cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Představení odboru

Odbor ekonomiky a financí

Stránka

 • 1

Představení odboru

představení činností odboru
Co lze vyřídit na odboru ekonomiky a financí
 • Místní poplatky (ohlášení, přihlášení, odhlášení, změny údajů):

- za odpad

- ze psů

- za užívání veřejného prostranství

- ze vstupného

- za lázeňský nebo rekreační pobyt

- z ubytovací kapacity

 • Úhrada místních poplatků
 • Úhrada pohledávek
 • Potvrzení o bezdlužnosti
 • Hazardní hry:

- povolení k umístění herního prostoru k provozování hazardních her

- ohlášení tomboly pokud je herní jistina vyšší než 100.000,- Kč

 

Pokladní hodiny

 Pondělí, Středa

 8,00  –  11,15

 12,15  –  16,30

 Úterý, Čtvrtek

 8,00  –  11,15

 12,15  –  14,30

 Pátek

 8,00  –  11,15

 12,15  –  13,00

 

Důležité kontakty

Petra Chlubnová, DiS.
pověřená vedoucí odboru

 chlubnova@meu.kraslice.cz  352 370 420

Jitka Zapletalová
místní poplatek za odpad

 zapletalova@meu.kraslice.cz  352 370 414

Lenka Lisová
místní poplatky, pohledávky, povolení  k umístění herního prostoru  k provozování hazardních her,  ohlášení tomboly

 lisovafin@meu.kraslice.cz  352 370 443

Další kontakty naleznete "ZDE".

 

Hlavní činnosti odboru:
 • Zabezpečuje zpracování komplexních podkladů pro sestavení rozpočtu města a předkládá jej orgánům města ke schválení.
 • Zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu včetně závazných limitů pro jednotlivé odbory MěÚ a organizace zřízené městem Kraslice.
 • Zabezpečuje realizaci schválených rozpočtových opatření.
 • Zpracovává a předkládá ke schválení střednědobý výhled rozpočtu.
 • Zpracovává pololetní a roční zprávy o hospodaření města a příspěvkových organizací napojených na rozpočet města.
 • Zabezpečuje finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet města.
 • Při čerpání rozpočtových prostředků potvrzuje příslušnost operací z rozpočtového hlediska.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s přijetím úvěru (půjčky) pro město Kraslice a eviduje smlouvy o přijatých úvěrech, které město Kraslice přijalo a provádí úhrady jejich splátek.
 • Provádí činnosti k zastavení movitých a nemovitých věcí při poskytnutí úvěru nebo půjčky.
 • Zabezpečuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města a jím zřízených nebo příspěvkových organizací.
 • Zabezpečuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřízeným městem Kraslice a odvětvovým odborům MěÚ ve věci rozpočtu a rozborů hospodaření v návaznosti na rozpočtová pravidla a v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
 • Metodicky řídí a usměrňuje příspěvkové organizace města Kraslice v oblasti výkaznictví, kontroly a předávaní dat na KÚ na úseku účetnictví.
 • Zabezpečuje kontrolu účetních výkazů, které předkládají příspěvkové organizace zřízené městem Kraslice.
 • Zabezpečuje a předkládá orgánům města ke schválení účetní závěrku příspěvkových organizací zřízených městem Kraslice.
 • Zajišťuje agendu spojenou se schvalováním odpisových plánů příspěvkových organizací.
 • Zabezpečuje vyhodnocení pololetních a ročních rozborů hospodaření příspěvkových organizací města.
 • Vede centrální evidenci majetku města Kraslice.
 • Podílí se na inventarizačních pracech.
 • Zabezpečuje komplexní vedení účetnictví města Kraslice v souladu se zákonem o účetnictví a dle platné účtové osnovy, včetně sestavení příslušných účetních výkazů.
 • Zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů, dispozičního oprávnění a podpisových vzorů u peněžních ústavů.
 • Na základě předložených podkladů odvětvových odborů MěÚ provádí proúčtování majetku města.
 • Vede evidenci podpisových vzorů zaměstnanců oprávněných ke schvalování účetních operací.
 • Zabezpečuje centrální evidenci došlých faktur.
 • Zabezpečuje úhrady faktur a ostatních plateb dle dispozic jednotlivých odborů MěÚ.
 • Vypracovává na základě podkladů jednotlivých odborů přiznání k dani z příjmu právnických osob za město Kraslice.
 • Zpracovává agendu spojenou s přenesením daňové povinnosti včetně zpracování daňového přiznání za DPH.
 • Zabezpečuje a koordinuje činnosti spojené s přezkoumáním hospodaření města.
 • Zabezpečuje a předkládá orgánům města ke schválení účetní závěrku města Kraslice.
 • Zabezpečuje mzdovou agendu pro zaměstnance zařazené do MěÚ.
 • Zabezpečuje výpočet a odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění za organizaci a zaměstnance úřadu. Dle předaných podkladů zabezpečuje ohlašovací povinnost pro zdravotní pojišťovny.
 • Zpracovává agendu stravenek (příjem a výdej).
 • Zabezpečuje likvidaci cestovních příkazů zaměstnanců MěÚ.
 • Zabezpečuje agendu sociálního fondu.
 • Vymáhá veškeré pohledávky města s výjimkou pohledávek uložených odborem RaSMM.
 • Vykonává správu místních poplatků za odpad, ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství a za rekreační pobyt.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s výherními hracími automaty a tombolou.
 • Zabezpečuje výkon pokladní služby.
 • Zpracovává návrhy vnitřních předpisů souvisejících s činností odboru.
 • Zpracovává obecně závazné vyhlášky města související s činností odboru.

 

Personální obsazení:


19. 3. 2018 Zobrazit méně

Pomoc finančního arbitra

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

2. 3. 2012 Zobrazit více

Exekuce v praxi

Nesplácíte-li své pohledávky, nevyzvedáváte si upomínky či je házíte do koše, pak se vám může stát, že platební karta přestane fungovat, účet bude na nule, stavební spořitelna či penzijní fond vám oznámí porušení podmínek a odeberou vám státní podporu, můžete však přijít i o cenné papíry.

1. 11. 2010 Zobrazit více

Stránka

 • 1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30
1
31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3
1
4 5

Zpravodaj

červencové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 391
TÝDEN: 1617
CELKEM: 1780244

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.