Kraslice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

prodej pozemku st. p.č. 3070 o výměře 43 m2 a částí pozemků p.č. 7223 a p.č. 4373/7 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 12. 7. 2024 Datum sejmutí: 30. 7. 2024
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Bublava, na místní komunikaci na p.p.č. 2182/2 a silnici III/2187 - okolí křižovatky s místní komunikací - zvláštní užívání a uzavírka
Vyvěšeno: 11. 7. 2024 Datum sejmutí: 17. 7. 2024
o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období 2021
Vyvěšeno: 11. 7. 2024 Datum sejmutí: 12. 8. 2024
Úprava chodníku a VO v ul. Wolkerova, Kraslice
Vyvěšeno: 10. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 10/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
Vyvěšeno: 9. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 7/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Vyvěšeno: 9. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Nařízení města Kraslice č. 6/2010, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště
Vyvěšeno: 9. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 1/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 9. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Nařízení města Kraslice č. 1/2014 - Tržní řád
Vyvěšeno: 9. 7. 2024 Datum sejmutí: 26. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 2/2018 o zrušení městské policie Kraslice
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 8/2017 o regulaci provozování hazardních her
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 6/2016, kterou se stanoví obvody mateřských škol zřízených městem Kraslice
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Nařízení města Kraslice č. 1/2014 - Tržní řád
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 5/2013 o vedení technické mapy města
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 3/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území města Kraslice
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 16/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
Obecně závazná vyhláška města Kraslice č. 11/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyvěšeno: 8. 7. 2024 Datum sejmutí: 25. 7. 2024
za rok 2023
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 7. 2025
pronájem části pozemku p.č. 330 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 2. 7. 2024 Datum sejmutí: 18. 7. 2024
prodej pozemku p.č. 330 o výměře 526 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 2. 7. 2024 Datum sejmutí: 18. 7. 2024
úředník/úřednice - referent/referentka životního prostředí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice - lhůta pro podání přihlášek prodloužena do 26.7.2024
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 29. 7. 2024
tajemník/tajemnice Městského úřadu Kraslice - lhůta pro podání přihlášek prodloužena do 26.7.2024
Vyvěšeno: 1. 7. 2024 Datum sejmutí: 29. 7. 2024
povinný Tomáš Jadlovský
Vyvěšeno: 27. 6. 2024 Datum sejmutí: 15. 7. 2024
asistent/asistentka prevence kriminality Městské policie Kraslice
Vyvěšeno: 25. 6. 2024 Datum sejmutí: 1. 8. 2024
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2023
Vyvěšeno: 20. 6. 2024 Datum sejmutí: 1. 7. 2025
referent/referentka sociálních věcí - sociální pracovník/sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kraslice
Vyvěšeno: 18. 6. 2024 Datum sejmutí: 15. 7. 2024
strážník/strážnice Městské policie Kraslice
Vyvěšeno: 17. 6. 2024 Datum sejmutí: 1. 8. 2024
v okrese Sokolov ke dni 2.5.2024
Vyvěšeno: 2. 5. 2024 Datum sejmutí: 5. 8. 2024
v k.ú. Zelená Hora u Kraslic, Kraslice, Hraničná, Počátky u Kraslic, Kámen u Kraslic, Kostelní a Valtéřov u Kraslic bude probíhat společné přezkoušení hraničních znaků státních hranic od začátku dubna do konce listopadu 2024
Vyvěšeno: 21. 3. 2024 Datum sejmutí: 2. 12. 2024
Stipendijní (dotační) program na podporu budoucích zubních lékařů a lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost (pediatrů) na území města Kraslice
Vyvěšeno: 1. 2. 2024 Datum sejmutí: 2. 1. 2025
prodej pozemku parc.č. 5536/3 o výměře 800 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej domu č.p. 632, ul. Pod Nádražím, pozemku st. parc.č. 1720, parc.č. 6850 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1522/29 o výměře 1639 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1522/18 o výměře 1356 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/13 o výměře 964 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/19 o výměře 1105 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
prodej pozemku parc.č. 1609/18 o výměře 979 m2 v k.ú. Kraslice
Vyvěšeno: 19. 1. 2024 Datum sejmutí: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
Vyvěšeno: 5. 1. 2024 Datum sejmutí: 6. 1. 2025
schválený 28.11.2023, usnesení VH č. 29/11/2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 2. 1. 2025
schválený 28.11.2023, usnesení VH č. 30/11/2023
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 3. 1. 2028
Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění a vrtané studny
Vyvěšeno: 29. 9. 2023 Datum sejmutí: 1. 11. 2024
na roky 2023 - 2027
Vyvěšeno: 6. 1. 2023 Datum sejmutí: 3. 1. 2028
schválený 13.12.2021, usnesení VH č. 31/2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2021 Datum sejmutí: 2. 1. 2025