cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Pravidla pro stanovení cen za pronájem pozemků

Stránka

Veřejné projednávání projektu Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Sever

Dne 01. srpna 2018 se od 15.00 hodin uskuteční veřejné projednávání projektu Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Sever, Kraslice

26. 7. 2018 Zobrazit více

Ceník za stání vozidla ve vymezených parkovacích zónách a vydávání parkovací karty

Ceník za stání vozidla ve vymezených parkovacích zónách a vydání parkovací karty

2. 4. 2014 Zobrazit více

Představení odboru rozvoje a správy majetku města

Seznámení s činnosti odboru rozvoje a správy majetku města

28. 8. 2013 Zobrazit více

Veřejná nabídka

V souladu s § 22, odst.1, zákona o prodeji bytů č.72/1994 Sb. v platném znění

4. 5. 2011 Zobrazit více

Upozornění řidičům

na zónu zákazu stání nákladních vozidel ve městě

21. 9. 2010 Zobrazit více

Pravidla pro stanovení cen za pronájem pozemků

v majetku Města Kraslice

M ě s t o K r a s l i c e

PRAVIDLA
pro stanovení cen za pronájem pozemků v majetku Města Kraslice
I.

Výměrem MF č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009 se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. V části I. oddíl A jsou stanoveny max. ceny zboží.

II.

Město Kraslice má pozemky v katastrálních územích Kraslice, Hraničná, Tisová u Kraslic, Zelená Hora u Kraslic, Krásná u Kraslic, Sněžná, Mlýnská, Liboc u Kraslic, Kostelní, Počátky u Kraslic, Kámen u Kraslic, Valtéřov u Kraslic, Čirá a Černá u Kraslic. Mimo tyto katastrální území má Město Kraslice pozemky lokalizované v katastrálním území Stříbrná, Bublava, Rotava a Smolná.

III.

1a) Minimální roční nájemné pozemku zastavěného rekreační chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku.

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 5,-Kč/m2/rok (max. 10,-Kč/m2/rok)

1b) Minimální roční nájemné pozemku zastavěného zahrádkářskou chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku.

k.ú. Kraslice a Hraničná : 2,50 Kč/m2/rok (max. 5,-Kč/m2/rok)

všechna ostatní katastrální území: 1,80 Kč/m2/rok

1c) minimální roční nájemné pozemku lesního, zastavěného rekreační chatou, avšak bez užívání dalších pozemků.

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 10,-Kč/m2/rok (max. 18,-Kč/m2/rok)

1d) roční nájemné pozemků užívaných v ostatních případech neuvedených v písmenech a), b) a c).

- umístění reklamní tabule (reklamní plocha)

k.ú. Kraslice a Hraničná : 1500 Kč/m2/rok

všechna ostatní katastrální území: 1000 Kč/m2/rok

- umístění plechové garáže a dočasné stavby zděné garáže nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- umístění plechové garáže a dočasné stavby zděné garáže sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 100,-Kč/m2/rok

- parkování os. automobilu nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- parkování os. automobilu sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 100,-Kč/m2/rok

- nájem k účelu výstavby do doby kolaudace

k.ú. Kraslice a Hraničná :

prvních 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 5,-Kč/m2/rok

druhých 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 7,-Kč/m2/rok

po uplynutí dvou let (od podpisu smlouvy) 9,-Kč/m2/rok

všechna ostatní katastrální území:

prvních 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 2,-Kč/m2/rok

druhých 12 měsíců (od podpisu smlouvy) 5,-Kč/m2/rok

po uplynutí dvou let (od podpisu smlouvy) 9,-Kč/m2/rok

- pozemek užívaný za účelem chovu včel, zřízení a užívání ovocného sadu, užívání louky

nebo pastviny k zemědělskému účelu

všechna katastrální území: 0,50-Kč/m2/rok (max. 1,-Kč/m2/rok)

- pozemek užívaný za účelem manipulační plochy nesloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 9,-Kč/m2/rok

- pozemek užívaný za účelem manipulační plochy sloužící pro podnikání nájemce

k.ú.Kraslice a všechna ostatní katastrální území: 15,-Kč/m2/rok

IV.

Výše uvedené ceny nájmů jsou minimální a na jejich snížení není právní nárok. Rada města Kraslic může v jednotlivých případech rozhodnout o tom, že výše ceny nájmu bude vyšší; v případě pozemků nesloužících k podnikání však nesmí překročit maximální stanovenou výši.

Pronájmy pozemků k podnikatelským činnostem budou posuzovány a projednávány na jednání rady města Kraslic individuálně.

Pro účely podnikání nájemce se rozumí i pozemek z něhož se užívá k podnikání jen určitá část, nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.

V.

Pravidla schválena usnesením rady města Kraslic č. usnesení 2038/8/10 ze dne 26.8.2010 a tímto dnem tato pravidla nabývají účinnosti.

Místostarosta Starosta


8. 9. 2010 Zobrazit méně

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1

Zpravodaj

březnový Zpravodaj

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 517
TÝDEN: 1096
CELKEM: 1719956

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store