cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Stránka

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

12. 3. 2019 Zobrazit více

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Představení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

24. 5. 2017 Zobrazit více

Strategický plán sociálního začleňování města Kraslice 2016 - 2019

Zastupitelstvo města Kraslice přijalo koncepci sociálního začleňování

14. 4. 2016 Zobrazit více

Informace o projektu "Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany 2014 až 2015"

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

19. 8. 2015 Zobrazit více

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Město Kraslice podalo v únoru letošního roku žádost o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015. Tento projekt byl úspěšný a byl výběrovou komisí doporučen k financování.

Dotace bude poskytnutna v celkové maximální výši 885 920 Kč, při čemž 85 % výše dotace pochází z prostředků ESF a 15 % výše dotace ze státního rozpočtu.

Připravený projekt vytvoří podmínky pro účinnou sociální práci s dětmi a napomůže implementaci § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, podle něhož jsou orgány sociálně – právní ochrany povinni řídit se standardy kvality obsahující principy a bodové hodnocení výkonu sociálně – právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně – právní ochrany a technicko – provozní zajištění sociálně – právní ochrany.

Cílovou skupinou projektu je orgán sociálně - právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností Kraslice. Díky projektu dojde k navýšení počtu pracovníků OSPOD o jednoho nového pracovníka, který se bude podílet na tvorbě metodiky a implementaci standardů kvality sociálně – právní ochrany dětí do praxe. Tak to bude možné zajistit kvalitnější a standardizovanější přístup k sociální práci všech pracovníků OSPOD. Dále budou stávající i noví pracovníci OSPOD profesně vzděláváni a zapojeni do odborné spolupráce s dalšími subjekty.

Cílem tohoto projektu je zpracování standardů kvality, jež jsou stanoveny vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, a zlepšení podmínek pro výkon orgánu sociálně - právní ochrany dětí. Vlivem projektu dojde k vytvoření metodiky naplňování standardů kvality a vhodných personálních a materiálních podmínek, dále bude zavedena širší odborná spolupráce s dalšími subjekty a bude podpořen profesní rozvoj cílové skupiny. Komplex aktivit tohoto projektu napomůže ke zvýšení kvality práce orgánu sociálně - právní ochrany dětí s klientem a dojde ke zvýšení efektivity celého procesu ochrany dítěte.

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2014

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně právní ochrany

Informace pro klienty OSPOD

Loga


5. 6. 2015 Zobrazit méně

Zápisy ze setkání u kulatého stolu

Zápisy ze setkání u kulatého stoluZveřejnění zápisů ze setkání "u kulatého stolu" v rámci projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015"

31. 12. 2014 Zobrazit více

Komunitní plánování ve městě Kraslice

Vážení občané,
vítáme Vás na stránkách o KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, které jsou určeny všem, kteří se zajímají o sociální problematiku v našem městě, neboť Váš zájem a angažovanost ve věci veřejné- představuje nepostradatelný základ pro společné plánování sociálních služeb v Kraslicích.

8. 7. 2009 Zobrazit více

www.eseznam.cz

V článku prezentujeme nové webové stránky www. eseznam.cz určené pro osoby zdravotně postižené. Více informací získáte přímo na www.eseznam.cz

8. 7. 2009 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

prosincové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 153
TÝDEN: 3671
CELKEM: 1663861

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store