Kraslice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kraslice
Vyvěšeno: 1. 7. 2022 Datum sejmutí: 25. 7. 2022
úředník - referent odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice
Vyvěšeno: 30. 6. 2022 Datum sejmutí: 25. 7. 2022
uzavření dohody o umístění stavby č. IV-12-0019682 společnosti ČEZ Distribuce a.s. na pozemek parc.č. 610/16 v k.ú. Počátky u Kraslic
Vyvěšeno: 30. 6. 2022 Datum sejmutí: 18. 7. 2022
Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027
Vyvěšeno: 29. 6. 2022 Datum sejmutí: 20. 7. 2022
Poliklinika Kraslice s.r.o. - Ambulance ortopedie, ambulance dermatologie
Vyvěšeno: 29. 6. 2022 Datum sejmutí: 18. 7. 2022
pro volební období 2022 - 2026
Vyvěšeno: 28. 6. 2022 Datum sejmutí: 19. 7. 2022
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Oloví, na křižovatce ul. Horní, nám. Horní a Tyršova
Vyvěšeno: 27. 6. 2022 Datum sejmutí: 13. 7. 2022
umístění stavby - zřízení kanalizace a vodovodu na pozemky parc.č. 2572/22, 2572/20, 2572/3, 2572/25 v k.ú. Hraničná
Vyvěšeno: 24. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 7. 2022
Optické přípojky Nerudova, Kraslice - podzemní stavba - liniová stavba technické infrastruktury veřejné sítě elektronických komunikací na území města Kraslice k.ú. 673293
Vyvěšeno: 23. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 7. 2022
Kraslice, SO, Mánesova - kabely NN
Vyvěšeno: 23. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 7. 2022
o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za r. 2019
Vyvěšeno: 23. 6. 2022 Datum sejmutí: 28. 7. 2022
Přeložka VO ul. Fibichova a Fučíkova, Kraslice
Vyvěšeno: 22. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 7. 2022
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2021
Vyvěšeno: 20. 6. 2022 Datum sejmutí: 26. 6. 2023
povinná Ludmila Filipiová
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 8. 2022
úředník/úřednice odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu Kraslice - lhůta pro podání přihlášek prodloužena do 8.7.2022
Vyvěšeno: 10. 6. 2022 Datum sejmutí: 11. 7. 2022
návrh
Vyvěšeno: 8. 6. 2022 Datum sejmutí: 25. 7. 2022
povinný Jan Kajaba
Vyvěšeno: 30. 5. 2022 Datum sejmutí: 5. 8. 2022
v roce 2022
Vyvěšeno: 26. 5. 2022 Datum sejmutí: 8. 8. 2022
povinný Karel Žemlička
Vyvěšeno: 23. 5. 2022 Datum sejmutí: 22. 7. 2022
v okrese Sokolov ke dni 4.5.2022
Vyvěšeno: 3. 5. 2022 Datum sejmutí: 8. 8. 2022
podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022 Datum sejmutí: 8. 8. 2022
prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a ze psů za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 pro fyzické osoby, které přichází do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
Vyvěšeno: 9. 3. 2022 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 pro fyzické osoby, které přichází do ČR z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
Vyvěšeno: 9. 3. 2022 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
zajištěné věci: štípací kleště, čepice s nápisem GUCCI, navigace, žlutočerná taška, vesty, AKU univerzální nůžky, pásmo, šroubovák, páčidlo, el. kleště, klíče na kola, gola sada v pouzdru, vrtačka, čerpadlo, el. vibrační bruska
Vyvěšeno: 9. 2. 2022 Datum sejmutí: 15. 8. 2022
Vyvěšeno: 10. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 3. 1. 2022 Datum sejmutí: 4. 1. 2023
schválený 13.12.2021, usnesení VH č. 30/2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2021 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
schválený 13.12.2021, usnesení VH č. 31/2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2021 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění a vrtané studny
Vyvěšeno: 1. 10. 2021 Datum sejmutí: 1. 11. 2022
za r. 2020
Vyvěšeno: 13. 7. 2021 Datum sejmutí: 25. 7. 2022
na roky 2021 - 2025
Vyvěšeno: 10. 11. 2020 Datum sejmutí: 2. 1. 2026
vydané podle lesního zákona - platnost do 31.12.2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
podle lesního zákona, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané dne 3.4.2019 a následně dne 30.8.2019 - zpracování těžeb kůrovcových stromů a účinná asanace v lesích na území ČR do 31.12.2022
Vyvěšeno: 10. 12. 2019 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
podle lesního zákona, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané dne 3.4.2019 - zpracování těžeb kůrovcových stromů a účinná asanace v lesích na území ČR do 31.12.2022
Vyvěšeno: 2. 9. 2019 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
podle lesního zákona - zpracování těžeb kůrovcových stromů a účinná asanace v lesích na území ČR do 31.12.2022
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 2. 1. 2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Vyvěšeno: 18. 3. 2019 Datum sejmutí: 2. 1. 2024