cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku za odpad pro rok 2023

Bližší informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „místní poplatek za odpad“)

 

I N F O R M A C E

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „místní poplatek za odpad“) pro rok 2023 dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“) a Obecně závazné vyhlášky města Kraslice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1.1.2023 (dále jen „vyhláška“).

Místní poplatek za odpad a jeho sazby se v roce 2023 mění.   

Základní sazba poplatku za fyzickou osobu přihlášenou ve městě je 960,- Kč. Upozorňujeme, že povinnost platit tento poplatek má i osoba, která je přihlášena na ohlašovně, tj. sídlo Městského úřadu Kraslice, nám. 28.října 1438/6, Kraslice

Stejnou částku, tedy 960,- Kč bude platit i majitel nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba. Na nemovitosti, ve kterých jsou přihlášeny osoby se tento poplatek nevztahuje.

Sazba pro osoby ve věku 0 – 15 (včetně) je 360,- Kč (sleva 62,5%)

Sazba pro osoby ve věku 65 – 79 (včetně) je 720,- Kč (sleva 25%) Pokud je poplatníkem osoba ve věku 65 -79, která je přihlášená ve městě a je zároveň i majitelem nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba, platí za tuto nemovitost rovněž sníženou sazbu 720,- Kč.

Sazba pro studenty je 240,- Kč (sleva 75%)

Sazba pro osoby od 80 let je 0,- Kč

Obecně závazná vyhláška stanovuje osvobozeníúlevy, které, pokud chce poplatník využít, musí sám uplatnit a to do splatnosti poplatku, která je 30.9.2023. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatník, který žádá o přiznání osvobození či úlevy poplatku za komunální odpad je povinen spolu se Žádostí doložit příslušná potvrzení či jiné dokumenty, viz. níže. Tato potvrzení je nutné dokládat na aktuální kalendářní rok, na který se žádost vztahuje a to nejpozději do 30.9.!!! To znamená, že např. studenti žádající o úlevu pro rok 2023 doloží potvrzení o studiu a ubytování na daný rok a to do 30.9. 2023 a pokud budou studovat i v roce 2024, je nutné doložit nové potvrzení týkající se roku 2024.

1) studenti, studující mimo město Kraslice

 • potvrzení o ubytování a potvrzení o studiu

2) poplatník, který má trvalý pobyt po dobu celého rozhodného období na území města Kraslice a zdržuje se celoročně v jiné obci České republiky, kde hradí poplatek za odpad

 • potvrzení příslušného obecního úřadu o zaplacení MP za komunální odpad
 • nebo nájemní smlouva

3) poplatník, který celoročně pobývá v zahraničí

 • potvrzení od své zdravotní pojišťovny
 • nebo nájemní smlouva

4) poplatník dlouhodobě umístěný v léčebném ústavu, zařízení s péčí pro seniory či dětském domově

 • potvrzení z daného ústavu

5) poplatník ve výkonu trestu, ve vazbě

 • potvrzení o výkonu trestu z daného nápravného zařízení

 

Souhrnné informace:

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. Fyzická osoba, která je přihlášena v obci a má ve vlastnictví další stavby určené k individuální rekreaci, byty nebo rodinné domy, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
  3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
 3. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 4. Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
  1. která v roce, za který se poplatek platí, dovrší věk 80 let a více,
  2. která se v celém příslušném kalendářním roce zdržuje v zahraničí,
  3. která se v celém příslušném kalendářním roce zdržuje v jiné obci na území České republiky a této obci platí poplatek za svoz komunálního odpadu nebo úhradu podle jiného právního předpisu (§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
  4. která je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu vazby; osvobození se vztahuje pouze na dobu výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby.

 

Bližší informace k místnímu poplatku za odpad na odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice, zodpoví paní Jitka Zapletalová, tel. 352 370 414, email: zapletalova@meu.kraslice.cz.

Formuláře potřebné k uplatnění úlev a osvobození ZDE.

Obecně závazná vyhláška města Kraslice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ZDE.

 

Datum vložení: 4. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2023 11:14
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1
2
2
2
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
3
15
3
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
3
24
3
25
4
26
3
27
2
28
2
29
2
30
4
31
3
1
3
2
1

Zpravodaj

březnové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:56
TÝDEN:2668
CELKEM:2144918

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů