cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům

Stránka

Na stránkách kraslice.cz můžete inzerovat

Internetové stránky města Kraslice nabízejí možnost bezplatné inzerce. Nabídky nebo poptávky může podat každý návštěvník stránek.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Firma PSVS a.s. Praha, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Městem Kraslice a Ministerstvem pro místní rozvoj, zahájila v říjnu 2005 rekonstrukci mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích, v ulici Kpt.Jaroše.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům


Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodáské komory R, cílem které je vybudování celorepublikového internetového katalogu výrobk a inností  podnikatelských subjekt a institucí ze všech obor prmyslu, obchodu a slueb.
Podrobné údaje o Vaší firm jsou tak k dispozici Vašim potencionálním zákazníkm nebo partnerm. Úastí v projektu tak podnikatel získá monost široké propagace, na kterou by musel jinak vynaloit znané finanní prostedky.
 
Co konkrétn pináší projekt Axis4 Vaší firm:
 
1.      Vstupem do registru podnikatelských subjekt Axis4 se údaje o Vaší firm a nabízeném sortimentu stávají souástí informací, které Hospodáská komora R spolu s regionální samosprávou kraj a mst prezentují v tuzemsku i v zahranií.
2.      Vstupem do registru umoníte Vašim stávajícím i potencionálním zákazníkm získávat aktuální informace o Vašich produktech a slubách. Jak vyplývá z údaj Hospodáské komory R, stále více podnikatel pouívá k vyhledávání svých dodavatel práv systém Axis4.
3.      Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také monost své údaje  kdykoli upravovat nebo doplovat. Tyto informace o Vás mete vyuít i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která slouí k prezentaci Vaší spolenosti.
4.      Axis4 umouje rychlé získávání informací o Vašich zákaznících, dodavatelích
i konkurentech.
 
Vzhledem k pínosm k rozvoji podnikání v  regionu se msto Kraslice rozhodlo projekt Axis4 podpoit. Informace obsaené v katalogu budou propojené na internetové stránky regionu. Toto propojení pinese další výhody: Vaše spolenost se  zaazením  do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane souástí podnikatelského prostedí a celkové infrastruktury v našem mst.
 
Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese www.axis4.cz, informaních centrech Hospodáské komory nebo na zelené lince Axis4  . 800 900 501.
Vstup do registru firem na Kraslicku naleznete ZDE.

4. 8. 2009 Zobrazit méně

SMS Infokanál

Nová služba obyvatelům - SMS Infokanál "městský rozhlas do kapsy"

4. 8. 2009 Zobrazit více

Informace pro podnikatele

V souvislosti s novelou živnostenského zákona, účinného od 1.7.2008 se zavádí i nová verze informačního systému registru živnostenského podnikání ( dále jen IS RŽP). Z tohoto důvodu je nutné provést odstávku provozu IS RŽP v době od 25. června 2008  od 18.30 hodin do úterý 1. července 2008 do 6.00 hodin, tj. v rozsahu tří pracovních dnů.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Informace o silničním průtahu

Vzhledem ke komplikacím vzniklých při rekonstrukci komunikace II/210, které nebylo možné předvídat, bude letos 10.října dokončena pouze první část silničního průtahu městem k ZŠ Dukelská. Na realizaci dalších úseků si budeme muset počkat do roku 2009, kdy budou práce na této komunikaci opět pokračovat. Datum zahájení prací ještě stanoven není, ale délka dokončení by měla být 3 měsíce.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Podmínky použití znaku města

Starosta města upozorňuje na povinnost vyplývající ze zákona o obcích č.128/2000 ve znění pozdějších předpisů, kde je v  § 34a stanoveno,že právnické a fyzické osoby mohou použít znak města jen s předchozím písemným souhlasem města.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Internetový portál pro investory

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě schválení Programu rozvoje Karlovarského kraje a jeho zaměření na prioritu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu, vytvořil Krajský úřad "Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji". Tento krok postihuje komplexně problematiku investorských příležitostí v Karlovarském kraji a může výraznou měrou přispět k řešení problematiky dostupnosti a nabídky podnikatelských nemovitostí, případně vstupu soukromého kapitálu do rozvojových projektů měst a obcí.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 64
TÝDEN: 1353
CELKEM: 1536182

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store