cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany 2014 až 2015"

Stránka

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

12. 3. 2019 Zobrazit více

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

24. 5. 2017 Zobrazit více

Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice 2016 - 2019

Zastupitelstvo města Kraslice přijalo koncepci sociálního začleňování

14. 4. 2016 Zobrazit více

Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany 2014 až 2015"

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Již 14 měsíc běží v našem městě projekt s názvem Podpora standardizace orgánů sociálně – právní ochrany 2014 až 2015. Projekt byl zahájen 01. 07. 2014 a ukončen bude 31. 08. 2015. Finanční podporu město Kraslice získalo z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční podpora je poskytována v maximální výši 885 920 Kč, z toho je 85% prostředků z ESF a 15% prostředků ze státního rozpočtu.

Do projektu bylo zahrnuto celkem šest klíčových aktivit:

01 – Vytvoření metodiky a naplňování standardů kvality sociálně – právní ochrany: výstupem této klíčové aktivity je soubor s názvem Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně právní ochrany, který je nezbytný pro nastavení a naplňování standardizace sociálně – právní ochrany dětí, kterou zavedla novela zákona o sociálně – právní ochraně dětí zákonem č. 401/2012 Sb. Metodika je již uveřejněna na webových stránkách města.

02 – Odborná spolupráce s dalšími subjekty: klíčová aktivita byla realizována setkáváním jedenkrát za tři měsíce s dalšími subjekty, které se podílejí na práci s klienty orgánu sociálně – právní ochrany Kraslice. Díky jednání došlo k vytvoření koordinované spolupráce v předávání si informací se zainteresovanými subjekty v práci sociálně – právní ochrany dětí.

03 – Další profesní rozvoj zaměstnanců: díky této klíčové aktivitě se všichni pracovníci orgánu sociálně – právní ochrany dětí Kraslice zúčastnili dvou akreditovaných vzdělávacích kurzů a byla nakoupena odborná literatura, která má podporovat profesní rozvoj.

04 – Úprava personálního standardu: v projektu došlo k navýšení počtu pracovníků orgánu sociálně – právní ochrany Kraslice o jednoho nového pracovníka. Díky tomuto mohla a dál může probíhat kvalitnější a standardizovanější sociální práce. Ekonomická udržitelnost tohoto pracovního místa je i po ukončení projektu zajištěna prozatím do prosince letošního roku, jelikož se jedná o výkon státní správy.

05 – Vedení projektu: klíčovou aktivitu zajišťoval manažer a koordinátor projektu. Manažer projektu zajišťoval např. administraci, kontrolu a monitoring projektu, zpracovával monitorovací zprávy, pořádal pravidelné schůzky s cílovou skupinou, zajišťoval vzdělávání všech pracovníků, plnil publicitu projektu, kontroloval plnění rozpočtu a dodržování nastaveného harmonogramu. Koordinátor projektu zajišťoval především zpracování metodiky naplňování standardů OSPOD a koordinoval pracovníky podílející se na tvorbě a implementaci metodiky.

06 – Tvorba podmínek pro práci s klienty: díky projektu bylo vytvořeno zázemí pro práci nového pracovníka OSPOD Kraslice a mohla být pořízena elektronika umožňující zaznamenávání do digitálních spisů a evidencí, což vytvořilo vhodné podmínky pro kvalitní práci s klienty.

Projekt je zaměřen na sociální práci s dětmi a jejich rodinami, zavedení standardů kvality do praxe dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., vytvoření metodiky naplňování standardů kvality, na zajištění dalšího profesního vzdělávání všech pracovníků orgánu sociálně – právní ochrany Kraslice a na odbornou spolupráci s dalšími subjekty.

Loga


19. 8. 2015 Zobrazit méně

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

5. 6. 2015 Zobrazit více

Zápisy ze setkání u kulatého stolu

Zápisy ze setkání u kulatého stoluZveřejnění zápisů ze setkání "u kulatého stolu" v rámci projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015"

31. 12. 2014 Zobrazit více

Komunitní plánování ve městě Kraslice

Vážení občané,
vítáme Vás na stránkách o KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, které jsou určeny všem, kteří se zajímají o sociální problematiku v našem městě, neboť Váš zájem a angažovanost ve věci veřejné- představuje nepostradatelný základ pro společné plánování sociálních služeb v Kraslicích.

8. 7. 2009 Zobrazit více

www.eseznam.cz

V článku prezentujeme nové webové stránky www. eseznam.cz určené pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte přímo na www.eseznam.cz

8. 7. 2009 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

prosincové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 142
TÝDEN: 3660
CELKEM: 1663850

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store