cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

HRAD HAUSBERG, ZŘÍCENINA A ARCHEOLOGICKÉ STOPY

Stránka

PŘEDMĚSTSKÝ DVOJDŮM (HRÁZDĚNKA)

Popis památky:
Nárožní, obytný, jednopatrový objekt. Přízemí omítané (roubené), patro hrázděné. Hlavní průčelí v přízemí jednoosé, v patře 3 okenní osy, ukončuje bohatě členěný, hrázděný štít. Vstup z boční strany. Dispozice hojného typu, stropy trámové, střecha sedlová.
Charakteristický příklad předměstského obytného domu v Podkrušnohoří.

6. 6. 2014 Zobrazit více

BÝVALÁ TOVÁRNA BOHLAND A FUCHS (LIPOVÁ CESTA)

Popis památky:
Dvoupatrová volně stojící budova s romantizujícím průčelím, provedená v režném cihlovém zdivu.
Jedna z prvních továren Sokolovska s výtvarně hodnotným exteriérem.

6. 6. 2014 Zobrazit více

MARIÁNSKÝ SLOUP

Popis památky:
Sloup s akantovou hlavicí tvoří podnož Neposkvrněné P. Marie. Postava je hybná, roucho rozevláté, ruce sepjaty, oči s tváří obrácené vzhůru. Spodní vrstvu zdvojeného hranolového soklu zdobí na všech stranách reliéfy čtyř evangelistů se symboly.
Baroková plastika dobré umělecké úrovně, vyšlá z dílny předního barokního západočeského sochaře.
Socha je umístěna před kostelem Božího Těla Kraslice, vpravo od vstupu.

6. 6. 2014 Zobrazit více

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Popis památky:
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v přirozené velikosti, oděna v tradiční kanovnické roucho, stojící na hranolovém soklu, v obou rukou drží kříž.
Pozdně barokní plastika je prací místního sochaře, který vyšel z dílny J. Eberleho.
Socha je umístěna před kostelem Božího Těla Kraslice, vlevo od vstupu.

5. 6. 2014 Zobrazit více

VILA WILHELMA FUCHSE č.p. 1128 (DUKELSKÁ UL.)

Popis památky:
Dům č.p. 1128 je hodnotným dokladem konstrukčně i řemeslně kvalitně provedené stavby, která se dochovala ve své původní hmotě i vnitřní dispozici. Rozložitá stavba vily je pročleněna četnými rizality, arkýři, balkony a lodžiemi.

5. 6. 2014 Zobrazit více

VILA č.p. 1091 (LIPOVÁ CESTA)

Popis památky:
Reprezentativní vilu ve stylu romantizující secese a s vnitřní dispozicí typu anglické „cottage“ nechal v roce 1903 postavit významný kraslický průmyslník Anton Richard Breinl. Vilu navrhl městský stavitel z Teplic Otto Steinl. Dům č.p. 1091 je hodnotným dokladem konstrukčně i řemeslně kvalitně provedené stavby, která se dochovala ve své původní hmotě i vnitřní dispozici. Vnější plášť se vyznačuje velkým množstvím hodnotných architektonických prvků.

5. 6. 2014 Zobrazit více

KAPLE HŘBITOVNÍ S ROZLUČKOVOU SÍNÍ

Hřbitovní kaple je velmi hodnotnou a ve hmotě autenticky dochovanou stavbou z  konce 19. století, která byla ve 30. letech 20. století citlivě rozšířena o rozlučkovou síň. Kaple představuje dochovaný příklad historizující architektury ztvárněné v negotickém slohu. Pseudoslohovou čistotu a jednoduchost výrazu kaple pak ctí i přístavba rozlučkové síně, jejímž autorem byl architekt Anton Köstler.

5. 6. 2014 Zobrazit více

BAROKNÍ NÁHROBEK DVOU SYNŮ HORNÍHO HEJTMANA V KRASLICÍCH, KRYŠTOFA JINDŘICHA WINKLERA Z HAIFELDU

Náhrobek byl původně umístěn ve starém městském kostele za hlavním oltářem z roku 1619, který byl zbourán roku 1893. Při jeho zboření a nahrazení pseudorománskou bazilikou Božího Těla v 90.letech 19. století byl náhrobek přenesen do zdi městského hřbitova.

23. 2. 2011 Zobrazit více

HRAD HAUSBERG, ZŘÍCENINA A ARCHEOLOGICKÉ STOPY

V Kraslicích se vypráví pověst o tom,že na hradě sídlil lapka,který přepadal kupce.Když byl hrad trestnou výpravou dobyt,pán hradu prý skočil na svém koni dolů do údolí.Zprávy o tom,zda tento skok přežil,či ne,se rozcházejí,na skalním ostrohu však pozorný pozorovatel může najít otisk podkovy,kde se prý kůň odrazil,a také otisk ostruhy.

Historie:

Kraslický hrad (v nejstarších listinách bývá hrad pojmenován Neuhaus, Nový dům) stával na vrchu Hradiště (Hausbergu, 715,8m). Před jeho vybudováním v 2.polovině 13. století stálo na vrcholku dřevěné strážní opevnění Chodů vystavěné asi v letech 1230 nebo 1250. Ti zde hlídali procházející obchodní cestu mezi Saskem a Českem. Hrad Neuhaus, poprvé zmiňovaný k r. 1272 (ovšem v padělané listině z 15. stol.),. Královský hrad střežil cestu procházející údolím Svatavy. Ti se o tři roky později postavili na stranu Václavova nepřítele míšeňského markraběte Viléma a z hradu podnikali loupeživé výpady. V r. 1412 proto hrad oblehlo a vyplenilo chebské vojsko. Objekt byl opraven a kolem r. 1450 se dostal do majetku Jindřicha II. z Plavna, který jako člen Zelenohorské jednoty vyhlásil válku králi Jiřímu z Poděbrad. Když viděl, že hrad neudrží, raději jej sám vypálil. Neuhaus ale byl znovu obnoven, když se vrátil do rukou pánů z Plavna. V r. 1502 jej dobyli Šlikové. Od 16. stol. se majitelé panství usadili v panském domě ve městě a hrad chátral, navíc jeho zdivo sloužilo jako stavební materiál. Poslední větší zbytky zmizely v r. 1787 .

Popis:

Od skalnatého hřebenu je příkopem, dosud patrným, oddělena nevysoká kupa, zhruba okrouhlá, o průměru kolem 12 m, na níž stála pravděpodobně dřevěná budova. Západně od příkopu je v klesajícím terénu patrno zřícené zdivo v délce 4 – 5 m a dvě prohlubně, obě o průměru něco přes 2 m- jedná se nejspíše o baštu či věž a druhá je po studni nebo spíše po jímce na dešťovou vodu. Západně od těchto prohlubní je patrná vyvýšená terénní vlna, s největší pravděpodobností rozrušené zbytky hradební zdi. Na východní straně skalnatého bloku je vytesaná asi 3 m hluboká sluj, mnohem větší, s obrubními oblouky, dnes zřícenými. Tato sluj pochází pravděpodobně z 19.století.

Památkové zhodnocení:

Hausberg je archeologickou kulturní památkou. Roku 1885 byl nalezen při zakládání cesty městského parku v hloubce 2 m část bronzového náramku a dne 19.10.1903 byla nalezena při kopání na svahu Hausbergu špička bronzového kopí a V letech 1956-1959 zde proběhl archeologický terénní průzkum.


Radka Hoznourová, Odbor ÚP, SÚ a památkové péče


23. 2. 2011 Zobrazit méně

KOSTEL BOŽÍHO TĚLA

Titul kostela: Božího Těla (Corpus Christi), dříve též Nejsvětějšího Těla Kristova
Postaven ve slohu novorománském.

23. 2. 2011 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

zářijové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 453
TÝDEN: 2954
CELKEM: 1596866

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store