probíhající

Zajištění komplexního provozu hlásného a varovného povodňového systému na vodních tocích v ORP Kraslice

Datum: 2. 2. 2016

Zajištění komplexního provozu hlásného a varovného povodňového systému na vodních tocích v ORP Kraslice, včetně zajištění údržby, opravy a případé obnovy souvisejících monitorovacích zařízení a to minimálně v rozsahu požadovaných činností.

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Datum: 24. 5. 2013

Název veřejné zakázky: "Oprava oken a balkonových dveří ve vile čp. 1091 v ulici Lipová cesta v Kraslicích"

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Datum: 9. 5. 2013

"Zpracování projektové dokumentace na akci "Využití území části poz. parc. č. 6742/2 k. ú. Kraslice - klidová zóna"

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Datum: 6. 5. 2013

"ZŠ Dukelská 1122, Kraslice - provedení stavebních úprav a rekonstrukce otopné soustavy"

Zrušení výzvy k předkládání nabídek

Datum: 18. 4. 2013

„Oprava oken a balkonových dveří ve vile čp. 1091 v ulici Lipová cesta v Kraslicích“.

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek VZMR

Datum: 4. 4. 2013

Technický dozor investora a inženýrská činnost stavby: Kraslice - Stavební úpravy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové"

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na VZMR

Datum: 4. 4. 2013

Zpracování projektové dokumentace "Kraslice - veřejné WC v městských sadech a kanalizační přípojka"

Zápis z posouzení a hodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Datum: 21. 3. 2013

Název veřejné zakázky: "Zpracování projektové dokumentace na akci Kraslice - Veřejné parkoviště ul. Pod Nádražím, poz. parc. č. 3150/1 k. ú. Kraslice"

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení výběrového řízení

Datum: 13. 3. 2013

VZMR "Kraslice - Stavební úpravy za účelem obnovy hřbitovní kaple se zvonicí v Tisové"

Oznámení zadavatele - protokol o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení výběrového řízení

Datum: 8. 2. 2013

Veřejná zakázka - Most přes Kamenný potok v Příčné ulici

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Datum: 17. 1. 2013

Název zakázky "Kraslice - Most přes Kamenný potok v Příčné ulici"

Oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení na VZMR

Datum: 13. 8. 2012

VZMR na akci "ZŠ Dukelská 1122, přepočet soustavy ÚT, osazení TRV a nové kotelny III. kategorie"

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR

Datum: 11. 4. 2012

Kraslice – Veřejně přístupné sportoviště Palackého ul., odvodnění ploch - I. etapa

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR

Datum: 10. 2. 2012

„Poradenské služby při přípravě a zpracování žádosti o dotaci na projekt Kraslice – Základní škola Dukelská č.p. 1122, nová plynová kotelna a Opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy“ do Programu EFEKT 2012

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR

Datum: 15. 12. 2011

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR - "Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad - Sněžná"

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR

Datum: 14. 12. 2011

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR - "Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad - Kostelní, Mlýnská"

Protokol o vyhodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu

Datum: 24. 10. 2011

Překlenovací úvěr k dofinancování projektu "Kraslice II.etapa rozšíření kanalizace,k.ú.Kraslice, Zelená Hora a Tisová"

Výzva pro podání nabídek

Datum: 5. 10. 2011

VZMR na akci: „Odvodnění objektu ZŠ praktická a ZŠ speciální Kraslice – Opletalova č.p. 1121"
Termín pro podání nabídek byl stanoven na 30. září 2011

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 26. 8. 2011

VZMR "Odstavná plocha pro kontejnery na tříděný odpad ul. Wolkerova v Kraslicích a Tisová"

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek

Datum: 26. 8. 2011

VZMR "Odstavná plocha pro kontejnery na tříděný odpad ul. ČSA a B. Smetany, Kraslice

Zápis o hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

Datum: 26. 8. 2011

Autobusová zastávka - Havlíčkova ulice, Kraslice