cz

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Aktuální informace pro občany v souvislosti s COVID-19

Město Kraslice na tomto místě přináší občanům aktuální informace související s onemocněním COVID-19. Měly by zde být shromážděny všechny dostupné informace a zprávy ústředních orgánů, tak aby se občané nemuseli mezi jednotlivými stránkami proklikávat. U jednotlivých informací bude samozřejmě uveden jejich zdroj.


Aktuální počet nakažených občanů Kraslic: 128 (stav k 24.01.2022)


 

Informace k očkování

OČKOVÁNÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI BEZ REGISTRACE

 

Detailnější informace k očkování najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví

ZDE

 

Možnost testování v Kraslicích

Od 11.1.2021 budou na našem pracovišti Lab In, odběrová místnost, poliklinika Kraslice testováni klienti na COVID 19 a to jak metodou PCR, tak antigenními testy.

Objednávat na testy se lze na níže uvedených odkazech:

PCR: https://www.labweb.cz/book/covid-19/19939/30
Antigen: https://www.labweb.cz/book/covid-19/45958/31

případně pak souhrnně zde:

https://www.labweb.cz/book/covid-19/

Více informací o možnostech testování v Karlovarském kraji včetně možnosti on-line rezervace testování naleznete na adrese: 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/informacni-servis/spusteni-noveho-weboveho-rezervacniho-systemu-pro-testovani

 

 

Důležité zdroje informací

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo informační web o aktuálním výskytu COVID-19 v ČR. Na webu je možné nalézt i informační letáky, informace pro zaměstnance a zaměstnavatele, seznam laboratoří  a další důležité informace. Odkaz na web

 

Přehled odkazů a telefonních čísel na gestory v jednotlivých oblastech

Významné dokumenty vztahující se k mimořádným opatřením

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 s účinností od 24.01.2022 (zveřejněno 24.01.2022)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 s účinností od 10.01.2022 (zveřejněno 10.01.2022)

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a ostatních osob s účinností od 17.01.2022 (zveřejněno 06.01.2022)

Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 20.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 14.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování žáků ve školách s účinností od 14.12.2021 (zveřejněno 15.12.2021)

Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR s účinností od 07.12.2021 (zveřejněno 07.12.2021)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 27.09.2021 a 22.10.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb (zveřejněno 07.12.2021)

Usnesení vlády č. 1121 o prodloužení účinnosti usnesení vlády č. 1084 (zveřejněno 07.12.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým výskytem onemocnění COVID-19 s účinností od 29.11.2021 (zveřejněno 29.11.2021)

Usnesení vlády č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (zveřejněno 29.11.2021)

Změna mimořádného opatření z 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků s účinností od 01.12.2021 (zveřejněno 29.11.2021)

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku (zveřejněno 29.11.2021)

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků (zveřejněno 29.11.2021)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb (zveřejněno 29.11.2021)

Vyhlášení nouzového stavu - od 26.11.2021 (zveřejněno  26.11.2021)

Usnesení vlády č. 1066 o přijetí krizových opatření - omezení maloobchodu a služeb (zveřejněno 26.11.2021)

Usnesení vlády č. 1067 o přijetí krizových opatření - k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (zveřejněno 26.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 23.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 05.03.2021 k pravidlům hlášení výsledků antigenních testů do ISIN s účinností od 23.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních s účinností od 29.11.2021 (zveřejněno 23.11.2021)

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách s účinností od 22.11.2021 a 06.12.2021 (zveřejněno 22.11.2021)

Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV 2 s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 19.11.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb s účinností od 22.11.2021 (zveřejněno 09.11.2021)

Mimořádné opatření - podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinnosti od 15.11.2021 (zveřejněno 09.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 08.11.2021) (zveřejněno 09.11.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno  01.11.2021)

Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno 01.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 01.11.2021 (zveřejněno 01.11.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 18.10.2021 (zveřejněno 18.10.2021)

Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 04.10.2021 (zveřejněno 04.10.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 30.09.2021 (zveřejněno 30.09.2021)

Mimořádné opatření - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 (zveřejněno 30.09.2021)

Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR (zveřejněno 30.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 27.09.2021 (zveřejněno 27.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 20.09.2021 (zveřejněno 20.09.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 26.08.2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol s účinností od 13.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID 19 s účinností od 13.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup do ČR s účinností od 11.09.2021 (zveřejněno 14.09.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 06.09.2021 (zveřejněno 08.09.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 30.08.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči (zveřejněno 14.09.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 01.09.2021 (zveřejněno 27.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním covid-19 s účinností od 23.08.2021 (zveřejněno 23.08.2021)

Mimořádné opatření - stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků ne vzdělávání s účinností od 31.08.2021 (zveřejněno 23.08.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocněním covid-19 s účinností od 23.08.2021 do 30.09.2021 (zveřejněno 19.08.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 23.08.2021 do odvolání (zveřejněno 19.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 16.08.2021 (zveřejněno 16.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 účinností od 09.08.2021 (zveřejněno 09.08.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 01.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 31.07.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 31.07.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 02.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy s účinností od 01.08. do 31.08.2021 (zveřejněno 02.08.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s rizikem nákazy onemocněním Covid-19 s účinností od 26.07.2021 (zveřejněno 26.07.2021)

Zrušení ochranného opatření ze dne 29.06.2021 k omezení překročení státní hranice (zveřejněno 22.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Mimořádné opatření - povinnost oznámení pořádání hromadné akce nad 1000 účastníků s účinností od 19.07.2021 (zveřejněno 19.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice účinné od 09.07.2021 (zveřejněno 09.07.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy (zveřejněno 09.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 09.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností s účinností od 09.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (zveřejněno 07.07.2021)

Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 05.07.-31.07.2021 (zveřejněno 07.07.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob určených k očkování s účinností od 07.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - provádění diskriminačních PT PCR testů s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 01.07.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 26.06.2021 (zveřejněno 28.06.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 s účinností od 28.06.2021 (zveřejněno 28.06.2021)

Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné testování obyvatel s účinností od 01.07.2021 (zveřejněno 18.06.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 21.06.2021 (zveřejněno 17.06.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 07.06.2021 o ochraně dýchacích cest s účinností od 15.06.2021 (zveřejněno 15.06.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 19.04.2021 k testování studentů vysokých škol s účinností od 15.06.2021 (zveřejněno 15.06.2021)

Změna mimořádného opatření - stanovení podmínek pro kulturu s účinností od 14.06.2021 (120.51 kB)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 08.06.2021 (zveřejněno 08.06.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 08.06.2021 (zveřejněno 08.06.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 08.06.2021 (zveřejněno 08.06.2021)

Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 08.06.2021 (zveřejněno 08.06.2021)

Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti COVID-19 s účinností od 11.06.2021 (zveřejněno 08.06.2021)

Ochranné opatření - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou (zveřejněno 08.06.2021)

Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob určených k očkování (zveřejněno 08.06.2021)

Sdělení ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním Covid 19 s účinností od 07.06.2021 (zveřejněno 07.06.2021)

Změna mimořádného opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 01.06.2021 (zveřejněno 01.06.2021)

Změna mimořádného opatření - omezení maloobchodního prodeje s účinností od 01.06.2021 (zveřejněno 01.06.2021)

Změna mimořádného opatření - omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 01.06.2021 (zveřejněno 01.06.2021)

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31.05.2021 (zveřejněno 31.05.2021)

Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV 2 s účinností od 01.06.2021 (zveřejněno 31.05.2021)

Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 31.05.2021 (zveřejněno 31.05.2021)

Změna mimořádného opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 31.05.2021 (zveřejněno 31.05.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 01.06.2021 (zveřejněno 31.05.2021)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 29.04.2021 k omezení obchodu a služeb (zveřejněno 31.05.2021)

Změna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 s účinností od 24.05.2021 (zveřejněno 24.05.2021)

Změna mimořádného opatření - provoz škol a školských zařízení s účinností od 24.05.2021 (zveřejněno 24.05.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy s účinností od 24.05.2021 (zveřejněno 24.05.2021)

Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy s účinností od 24.05.2021 (zveřejněno 24.05.2021)

Změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest s účinností od 18.05.2021 (zveřejněno 18.05.2021)

Změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol s účinností od 18.05.2021 (zveřejněno 18.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17.05.2021 (zveřejněno 17.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 17.05.2021 (zveřejněno 17.05.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID - 19 (zveřejněno 17.05.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 15.05.2021 (zveřejněno 17.05.2021)

Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců OSVČ s účinností od 15.05.2021 (zveřejněno 17.05.2021)

Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 17.05.2021 (zveřejněno 12.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 10.05.2021)

Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 10.05.2021)

Změna mimořádného opatření - k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 10.05.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (zveřejněno 10.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 06.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 05.05.2021)

Sdělení ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 05.05.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 10.05.2021 (zveřejněno 05.05.2021)

Změna mimořádného opatření - základní umělecké školy s účinností od 04.05.2021 (zveřejněno 05.05.2021)

Změna mimořádného opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 04.05.2021 (zveřejněno 05.05.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 30.04.2021)

Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 30.04.2021)

Změna mimořádného opatření k testování zaměstnanců ve školách s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 30.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 30.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 28.04.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 28.04.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 06.04.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 03.05.2021 (zveřejněno 28.04.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 27.04.2021 (zveřejněno 27.04.2021)

Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocněním COVID 19 s účinností od 27.04.2021 do 31.05.2021 (zveřejněno 27.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 26.04.2021 (zveřejněno 26.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.04.2021 (zveřejněno 26.04.2021)

Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách s účinností od 26.04.2021 (zveřejněno 26.04.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19 (zveřejněno 26.04.2021)

Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách (zveřejněno 13.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 19.04.2021 (zveřejněno 13.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb (zveřejněno 13.04.2021)

Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb (zveřejněno 13.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 12.04.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy (zveřejněno 12.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - testování žáků ve školách (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - testování zaměstnanců ve školách (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek s účinností od 26.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Mimořádné opatření - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 07.04.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 05.04.2021 (zveřejněno 06.04.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s vysokým rizikem nákazy s účinností od 05.04.2021 (zveřejněno 06.04.2021)

Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy s účinností od 12.04.2021 (zveřejněno 31.03.2021)

Prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti mimořádných opatření (zveřejněno 29.03.2021)

Změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ze dne 15.03.2021 - s účinností od 28.03.2021 (zveřejněno 29.03.2021)

Mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob (zveřejněno 22.03.2021)

Mimořádné opatření - vyšetření na přítomnost SARS - COV u škol a školských zařízení zajišťujících péči o děti od 2 - 10 let (zveřejněno 22.03.2021)

Změna mimořádného opatření ze dne 26.02.2021 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (zveřejněno 22.03.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření - jednání vlády dne 18.03.2021 (zveřejněno 19.03.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice s účinností od 19.03.2021 (zveřejněno 16.03.2021)

Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování ze dne 01.03.2021 (povinnost testovat u zaměstnavatelů s 10-49 zaměstnanci) (zveřejněno 16.03.2021)

Usnesení vlády o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 (zveřejněno 16.03.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 09.03.2021 (zveřejněno 08.03.2021)

Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci s účinností od 09.03.2021 (zveřejněno 08.03.2021)

Mimořádné opatření - povinnost hlásit pozitivní výsledky antigenních testů (zveřejněno 08.03.2021)

Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování z 01.03.2021 (zveřejněno 08.03.2021)

Mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstnavatelé (zveřejněno 08.03.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování zdravotní a sociální služby (zveřejněno 08.03.2021)

Usnesení vlády č. 248 - pracovní povinnost žáků a studentů (zveřejněno 08.03.2021)

Usnesení vlády č. 247 - k zajištění poskytování zdravotních služeb (pracovní povinnost) (zveřejněno 04.03.2021)

Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény s účinností od 03.03.2021 (zveřejněno 03.03.2021)

Mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé s účinností od 03.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci s účinností od 02.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 02.03.2021 (zveřejněno 02.03.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 26.02.2021 (zveřejněno 01.03.2021)

Otázky a odpovědi k aktuálnímu omezení pohybu (zveřejněno dne 01.03.2021)

Formulář - potvrzení zaměstnavatele (zveřejněno dne 01.03.2021)

Formulář - cesty mimo okres (s výjimkou práce) (zveřejněno 01.03.2021)

Vzor čestného prohlášení (zveřejněno 01.03.2021)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 01.03.2021 (zveřejněno 01.03.2021)

Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény s účinností od 01.03.2021 do odvolání (zveřejněno 01.03.2021)

Sbírka zákonů - pandemický zákon a zákon o kompenzačním bonusu (zveřejněno 01.03.2021)

Vyhlášení nouzového stavu - od 27. 02 2021 na dobu 30 dnů (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - zákaz opustit území okresu - s účinností od 01.03.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami s účinností od 01.03.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - orgány veřejné moci (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 28.02.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - určení škol pro nezbytnou péči od 27.02.2021 do 21.03.2021 (zveřejněno 27.02.2021)

Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy (zveřejněno 26.02.2021)

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.02.2021 (zveřejněno 23.02.2021)

Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 01.03.2021 (zveřejněno 23.02.2021)

Mimořádné opatření - vystavení certifikátu o očkování (zveřejněno 23.02.2021)

Usnesení vlády ze dne 14.02.2021 - vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření (zveřejněno 15.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - omezení pohybu okresy Sokolov, Cheb a Trutnov (zveřejněno dne 11.02.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 05.02.2021 do odvolání (zveřejněno 02.02.2021)

Změny v protiepidemických opatřeních od 30.01.2021

Usnesení o přijetí krizových opatření s účinností od 30.01.2021 do 14.02.2021 (omezení prodeje, omezení pohybu osob (zveřejněno 01.02.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 18.01.2021 (zveřejněno 19.01.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19  (zveřejněno 18.01.2021)

Mimořádné opatření - plán očkování osob určených k očkování s účinností od 14.01.2021 do odvolání  (zveřejněno 14.01.2021)

Mimořádné opatření - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování  (zveřejněno 14.01.2021)

Usnesení vlády o prodloužení platnosti krizových opatření ze dne 07.01.2021 (zveřejněno 11.01.2021)

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice platné od 05.01.2021 (zveřejněno 05.01.2021)

Sdělení MZdr., kterým se vydává seznam zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zveřejněno 05.01.2021)

Ochranné opatření - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (zveřejněno dne 04.01.2021)

Rozhodnutí MZdr o dočasném povolení léčivého přípravku (zveřejněno 04.01.2021)

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 23.12.2020 (zveřejněno dne 04.01.2021)

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 16.12.2020 do 15.01.2021 (zveřejněno 15.12.2020)

 

Zpravodaj

lednové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

Mapové portály

Mapa města

mapový portál

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 462
TÝDEN: 462
CELKEM: 1886454

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů