cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

SMS Infokanál

Stránka

Na stránkách kraslice.cz můžete inzerovat

Internetové stránky města Kraslice nabízejí možnost bezplatné inzerce. Nabídky nebo poptávky může podat každý návštěvník stránek.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Rekonstrukce mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích

Firma PSVS a.s. Praha, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Městem Kraslice a Ministerstvem pro místní rozvoj, zahájila v říjnu 2005 rekonstrukci mostu přes řeku Svatavu v Kraslicích, v ulici Kpt.Jaroše.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelům

Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působnost i do našeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspěšně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit.

4. 8. 2009 Zobrazit více

SMS Infokanál


Informace ke zprovoznění služby SMS od 10. června 2008.

SMS InfoKanál – městský rozhlas “do kapsy”

Od 10. června 2008 mohou občané města Kraslic i přilehlých částí Čirá, Černá, Kostelní a Počátky využívat novou službu SMS InfoKanál, městský rozhlas “do kapsy”. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

Tato nová moderní služba může dobře zastoupit mnohde hůře slyšitelný městský rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty občany, kteří tráví většinu dne mimo své bydliště. Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, problémů s pitnou vodou, přerušení dodávky elektrické energie, ekologických havárií a podobně.

V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí svým občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.

Jak služba funguje v praxi ?

Odpovědný zaměstanec městského úřadu může kdykoli z webové stránky u provozovatele služby napsat zprávu, která je automaticky rozeslána všem registrovaným občanům. V případě nouze lze zprávu všem registrovaným občanům odeslat přímo z mobilního telefonu. To může být užitečné především v krizových situacích, kdy může současně dojít k výpadku elektrické sítě, internetu nebo je třeba odesílat zprávy přímo z místa ohrožení.

Jaká je ochrana proti zneužití registrovaných telefonních čísel třetí osobou?

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewally a pod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení.

Provozovatelem služby je společnost Qbizm technologies, a.s., která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz.

Informace nejdůležitější : jak službu získat ?

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení služby k registraci:

Odeslat textovou zprávu ve znění:

IK KRASLICE REGISTRUJ (nebo zkráceně IK KRASLICE REG)

na telefonní číslo 605 733 680

Odhlášení služby z registrace:

Odeslat textovou zprávu ve znění:

IK KRASLICE ODREGISTRUJ (nebo zkráceně IK KRASLICE ODREG)

na telefonní číslo 605 733 680

Pozor ! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co občan v souvislosti s touto službou zaplatí, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení této služby. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese Městský úřad Kraslice.

V budoucnosti bude možné podle zájmu občanů rozšířit službu o SMS ankety a mini-referenda, členění zasílaných informací na různé tématické oblasti nebo vybírat příjemce zpráv například podle lokalit.


4. 8. 2009 Zobrazit méně

Informace pro podnikatele

V souvislosti s novelou živnostenského zákona, účinného od 1.7.2008 se zavádí i nová verze informačního systému registru živnostenského podnikání ( dále jen IS RŽP). Z tohoto důvodu je nutné provést odstávku provozu IS RŽP v době od 25. června 2008  od 18.30 hodin do úterý 1. července 2008 do 6.00 hodin, tj. v rozsahu tří pracovních dnů.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Informace o silničním průtahu

Vzhledem ke komplikacím vzniklých při rekonstrukci komunikace II/210, které nebylo možné předvídat, bude letos 10.října dokončena pouze první část silničního průtahu městem k ZŠ Dukelská. Na realizaci dalších úseků si budeme muset počkat do roku 2009, kdy budou práce na této komunikaci opět pokračovat. Datum zahájení prací ještě stanoven není, ale délka dokončení by měla být 3 měsíce.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Podmínky použití znaku města

Starosta města upozorňuje na povinnost vyplývající ze zákona o obcích č.128/2000 ve znění pozdějších předpisů, kde je v  § 34a stanoveno,že právnické a fyzické osoby mohou použít znak města jen s předchozím písemným souhlasem města.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Internetový portál pro investory

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě schválení Programu rozvoje Karlovarského kraje a jeho zaměření na prioritu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského potenciálu, vytvořil Krajský úřad "Internetový portál pro investory v Karlovarském kraji". Tento krok postihuje komplexně problematiku investorských příležitostí v Karlovarském kraji a může výraznou měrou přispět k řešení problematiky dostupnosti a nabídky podnikatelských nemovitostí, případně vstupu soukromého kapitálu do rozvojových projektů měst a obcí.

4. 8. 2009 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 28
TÝDEN: 1317
CELKEM: 1536146

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store