Kraslice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna přímo před budovou Městského úřadu Kraslice na adrese Kraslice, nám. 28. října 1438.

sociální pracovník - koordinátor/sociální pracovnice - koordinátorka - lhůta pro podání přihlášek do 28.3.2024
Vyvěšeno: 4. 3. 2024 Datum sejmutí: 2. 4. 2024
prodej části pozemku parc.č. 617/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic
Vyvěšeno: 4. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2024
prodej části pozemku parc.č. 670 o výměře cca 1960 m2 v k.ú. Kostelní
Vyvěšeno: 4. 3. 2024 Datum sejmutí: 20. 3. 2024
povinná Miroslava Matoušková
Vyvěšeno: 28. 2. 2024 Datum sejmutí: 3. 4. 2024
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území a zveřejnění dokumentace návrhu - ve středu 3.4.2024 ve 13:00 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 11. 4. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 7/2023, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 15. 3. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 6/2023 o veřejném pořádku
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 15. 3. 2024
v úterý 12.3.2024 od 9:00 hodin v Novém Kostele č.p. 205
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 13. 3. 2024
prodej pozemku parc.č. 333/1 o výměře 667 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 14. 3. 2024
referent/referentka všeobecné správy vnitřních věcí státu odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kraslice
Vyvěšeno: 26. 2. 2024 Datum sejmutí: 18. 3. 2024
ředitel/ředitelka Základní umělecké školy Kraslice, příspěvková organizace - přihlášky do 30.4.2024 do 11:00 hodin
Vyvěšeno: 23. 2. 2024 Datum sejmutí: 2. 5. 2024
ředitel/ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy Kraslice, příspěvková organizace - přihlášky do 30.4.2024 do 11:00 hodin
Vyvěšeno: 23. 2. 2024 Datum sejmutí: 2. 5. 2024
povinný B&Bartoni Building, spol. s r.o.
Vyvěšeno: 23. 2. 2024 Datum sejmutí: 27. 3. 2024
adresáti: František Müller a Machiel Johannes Stolk - písemnost č.j. 12449/2023/MUK-15
Vyvěšeno: 21. 2. 2024 Datum sejmutí: 11. 3. 2024
schválení stavebního záměru na stavbu „Stavební úpravy komunikace vnitroblok ul. Barvířské, Kraslice“
Vyvěšeno: 20. 2. 2024 Datum sejmutí: 7. 3. 2024
prodej pozemku parc.č. 3450/6 o výměře 920 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 2. 2024 Datum sejmutí: 2. 4. 2024
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Kraslice, ul. Kpt. Jaroše - úsek sjezdu z vlakového nádraží k ul. Pod Nádražím
Vyvěšeno: 19. 2. 2024 Datum sejmutí: 6. 3. 2024
pracovnice/pracovník v sociálních službách (pečovatelka/pečovatel) pečovatelské služby město Kraslice, zařazené/ho do odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kraslice
Vyvěšeno: 13. 2. 2024 Datum sejmutí: 11. 3. 2024
povinná Ludmila Sedláček (dříve Blechová)
Vyvěšeno: 12. 2. 2024 Datum sejmutí: 4. 4. 2024
povinný Stanislav Machačný
Vyvěšeno: 8. 2. 2024 Datum sejmutí: 27. 3. 2024
v okrese Sokolov ke dni 7.2.2024
Vyvěšeno: 7. 2. 2024 Datum sejmutí: 13. 5. 2024
Stipendijní (dotační) program na podporu budoucích zubních lékařů a lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost (pediatrů) na území města Kraslice
Vyvěšeno: 1. 2. 2024 Datum sejmutí: 2. 1. 2025
od 3. února do 23. června 2024
Vyvěšeno: 29. 1. 2024 Datum sejmutí: 24. 6. 2024
prodej pozemku parc.č. 5536/3 o výměře 800 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej domu č.p. 632, ul. Pod Nádražím, pozemku st. parc.č. 1720, parc.č. 6850 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1522/29 o výměře 1639 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1522/18 o výměře 1356 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/13 o výměře 964 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/19 o výměře 1105 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/18 o výměře 979 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 2929/4 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda) o výměře 423 m2, dle GP č. 2899-8727/2023 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 18. 1. 2024 Datum sejmutí: 11. 4. 2024
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
schválený 28.11.2023, usnesení VH č. 29/11/2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 2. 1. 2025
schválený 28.11.2023, usnesení VH č. 30/11/2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 3. 1. 2028
prodej rodinného domu se třemi bytovými jednotkami č.p. 1687, ul. Čs. armády, pozemku st. parc.č. 1951, parc.č. 5536/1 v k.ú. Kraslice, o výměře 587 m2
Vyvěšeno: 15. 11. 2023 Datum sejmutí: 2. 7. 2024
Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění a vrtané studny
Vyvěšeno: 29. 9. 2023 Datum sejmutí: 1. 11. 2024
za rok 2022
Vyvěšeno: 31. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 7. 2024
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2022
Vyvěšeno: 19. 6. 2023 Datum sejmutí: 1. 7. 2024
na roky 2023 - 2027
Vyvěšeno: 6. 1. 2023 Datum sejmutí: 3. 1. 2028
schválený 13.12.2021, usnesení VH č. 31/2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2021 Datum sejmutí: 2. 1. 2025