Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR.

Registraci vozidla provádí kterýkoliv úřad obcí s rozšířenou působností. Registrace je zdarma.

Kdo provozuje na území ČR motorové vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, musí být zapsán v evidenci ukrajinských vozidel, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Toto opatření začíná platit od 1. ledna 2024. 

 

Co s sebou na úřad?

  • Doklad totožnosti osoby podávající žádost.
  • Plnou moc, pokud nebude evidenci vozidla provádět žadatel, který má být do evidence zapsán jako provozovatel. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
  • Osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz
  • Oznámení o provozovateli – dokument v příloze, který je potřeba vyplnit a odevzdat na příslušném úřadě. Ve formuláři musí být vyplněno dle předtisku zejména: jméno popřípadě jména a příjmení provozovatele, adresu pobytu, datum narození, případně rodné číslo, pokud bylo přiděleno a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o fyzickou osobu. V případě evidence provozovatele, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, vyplňte obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

 

Přílohy

letak-evidence-UA.pdf

letak-evidence-UA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 459,42 kB

letak-evidence-CJ.pdf

letak-evidence-CJ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 420,96 kB
Datum vložení: 3. 1. 2024 8:54
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2024 10:28
Autor: Petra Šulcová