cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

SMÍRČÍ KŘÍŽ - MOROVÝ

Stránka

  • 1

KOSTEL SV. JOSEFA

Popis památky:
Zděná omítaná orientovaná budova. Půdorys se skládá z podélného jednolodí, polygonálního závěru, obdélné sakristie a při jižní straně hranolovité věže. Západní průčelí je hladké, ukončeno trojúhelníkovým štítem, prolomeno dvěma segmentovými okny a v ose pravoúhlým portálem se žulovým hladkým ostěním. Boční fasády nečleněny, okna se segmentovými záklenky. Věž má v přízemí pravoúhlý portál s nárožními uchy, dělící pásovou a korunní profilovanou římsu. Okna v půlkruhových záklencích. Střechy kryty břidlicí. Interiér lodi i presbytář nečleněny, plochostropé. Při západní, severní a jižní straně vestavěna dřevěná kruchta, podpořena sloupky a poprsníkem, z kuželkové balustrády.
Ohradní zeď s brankou: Od budovy kostela ve směru po svahu dolů rozkládá se areál hřbitova, ohrazeného zděnou, omítanou zídkou, shora překrytou kamennými deskami. Ke kostelní věži přiléhá vyšší sloupek branky, stejný, o něco širší je na protilehlé straně. Branka je dvoukřídlá, z trubek a tyčoviny.
Příklad rustikální sakrální architektury.

Časové, slohové a autorské určení:
1813, typ venkovského empirového kostela
Dle závěrů autorů Uměleckých památek Čech se jedná o původně gotickou stavbu, která byla později barokizována a dnešní úprava by měla pocházet s konce 18. století.

1. 12. 2014

SMÍRČÍ KŘÍŽ - MOROVÝ

Popis památky:
Kamenný monolitický kříž (žula), asi 2 metry vysoký. Je tvořen vysokým hranolovým sloupkem, ze kterého vyrůstá lucerna s mělkými výklenky (patrně pro deskové malby) vyvrcholená „jetelovým“ křížkem. Kříž je datován na čelní straně lucerny rokem 1680.

Morový kříž je postavený na místě dříve nazývaném Morové pole či Hroby, kde měla podle pověsti r. 1680 vymřít na mor rodina z Krásné Lípy čp. 12.

Tento typ kamenného kříže, t.j. vysoký monolit s kapličkou a křížem na vrcholu,je na Sokolovsku zcela ojedinělý.

 

Časové, slohové a autorské určení:
r. 1680 – památka na morovou epidemii

 

MonumNet:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=123117&oNazSidOb=kr%E1sn%E1+l%EDpa&Uz=B&PrirUbytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=13.06.2014&Limit=25

 


13. 6. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store