cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Aktuální informace pro občany v souvislosti s COVID-19

Informace k očkování

OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI BEZ REGISTRACE

 

Detailnější informace k očkování najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví

ZDE

 

Možnost testování v Kraslicích

Od 11.1.2021 budou na našem pracovišti Lab In, odběrová místnost, poliklinika Kraslice testováni klienti na COVID 19 a to jak metodou PCR, tak antigenními testy.

Objednávat na testy se lze na níže uvedených odkazech:

PCR: https://www.labweb.cz/book/covid-19/19939/30
Antigen: https://www.labweb.cz/book/covid-19/45958/31

případně pak souhrnně zde:

https://www.labweb.cz/book/covid-19/

Více informací o možnostech testování v Karlovarském kraji včetně možnosti on-line rezervace testování naleznete na adrese: 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informacni-servis/spusteni-noveho-weboveho-rezervacniho-systemu-pro-testovani

 

 

Důležité zdroje informací

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo informační web o aktuálním výskytu COVID-19 v ČR. Na webu je možné nalézt i informační letáky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, seznam laboratoří  a další důležité informace. Odkaz na web

 

Přehled odkazů a telefonních čísel na gestory v jednotlivých oblastech

Významné dokumenty vztahující se k mimořádným opatřením

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 1404.2022 (zveřejněno 14.04.2022)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 14.03.2022 (zveřejněno 14.03.2022)

Ochranné opatření - výjimka pro vstup na území ČR cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu s účinností od 25.02.2022 (zveřejněno 25.02.2022)

Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV2 s účinností od 01.03.2022 (zveřejněno 25.02.2022)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s rizikem výskytu onemocnění COVID-19 s účinností od 21.02.2022 (zveřejněno 21.02.2022)

Mimořádné opatření - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19.02.2022 do 28.02.2022 (zveřejněno 10.02.2022)

Mimořádné opatření - preventivní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s účinností od 19.02.2022 (zveřejněno 10.02.2022)

Zrušení mimořádných opatření - screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 18.02.2022 (zveřejněno 10.02.2022)

Mimořádné opatření - podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10.02.2022 do 18.02.2022 (zveřejněno 10.02.2022)

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény ve školských zařízeních pro ústavní výchovu (zveřejněno 03.02.2022)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (zveřejněno 31.01.2022)

Změna mimořádného opatření ze dne 05.01.2022 k testování zaměstnanců a ostatních osob s účinností od 31.01.2022 (zveřejněno 27.01.2022)

Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 31.01.2022 (zveřejněno 27.01.2022)

Změna některých mimořádných opatření v souvislosti se změnou doby platnosti očkování s účinností od 15.02.2022 (zveřejněno 27.01.2022)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 s účinností od 24.01.2022 (zveřejněno 24.01.2022)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 s účinností od 10.01.2022 (zveřejněno 10.01.2022)

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a ostatních osob s účinností od 17.01.2022 (zveřejněno 06.01.2022)

Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 20.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 14.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování žáků ve školách s účinností od 14.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR s účinností od 07.12.2021 (zveřejněno 07.12.2021)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 27.09.2021 a 22.10.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb (zveřejněno 07.12.2021)

Usnesení vlády č. 1121 o prodloužení účinnosti usnesení vlády č. 1084 (zveřejněno 07.12.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým výskytem onemocnění COVID-19 s účinností od 29.11.2021 (zveřejněno 29.11.2021)

Usnesení vlády č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (zveřejněno 29.11.2021)

Změna mimořádného opatření z 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků s účinností od 01.12.2021 (zveřejněno 29.11.2021)

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku (zveřejněno 29.11.2021)

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků (zveřejněno 29.11.2021)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb (zveřejněno 29.11.2021)

Vyhlášení nouzového stavu - od 26.11.2021 (zveřejněno  26.11.2021)

Usnesení vlády č. 1066 o přijetí krizových opatření - omezení maloobchodu a služeb (zveřejněno 26.11.2021)

Usnesení vlády č. 1067 o přijetí krizových opatření - k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (zveřejněno 26.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 23.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 05.03.2021 k pravidlům hlášení výsledků antigenních testů do ISIN s účinností od 23.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních s účinností od 29.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách s účinností od 22.11.2021 a 06.12.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV 2 s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 09.11.2021)

Mimořádné opatření - podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinnosti od 15.11.2021 (zveřejněno 09.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 08.11.2021) (zveřejněno 09.11.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno  01.11.2021)

Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno 01.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno 01.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 18.10.2021 (zveřejněno 18.10.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 04.10.2021 (zveřejněno 04.10.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 30.09.2021 (zveřejněno 30.09.2021)

Mimořádné opatření - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 (zveřejněno 30.09.2021)

Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR (zveřejněno 30.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 27.09.2021 (zveřejněno 27.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 20.09.2021 (zveřejněno 20.09.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 26.08.2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol s účinností od 13.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID 19 s účinností od 13.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup do ČR s účinností od 11.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 06.09.2021 (zveřejněno 08.09.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 30.08.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči (zveřejněno 14.09.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 01.09.2021 (zveřejněno 27.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním covid-19 s účinností od 23.08.2021 (zveřejněno 23.08.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků ne vzdělávání s účinností od 31.08.2021 (zveřejněno 23.08.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocněním covid-19 s účinností od 23.08.2021 do 30.09.2021 (zveřejněno 19.08.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 23.08.2021 do odvolání (zveřejněno 19.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 16.08.2021 (zveřejněno 16.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 účinností od 09.08.2021 (zveřejněno 09.08.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 01.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 31.07.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 31.07.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 02.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy s účinností od 01.08. do 31.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s rizikem nákazy onemocněním Covid-19 s účinností od 26.07.2021 (zveřejněno 26.07.2021)

Zrušení ochranného opatření ze dne 29.06.2021 k omezení překročení státní hranice (zveřejněno 22.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Mimořádné opatření - povinnost oznámení pořádání hromadné akce nad 1000 účastníků s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice účinné od 09.07.2021 (zveřejněno 09.07.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy (zveřejněno 09.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 09.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností s účinností od 09.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (zveřejněno 07.07.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 05.07.-31.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob určených k očkování s účinností od 07.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - provádění diskriminačních PT PCR testů s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
1
30
3
1
2
2
4
3
3
4
2
5
3
6
3
7
2
8
3
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Zpravodaj

listopadové číslo

Mapové portály

Mapa města

 

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:131
TÝDEN:0
CELKEM:2301289

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů