cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události- MP odpad, MP pes

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Městský úřad Kraslice

Odbor ekonomiky a financí

Nám. 28. října 1438/6

358 20 Kraslice

Č.j. 2858/2022/MUK

Vyřizuje: Bařtipánová

Telefon: +420 352 370 443

V Kraslicích, dne 9.3.2022

 

ROZHODNUTÍ

o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

 

Městský úřad Kraslice, jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“), podle ust. § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a ust. § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl z moci úřední takto:

I. Poplatníkům místního poplatku za  obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů dle ust. § 16 zákona o místních poplatcích (dále jen „poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek ze psů  “)

 

se promíjí

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a ze psů , stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Kraslice, č. 4/2021 (MP za obecní systém odpadového hospodářství), č. 8/2019 ( MP ze psů)  za poplatkové období od 1.1.2022 do 31.12.2022 , splatný dne 30.9.2022, včetně příslušenství, z důvodu mimořádné události.

II. Prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a za místní poplatek ze psů podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Rozhodnutí je podle ust. § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odůvodnění:

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který je považován za mimořádnou událost, přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob, které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem. S ohledem na jejich osobní, psychické a majetkové poměry, které vedou k výraznému snížení jejich platebních schopností, správce poplatku rozhodl za účelem zmírnění jejich tíživé situace, přistoupit k výše uvedenému opatření, které spočívá v prominutí poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů, za poplatkové období od 01.01.2022 do 31.12.2022, splatného ke dni 30.9.2022, včetně příslušenství, všem postiženým poplatníkům.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust. § 259 odst. 4 daňového řádu).

 

 

 

 

..................................................................................

Markéta Bařtipánová

                                                     Odbor ekonomiky a financí

 

Datum vložení: 9. 3. 2022 14:53
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2022 15:15
Autor: Markéta Bařtipánová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
4
29
3
30
3
1
2
2
2
3
4
4
3
5
5
6
3
7
5
8
4
9
3
10
4
11
6
12
4
13
5
14
5
15
5
16
4
17
4
18
5
19
3
20
3
21
5
22
5
23
4
24
3
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1

Zpravodaj

llistopadové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:32
TÝDEN:2149
CELKEM:2068232

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů