cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Tipy na výlety po okolí Kraslic

výlety

 

Vyhlídková trasa po Zámeckém vrchu

Mapa a popis stezky je vyvěšen na zábradlí pod Lékárnou U kostela naproti děkanskému kostelu u Zapomněnky.
Čísla značí, kde se nachází významný pomník nebo památka.
Stezka je dlouhá 4025 m. Jsou na ní dva dřevěné altány, 21 dřevěných laviček a 5 zrekonstruovaných studánek.
Stezka začíná za evangelickým kostelem v Městských sadech.

Městské sady
První parkové úpravy zde začal provádět v roc 1867 Zvelebovací a okrašlovací spolek Kraslic. Městské sady byly pýchou města a obyvatelům sloužily jako místo oddechu. Během let změnily několikrát své pojmenování:
Městské sady, Goebbelsovy sady, Masarykovy sady, Fučíkovy sady a dnes Městské sady.
Evangelický kostel byl postaven v roce 1912.

Také se zde nachází:
Zbytek Doztauerovy kašny
Pochází z roku 1820 a stála dříve na Tržním náměstí (dnes náměstí T.G.Masaryka). Při vybudování vodovovu byla kašna zbourána a později byl sloup přemístěn do Městských sadů.

Při vstupu do sadů se nachází:
Pomník Gabelsbergera, který byl slavnostně odhalen roku 1934. Xaver Gabelsberger byl tvůrce německého těsnopisu.

Podle mapky se vydáme po červené a zelené turistické značce. Projdeme okolo
č. 2 Preisův pomník
K. Preis (1850 - 1907) byl zasloužilý kraslický učitel a od roku 1887 byl předsedou tohoto spolku.

Půjdeme dále po červené a zelené turistické značce a projdeme kolem:
č. 3 Lesní zbožnost
Byla vysvěcena roku 1937 a sloužila ke klidnému rozjímání.

Půjdeme dále po červené a zelené turistické značce a dojdeme k:
č. 4 Schillerův pomník
Pomník postavil kraslický osvětový spolek

U pomníku se cesta rozděluje směrem do prudkého kopce po červené turistické značce a my se vydáme po zelené turistické značce, která vede rovně, projdeme okolo 2 studánek
č. 8 Pramen Karla IV. - ten Kraslice roku 1370 povýšil na město

č. 9 Holečkův pramen
Miroslav Holeček byl známý kraslický učitel, založil v roce 1951 kraslické hudební jaro a podílel se po roce 1945 na kulturním životě Kraslic.

Budeme pokračovat dále po zelené turistické značce. Po chvíli se zase napojuje červená turistická značka. My půjdeme stále rovně až dojdeme k:
č. 11 Vedralův altán
Byl pojmenován po známém kraslickém malíři Karlu Vedralovi, který byl členem Spolku přátel města Kraslic a který zde vytvořil mnoho svých obrazů.

Dojdeme k tisovskému rozcestí a k tisovskému hřbitovu, kde se nachází druhá mapa a popis stezky. Z tohoto rozcestí můžeme jít zpět do Kraslic, do Tisové, do Stříbrné a na Bublavu.

Vrátíme se kolem Vedralova altánu po červené a zelené turistické značce až k rozcestí, kde se značky rozdělují a my se vydáme do kopce po červené turistické značce a půjdeme kolem:
č. 10 Hudební pramen
Byl pojmenován na počest všem hudebníkům, kteří proslavili hudbou Kraslice doma i ve světě.

Pak jdeme dále po červené turistické značce až přijdeme k:
č. 6 Hradiště
nachází se na vrcholu Zámeckého vrchu. Jde o zbytky hradu z 13. století. Jsou zde patrné zbytky zdiva, kruhové bašty, příkopu a do skály je vytesána 3 metry hluboká sluj.
Od 17. století hrad již nebyl obýván a jeho zdivo bylo rozebráno pro stavební účely ve městě. Pod Hradištěm v roce 1867 nechal Richard Dotzauer postavit pomník - obelisk na vyhlídkové planince zvané Richardshöhe - Saenger höhe (Výšina pěvců) s výhledem do údolí Stříbrného potoka a na protější kopce.

Odtud půjdeme dále po červené turistické značce a dojdeme k:
č. 5 Dotzauerův altán
V roce 2009 byl zbudován dřevěný vyhlídkový altán na místě vichřicí zničeného železného glorietu z roku 1868.

Od altánu dojdeme k rozcestí, které má stále červené turistické značky, dolů z kopce se dostaneme do Kraslic a doleva se dostaneme k Hradišti a třetí odbočkou se vydáme a dojdeme k:
č. 7 Eleonořin pramen
Okrašlovací spolek ho pojmenoval na počest Dotzauerovy manželky Eleonory.

Vrátíme se zpět k rozcestí a vydáme se směrem do Kraslic z kopce dolů.
Vyjdeme u křižovatky u penzionu Ming.

Jestliže chceme jít po modré turistické značce, půjdeme od penzionu Ming do kopce po kamenitém terénu a po cestě mineme:
č. 12 Pramen horníků
Horníci se zde nabírali vodu při své cestě za svou těžkou prací v rudných dolech.

Půjdeme stále po modré turistické značce až přijdeme k tisovskému rozcestí a k tisovskému hřbitovu.

Stezka je krásnou procházkou po Zámeckém vrchu. Po cestách jsou dřevěné lavičky k odpočinku, prameny k osvěžení, v létě se zde dají sbírat houby a maliny a u vykácených pasekách je krásná vyhlídka na Stříbrnou a protější kopce (po červené a zelené turistické značce). Po modré turistické značce je výhled na Zelenou horu a do Klingenthalu.

 

Naučná stezka Stopami horníků

Naučná stezka Stopami horníků je dlouhá 16 km a je určená pro pěší turistiku. Začíná na Bublavě vede směrem do Kraslic a končí rovněž na Bublavě.
Na Bublavě u přechodu s Německem (je zde pěší přechod a auta do 3,5 t) je tabule označující tuto stezku.
Na každém panelu je vytištěna mapka trasy a umístění jednotlivých panelů.

Od přechodu směrem na Bublavu se vydáme po silnici po žluté turistické značce a po 200 metrech narazíme na:

panel č. 1 - Krušné hory - zřejmě panel č. 1, protože panel zcela v rámu chybí
- vydáme se dále po silnici až dojdeme k rozcestí k pomníku na Bublavě, kde nacházíme:

panel č. 2 - Bublava - panel je čitelný a souhlasí s mapkou na panelech
- od rozcestí se vydáme po červené turistické značce, která nás dovede k penzionu Langer, odtud se vydáme po modré turistické značce do kopce směrem k rozhledně Bleiberg, po cestě nacházíme:

panel č. 3 - Kamenáč - zřejmě panel č. 3, protože panel zcela chybí v rámu
- jdeme dále po modré turistické značce, mineme dřevěné rozcestí a dojdeme k:

panelu č. 6 - Olověný vrch - panel je čitelný a souhlasí s mapkou na panelech

panel č. 5 - Lesy - panel není vyznačen na mapkách na panelech a není ani umístěn na trase

Z rozhledny Bleiberg se vydáme zpět k dřevěnému rozcestí a vydáme se po modré turistické značce směrem na Domácí vrch. Půjdeme podél lesa a narazíme na:

panel č. 4 - Rostlinstvo - panel je čitelný a nesouhlasí s mapkou na panelech, protože č. 4 mělo být před rozhlednou Bleiberg
- půjdeme dál po modré turistické značce a dojdeme k:

panelu č. 7 - Živočišstvo - na panelu je č. 8, které je přepsáno na číslo 7
- panel nesouhlasí s mapkou na panelech a je čitelný, jen popisky k obrázkům jsou nečitelné
- půjdme stále po modré turistické značce po kamenitém terénu až přijdeme k:

panelu č. 8 - Tisovec - panel je zcela nečitelný a souhlasí s mapkou na panelech
- jdeme dále po modré turistické značce až přijdeme k Tisovskému rozcestí k tisovskému hřbitovu, odtud půjdeme do kopce po červené a zelené turistické značce, půjdeme lesem okolo skal, pak se nám cesta rozděluje, zelená turistická značka vede rovně a červená turistická značka prudce do kopce, my se vydáme po červené turistické značce až dojdeme k pomníku a ke zbytkům starého hradu, kde se nachází:

panel č. 11 - Hausberg - panel souhlasí s mapkou na panelech a je nečitelný

panel č. 9 - Kraslické hornictví - panel není na trase umístěn, měl být mezi Tisovcem a Hausbergem

panel č. 10 - Geologie - panel není na trase umístěn, byl být mezi Tisovcem a Hausbergem

Z Hausbergu se vydáme po červené turistické značce z kopce až dojdeme k penzionu Ming, kde se nachází:

panel č. 12 - Potoky - panel souhlasí s mapkou na panelech a je čitelný
- odtud se vydáme po silnici směrem na Bublavu až dojdeme k penzionu Matylda, pod penzionem u silnice se nachází:

panel č. 13 - Zelená hora - panel je zčásti čitelný a souhlasí s mapkou na panelech
- odtud se vrátíme po silnici k hlavní silnici, kde najdeme:

panel č. 14 - Tisová - zřejmě č. 14, protože panel zcela chybí v rámu
- vydáme se po hlavní silnici směrem na Bublavu, po cestě u penzionu Pod kostelem bychom měli narazit na:

panel č. 15 Obydlí - ale panel není k nalezení
- půjdeme stále po silnici až dojdeme k pomníku na Bublavě, kde naučná stezka Stopami horníků končí.

Některé panely zcela chybí, některé jsou nečitelné, některé jsou umístěné jinde než jsou zakreslené v mapce.

I přes značné závady ve značení a umístění panelů je naučná stezka Stopami horníků zajímavá a bylo by škoda ji na výletech po okolí Kraslic vynechat.

Datum vložení: 1. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2014 0:00
Autor:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 519
TÝDEN: 2398
CELKEM: 1537227

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store