cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Jak a kdy zaplatit poplatky městu Kraslice

Stránka

  • 1

Informace o místním poplatku ze psů pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku ze psů pro rok 2020

2. 1. 2020 Zobrazit více

Informace o místním poplatku z pobytu pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku z pobytu od roku 2020

2. 1. 2020 Zobrazit více

Jak a kdy zaplatit poplatky městu Kraslice

Splatnosti poplatků

Jak a kdy zaplatit poplatky Městu Kraslice?

  • Kdy: od 2. ledna 2020 až do doby splatnosti (31. 3. nebo 30. 9.)
  • Jakým způsobem lze hradit poplatky:

ZPŮSOBY ÚHRADY: 

  • Bezhotovostním převodem 

Platbu lze provést na číslo účtu města: 19-927391/0100 s uvedením variabilního symbolu, který přidělil nebo přidělí správce poplatku a specifického symbolu, kterým je rodné číslo poplatníka.

Druh poplatku

Splatnost

 

variabilní symbol

 

KS

 

specifický symbol

Doplňující údaj pro příkazce

Místní poplatek

MP pes

do 30.9.

600xxxxxxx

(xxxxxxx = číslo přidělené při přihlášení psa)

0558

rodné číslo    bez lomítka

jméno poplatníka

Pronájem pozemku

do 31.3.

100xxxxxxx

102xxxxxxx

(xxxxxxx=přidělí odbor RaSMM)

0558

rodné číslo   bez lomítka

jméno poplatníka

MP „odpady“

– za fyzické osoby

 

do 30.9.

411xxxxxxx

(xxxxxxx = přidělí/ již přidělil správce poplatku)

0558

rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

MP „odpady“

– za nemovitost

do 30.9.

422xxxxxxx

(xxxxxxx = přidělí / již přidělil správce poplatku)

0558

rodné číslo bez lomítka

jméno poplatníka

  • V hotovosti 

Úhradu poplatku lze provést v hlavní pokladně Městského úřadu Kraslice, ve 3. poschodí, dveře č. 306, a to v následujících pokladních hodinách:

Pokladní hodiny stanovené pro veřejnost:

Pondělí, středa

8,00 – 11,15

12,15 – 16,30

Úterý, čtvrtek

8,00 – 11,15

12,15 – 14,30

Pátek

8,00 – 11,15

12,15 – 13,00

Na pokladně Městského úřadu Kraslice lze uskutečnit platby bezhotovostním platebním stykem. 

 


2. 1. 2020 Zobrazit méně

Formuláře - místní poplatky

Formuláře vztahující se k místním poplatkům

2. 1. 2020 Zobrazit více

Informace o místním poplatku za odpad pro rok 2020

Bližší informace k místnímu poplatku za za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za odpad“)

2. 1. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store