cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Aktuální informace pro občany v souvislosti s COVID-19

Město Kraslice na tomto místě přináší občanům aktuální informace související s onemocněním COVID-19. Měly by zde být shromážděny všechny dostupné informace a zprávy ústředních orgánů, tak aby se občané nemuseli mezi jednotlivými stránkami proklikávat. U jednotlivých informací bude samozřejmě uveden jejich zdroj.


Aktuální počet nakažených občanů Kraslic: 103 (stav k 01.03.2021)


 

Možnost testování v Kraslicích

Od 11.1.2021 budou na našem pracovišti Lab In, odběrová místnost, poliklinika Kraslice testováni klienti na COVID 19 a to jak metodou PCR, tak antigenními testy.

Objednávat na testy se lze na níže uvedených odkazech:

PCR: https://www.labweb.cz/book/covid-19/19939/30
Antigen: https://www.labweb.cz/book/covid-19/45958/31

případně pak souhrnně zde:

https://www.labweb.cz/book/covid-19/

Více informací o možnostech testování v Karlovarském kraji včetně možnosti on-line rezervace testování naleznete na adrese: 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informacni-servis/spusteni-noveho-weboveho-rezervacniho-systemu-pro-testovani

 

 

Rezervace termínů odběru na Covid-19 pro indikované osoby

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19 (nikoliv samoplátce).

Od 7. 10. 2020 zřízena nová telefonní linka k rezervaci na odběrová místa v regionu: 950 380 380. Více informací a postup rezervace najdete ZDE. Linku obsluhuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.​

 

Sdělení Finančního úřadu

provozní doba FÚ

Finanční správa ČR v návaznosti na usnesení přistoupila k dočasnému uzavření tzv. režimových pracovišť finančních úřadů – v dotčeném případě tedy Územního pracoviště v Kraslicích, a to prozatím do pátku 23.10.2020.

 

Momentálně realizované možnosti osobního styku s veřejností jsou koncentrovány na všechna okresní pracoviště našeho úřadu v jednotně omezených úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 do 13:00 hod.

oznámení finanční správy

Důležité zdroje informací

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo informační web o aktuálním výskytu COVID-19 v ČR. Na webu je možné nalézt i informační letáky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, seznam laboratoří  a další důležité informace. Odkaz na web

 

Přehled odkazů a telefonních čísel na gestory v jednotlivých oblastech

Významné dokumenty vztahující se k mimořádným opatřením

Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény s účinností od 03.03.2021 (zveřejněno 03.03.2021)

Mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé s účinností od 03.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci s účinností od 02.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 02.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 26.02.2021 (zveřejněno 01.03.2021)

Otázky a odpovědi k aktuálnímu omezení pohybu (zveřejněno dne 01.03.2021)

Formulář - potvrzení zaměstnavatele (zveřejněno dne 01.03.2021)

Formulář - cesty mimo okres (s výjimkou práce) (zveřejněno 01.03.2021)

Vzor čestného prohlášení (zveřejněno 01.03.2021)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 01.03.2021 (zveřejněno 01.03.2021)

Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény s účinností od 01.03.2021 do odvolání (zveřejněno 01.03.2021)

Sbírka zákonů - pandemický zákon a zákon o kompenzačním bonusu (zveřejněno 01.03.2021)

Vyhlášení nouzového stavu - od 27. 02 2021 na dobu 30 dnů (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - zákaz opustit území okresu - s účinností od 01.03.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami s účinností od 01.03.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - orgány veřejné moci (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 28.02.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - určení škol pro nezbytnou péči od 27.02.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy (zveřejněno 26.02.2021)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.02.2021 (zveřejněno 23.02.2021)

Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 01.03.2021 (zveřejněno 23.02.2021)

Mimořádné opatření - vystavení certifikátu o očkování (zveřejněno 23.02.2021)

Usnesení vlády ze dne 14.02.2021 - vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření (zveřejněno 15.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení pohybu okresy Sokolov, Cheb a Trutnov (zveřejněno dne 11.02.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 05.02.2021 do odvolání (zveřejněno 02.02.2021)

Změny v protiepidemických opatřeních od 30.01.2021

Usnesení o přijetí krizových opatření s účinností od 30.01.2021 do 14.02.2021 (omezení prodeje, omezení pohybu osob (zveřejněno 01.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 18.01.2021 (zveřejněno 19.01.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19  (zveřejněno 18.01.2021)

Mimořádné opatření - plán očkování osob určených k očkování s účinností od 14.01.2021 do odvolání  (zveřejněno 14.01.2021)

Mimořádné opatření - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování  (zveřejněno 14.01.2021)

Usnesení vlády o prodloužení platnosti krizových opatření ze dne 07.01.2021 (zveřejněno 11.01.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 05.01.2021 (zveřejněno 05.01.2021)

Sdělení MZdr., kterým se vydává seznam zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zveřejněno 05.01.2021)

Ochranné opatření - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (zveřejněno dne 04.01.2021)

Rozhodnutí MZdr o dočasném povolení léčivého přípravku (zveřejněno 04.01.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 23.12.2020 (zveřejněno dne 04.01.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 16.12.2020 do 15.01.2021 (zveřejněno 15.12.2020)

Usnesení vlády - krizová opatření v rámci nouzového stavu ze dne 14.12.2020 (zveřejněno 15.12.2020)

Prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti mimořádných opatření (zveřejněno 11.12.2020)

Sdělení o opravě tiskové chyby (zveřejněno 11.12.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 03.12.2020 (zveřejněno 01.12.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření s účinností do 03.12.2020 (zveřejněno 01.12.2020)

Mimořádné opatření - antigenní testování pedagogičtí pracovníci s účinností od 04.12.2020 (zveřejněno 01.12.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 03.12.2020 (zveřejněno 01.12.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 24.11.2020 (zveřejněno 24.11.2020)

Usnesení vlády - prodloužení nouzového stavu do 12.12.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 21.11.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - omezení volného pohybu osob - období od 23.11. - 12.12.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - omezení maloobchodu - období od 23.11.-12.12.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - omezení škol - období od 23.11. - 24.11.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - omezení škol - období od 25.11. - 29.11.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - omezení škol - období od 30.11. - 12.12.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Usnesení vlády - orgány veřejné moci - období od 23.11. - 12.12.2020 (zveřejněno 23.11.2020)

Mimořádné opatření - antigenní testování a použití OOP pracovníky v soc. službách (zveřejněno 03.11.2020)

Mimořádné opatření - antigenní testování pacientů ve zdravotnických službách (zveřejněno 03.11.2020)

Usnesení vlády, kterým se mění krizové opatření vyhlášené usnesením zveřejněným pod č. 444/2020 (zveřejněno 03.11.2020)

Usnesení vlády související s prodloužením nouzového stavu a účinnosti omezujících opatření (zveřejněno 02.11.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření - omezení volného pohybu osob s účinností od 28.10.2020 (zveřejněno 27.10.2020)

Usnesení vlády - krizové opatření - omezení volného pohybu osob (zveřejněno 23.10.2020)

Usnesení vlády - krizové opatření - omezení obchodu a služeb (zveřejněno 23.10.2020)

Usnesení vlády - krizové opatření - orgány veřejné moci (zveřejněno 23.10.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami účinné od 21.10.2020 (zveřejněno 20.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - změna UV ze dne 12.10.2020 - účinné od 21.10.2020 (zveřejněno 20.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření (zveřejněno 13.10.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 13.10.2020 (zveřejněno 13.10.2020)

Zrušení mimořádných opatření KHS KK (zveřejněno 12.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (zveřejněno 09.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení provozu škol a školských zařízení (zveřejněno 09.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení hromadných akcí, koncertů, divadelních představení, sportovišť aj. s účinností od 09.10.2020 (zveřejněno 09.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení hromadných akcí, koncertů, divadelních představení, sportovišť aj. s účinností od 12.10.2020 (zveřejněno 09.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních (zveřejněno 09.10.2020)

Nařízení mimořádného opatření KHS KK - omezení provozu škol (zveřejněno 02.10.2020)

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu (zveřejněno 01.10.2020)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (zveřejněno 01.10.2020)

Nařízení mimořádného opatření KHS KK - Chebsko - vysoké školství (zveřejněno 23.09.2020)

Nařízení mimořádného opatření KHS KK - Cheb (zveřejněno 21.09.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 21.09.2020 (zveřejněno 21.09.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18.09.2020 (zveřejněno 18.09.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19.09.2020  (zveřejněno dne 18.09.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest účinné od 10.09.2020 s výjimkami (zveřejněno 10.09.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 01.09.2020 do odvolání (zveřejněno 01.09.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 01.09.2020 (zveřejněno 25.08.2020)

Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 01.09.2020 (zveřejněno 25.08.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 01.09.2020 (zveřejněno 25.08.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 25.08.2020 (zveřejněno 25.08.2020)

Sdělení MZdr., kterým se vydává seznam zemí s nízkým nebo středním rizikem onemocnění covid - 19 (zveřejněno 25.08.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - účinné od 01.09.2020 do odvolání (zveřejněno dne 20.08.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 01.09.2020 (zveřejněno dne 20.08.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 01.09.2020 (zveřejněno dne 20.08.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 03.08.2020 (zveřejněno 03.08.2020)

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy Covid-19 (zveřejněno 13.07.2020)

Zrušení mimořádného opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (zveřejněno 30.06.2020)

Sdělení MZdr., kterým se vydává seznam zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy s účinností od 30.06.2020 onemocnění COVID-19 (zveřejněno 30.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 01.07.2020 (zveřejněno 30.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 01.07.2020 (zveřejněno dne 30.06.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 22.06.2020 (zveřejněno 22.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.06. do 30.06.2020 (zveřejněno 22.06.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami účinnost od 22.06.2020 (zveřejněno 18.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 22.06.2020 (zveřejněno 18.06.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí na 1000 lidí s účinností od 22.06.2020 (zveřejněno 18.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení v době od 22.06. do 30.06.2020 (zveřejněno 16.06.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 15.06.2020 (zveřejněno 15.06.2020)

Sdělení MZdr., kterým se vydává seznam zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zveřejněno dne 15.06.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 15.06.2020 (zveřejněno 15.06.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí na 500 lidí s výjimkami s účinností od 15.06.2020 (zveřejněno 15.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 15.06.2020 (zveřejněno 15.06.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 lidí s účinností od 09.06.2020 (zveřejněno 10.06.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - účinné od 08.06.2020 (zveřejněno 08.06.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice účinné od 05.06.2020 - 14.06.2020 (zveřejněno 08.06.2020)

Opatření vlády ze dne 05.06.2020 - ochrana vnitřních hranic (zveřejněno 05.06.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 15.06.2020 (zveřejněno 03.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 04.06.2020 - 08.06.2020 (zveřejněno 03.06.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 08.06.2020 do odvolání (zveřejněno 03.06.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 lidí s účinností od 08.06.2020 do odvolání (zveřejněno 03.06.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 26.05.2020 (zveřejněno 26.05.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 26.05.2020 (zveřejněno 26.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 26.05.2020 (zveřejněno 26.05.2020)

Zrušení mimořádného opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory (zveřejněno 26.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 01.06.2020 (zveřejněno 26.05.2020)

Mimořádné opatření - ukončování karantény s účinností od 01.06.2020 (zveřejněno 26.05.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 lidí s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 25.05.2020 do odvolání (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče s účinností od 25.05.2020 (zveřejněno 20.05.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami účinné od 19.05.2020 (zveřejněno 19.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení v době od 18.05. - 25.05.2020 (zveřejněno 18.05.2020)

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 lidí v době od 18.05. - 25.05.2020 (zveřejněno 18.05.2020)

Mimořádné opatření - úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení v době od 18.05. - 25.05.2020 (zveřejněno 18.05.2020)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 18.05.2020 (zveřejněno 18.05.2020)

Zrušení mimořádného opatření - epidemiologicko-hygienická nařízení pro OVM a SO (zveřejněno 18.05.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu zařízení sociálních služeb v době od 18.05. - 25.05.2020 (zveřejněno 18.05.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 12.05.2020 (zveřejněno 12.05.2020)

Usnesení vlády ze dne 11.05.2020 (zveřejněno 12.05.2020)

Usnesení vlády ze dne 07.05.2020 (zveřejněno 11.05.2020)

Usnesení vlády ze dne 01.05.2020 (zveřejněno 11.05.2020)

Opatření obecné povahy - rozšíření počtu hraničních přechodů - účinné od 11.05.2020 (zveřejněno dne 06.05.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami - účinné od 05.05.2020 (zveřejněno 05.05.2020)

Usnesení vlády ze dne 04.05.2020 (zveřejněno dne 05.05.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami účinné od 01.05.2020 (zveřejněno dne 04.05.2020)

Usnesení vlády ze dne 01.05.2020 (zveřejněno dne 04.05.2020)

Výjimky a pravidla pro vstup do ČR platná od 01.05.2020 (zveřejněno dne 04.05.2020)

Informace Karlovarské krajské nemocnice k testování samoplátců (zveřejněno dne 30.04.2020)

Zrušení mimořádného opatření - k zákazu maloobchodního prodeje (zveřejněno 27.04.2020)

Zrušení mimořádných opatření - k volnému pohybu osob (zveřejněno 27.04.2020)

Zrušení mimořádného opatření - přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání (zveřejněno 27.04.2020)

Opatření obecné povahy o ochraně vnitřních hranic - prodloužení platnosti do 15.05.2020 (zveřejněno 27.04.2020)

Mimořádné opatření - vyčlenění kapacity lůžek v krajích (zveřejněno 27.04.2020)

Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče (zveřeněno dne 27.04.2020)

Usnesení vlády ze dne 23.04.2020 (zveřejněno dne 24.04.2020)

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu s výjimkami od 27.04.2020 (zveřejněno 20.04.2020)

Zrušení mimořádného opatření - ke kulturním a jiným akcím nad 100 lidí (zveřejněno 20.04.2020)

Zrušení mimořádného opatření - k návratu z pobytu v Italské republice (zveřejněno 20.04.2020)

Zrušení mimořádného opatření - hromadné akce nad 5000 osob (zveřejněno 20.04.2020)

Harmonogram uvolňování opatření (zveřejněno 17.04.2020)

Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s výjimkami s účinností od 20.04.2020 (zveřejněno 16.04.2020)

Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami účinné od 20.04.2020 (zveřeněno 16.04.2020)

Mimořádné opatření - uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20.04.2020 (zveřejněno 16.04.2020)

Mimořádné opatření - omezení volného pohybu osob s výjimkami od 20.04.2020 (zveřejněno 16.04.2020)

Zákon o kompenzačním bonusu a Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory (zveřejněno 14.04.2020)

Mimořádné opatření - ukončování karantény (zveřejněno 14.04.2020)

Mimořádné opatření - poskytovatelé sociálních služeb - testování zaměstnanců (zveřejněno 14.04.2020)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest - výjimky (zveřejněno 14.04.2020)

Sdělení MV, kterým se stanovují podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice (zveřejněno 14.04.2020)

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic - prodloužení do 24.04.2020 (zveřejněno 06.04.2020)

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb (zveřejněno 02.04.2020)

Mimořádné opatření - zákaz návštěv (zveřejněno 30.03.2020)

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb (zveřejněno 30.03.2020)

Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů (zveřejněno 30.03.2020)

Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče (zveřejněno dne 26.03.2020)

Mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory - ze dne 23.03.2020

Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR - ze dne 23.03.2020

Mimořádné opatření - prodloužení omezení provozní doby úřadů - ze dne 23.03.2020

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje - ze dne 23.03.2020

Usnesení vlády ze dne 19.03.2020 - ošetřovné pro OSVČ, "pendlerská" knížka

Usnesení vlády ze dne 18.03.2020 (povinné nošení roušek, úprava zákazu nakupování mezi 10. - 12. hodinou)

Usnesení vlády ze dne 16.03.2020 - další krizová opatření vlády

Usnesení vlády ze dne 15.03.2020 k vyhlášení karantény pro území ČR a související opatření

Usnesení vlády ze dne 15.03.2020 povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy

Opatření obecné povahy ze dne 15.03.2020 o ochraně vnitřních hranic + příloha usnesení

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu

Opatření o zákazu školní docházky a vzdělávacích aktivit

Opatření o zákazu pořádání akcí s účastí nad 30 osob

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

Opatření v mezinárodní osobní dopravě

Opatření o omezení obchodu a služeb

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

Únorové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 439
TÝDEN: 1851
CELKEM: 1690338

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store