KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA

Popis památky:
Kostel sv. Michaela archanděla, postavený v jádru obce na místě pozdně gotického kostela z roku 1524, je orientovaná jednolodní stavba. Loď obdélného půdorysu s nárožními opěráky je uzavřena polygonálním presbytářem. Na západní straně kostela je umístěna hranolová věž, na severní straně obdélná sakristie.

Ve věži jsou prolomena dvě protilehlá okna zakončená lomeným obloukem, pod nimi věž obíhá několikrát odstupňovaná korunní  římsa a kordónové římsy, střední a dolní kordónové římsy přecházejí na lodi v římsu korunní a podokenní. Hlavní vstup do kostela je umístěn na jeho severním průčelí, presbytář, sakristie i západní vstup jsou opatřeny pravoúhlými profilovanými kamennými portály. Loď je kryta sedlovou střechou, věž má střechu stanovou, v dolní části mírně lomenou. Interiér lodi je vyzdoben kazetovým stropem, presbytář je zaklenut hvězdovou klenbou s klenebními žebry z keramických tvarovek. Kruchta je nesena dvěma pilíři a je zaklenuta třemi poli křížové klenby. Kostel byl realizován v roce 1897 c. a k. vrchním stavebním radou Rudolfem Vomáčkou.

V tarasní zdi pod kostelem se zachovaly tři renesanční náhrobníky.

 

Kostel, který se uplatňuje jako výrazná architektonická dominanta  v krajině, je hodnotným dokladem stavebního rozvoje obce Oloví na přelomu 19. a 20. století.

Časové, slohové a autorské určení:
Pseudogotická stavba z r. 1897, postavená na místě pozdněgotického kostela z r. 1524

MonumNet:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&KrOk=&HiZe=&VybUzemi=1&sNazSidOb=Olov%ED&Adresa=&Cdom=&Pamatka=&CiRejst=&Uz=B&PrirUbytOd=3.5.1958&PrirUbytDo=16.6.2014

Datum vložení: 17. 6. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2014 0:00
Autor: Margita Kreuzerová