cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace o místním poplatku z pobytu pro rok 2023

Bližší informace k místnímu poplatku z pobytu od roku 2023

 

I N F O R M A C E

o místním poplatku z pobytu pro rok 2023 dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“) a Obecně závazné vyhlášky města Kraslice o místním poplatku z pobytu č. 2/2021.

 

Základní informace:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území města Kraslice (dále jen „území města Kraslice“) trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Kraslice není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek je vybírán za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován (umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě např. prostřednictvím Airbnb, Booking aj.). Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Plátce poplatku – ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Je třeba předložit výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad, ze kterého bude zřejmé, že má oprávnění úplatný pobyt poskytovat.

Plátce je povinen podat správci poplatku (městu) ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Jaké jsou poplatky, splatnost a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí na základě podaného vyúčtování poplatku.

 

Úhradu poplatku je možno provést:

  • Bezhotovostně převodem na číslo účtu města: 19-927391/0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil nebo přidělí správce poplatku
  • V hotovosti na hlavní pokladně MěÚ Kraslice (lze uskutečnit i platby bezhotovostním platebním stykem). 

 

Bližší informace k místnímu poplatku z pobytu na odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice zodpoví paní Bc. Lucie Smolíková, tel. 352 370 443, email: smolikova@meu.kraslice.cz.

Formuláře potřebné k ohlášení poplatkové povinnosti a vyúčtování ZDE.

Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 4. 1. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2023 9:02
Autor: Lenka Lisová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
3
23
4
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
4
1
2

Zpravodaj

zářijové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:337
TÝDEN:1651
CELKEM:2258792

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů