s. a ČEZ ICT Services, a.s.

ČEZ, a.s. a ČEZ ICT Services, a.s. informovalo stavební úřad, že od 1.1.2012 bude žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna internetová aplikace na adrese http://geoportal.cez.cz , umožňující on-line podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí (tedy i pro řízení vedená stavebním úřadem).

2. 3. 2012 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
2
28
1
29
1
30
1
1 2 3 4

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 39
TÝDEN: 630
CELKEM: 1751275

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store