cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Pochod a shromáždění v Kraslicích dne 7. 9. 2013

Stránka

Nový jízdní řád na lince Kraslice - Nejdek

Od 1. listopadu 2014 bude na lince Nejdek - Šindelová - Rotava - Kraslice platit nový jízdní řád.

24. 10. 2014 Zobrazit více

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě

16. 5. 2014 Zobrazit více

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu "Rozvoj výroby hudebních nástrojů na Kraslicku"

Dne 23. dubna 2014 od 16,00 hodin proběhne slavnostní ukončení projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova.

22. 4. 2014 Zobrazit více

Pochod a shromáždění v Kraslicích dne 7. 9. 2013


Pochod a shromáždění v Kraslicích dne 7.9.2013

 

V sobotu 7.9.2013 v době od 13:00 do 16:00 hodin se uskutečnily v Kraslicích pochod a shromáždění jedné z politických stran v ČR, která je známá tím, že většinou při jejích akcích vznikají problémy, které jsou hned nebo následně řešeny.

Město obdrželo od organizátorů akce dne 19.8.2013 oznámení o konání akce. Tady je třeba se na chvíli pozastavit. Je nutné si uvědomit, že ze zákona může město, tzn. zastupitelstvo, rada, starosta, místostarosta, jejich pomocné instituce, úřad včetně všech  městem zřízených příspěvkových organizací, konat pouze to, co mu zákon povoluje. Všichni ostatní mohou konat to, co jim zákon nezakazuje. A to je dost podstatný rozdíl, který si málokdo uvědomuje. Město resp. MěÚ musí tedy vždy dodržet zákonnost svého konání.

A to je i u plánovaných a realizovaných shromáždění. Základními zákonnými předpisy je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, další je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Ty zajišťují každému právo na pokojné shromáždění. Zároveň také stanovují důvody, za nichž lze toto právo omezit.

Hned 21.8.2013 jsem svolal mimořádné jednání Bezpečnosti rady ORP Kraslice, kde jsme posuzovali vzhledem ke zkušenostem s předchozími akcemi výše uvedené politické strany v jiných městech ČR, zda oznámení o konání pochodu a shromáždění obsahuje všechny zákonem předepsané a povolené náležitosti. Tzn. místo konání, čas konání, účel shromáždění. Oznámení obsahovalo všechny náležitosti, které předepisuje zákon. Z oznámení nevyplynuly žádné zákonné důvody proč shromáždění zakázat.

Ze zákona MěÚ shromáždění nepovoluje, pouze v případě nesplnění zákonných požadavků v oznámení (ani po výzvě MěÚ na jejich splnění) konané shromáždění zakáže.

Bezpečnostní rada, jejímž členem je také PČR, dále posuzovala nutnost přijetí bezpečnostních opatření v době přípravy a průběhu oznámené akce. Mimo jiné také monitorování včetně posuzování, zda v průběhu pochodu a shromáždění nebude docházet k naplnění zákonem stanovených důvodů pro okamžité rozpuštění oznámené akce.

Po zkušenosti z jiných měst v ČR se Bezpečnostní rada rozhodla ve spolupráci s PČR bezpečnostní opatření přijmout.

Před konáním akce Bezpečnostní rada ještě jednou posuzovala na svém dalším mimořádném jednání, zda nejsou nové poznatky o připravované akci, které by vyžadovaly přijmout další bezpečnostní opatření. Takové poznatky se nevyskytly.

Bezpečnostní rada také rozhodla, že občané Kraslic o oznámené akci budou informování prostřednictvím městského rozhlasu a tisku. Zdůrazňuji informováni – ne vyzýváni k jakékoli aktivitě či neaktivitě. Informováni byli také starostové okolních obcí včetně Klingenthalu.

Při vlastním průběhu oznámeného pochodu a shromáždění nedošlo k jejich narušení tak, aby ze zákona byla tato akce zrušena městem nebo PČR. Pouze bylo PČR zadrženo několik přihlížejících, kteří se zviditelňovali zakázanou symbolikou. Vlastní řešení tohoto problému je v kompetenci PČR.

V současné době PČR vyhodnocuje záznamy z uskutečněné oznámené akce. V případě zjištění přestupků či trestných činů je bude následně příslušně řešit.

Oznámený pochod a shromáždění se nakonec uskutečnily v relativním klidu.

Děkuji tímto všem aktérům (jak aktivním, tak neaktivním) za zachování chladné hlavy a věcné a zákonné jednání v průběhu konání oznámené akce.  

 

Ing. Zdeněk Brantl

       starosta


9. 9. 2013 Zobrazit méně

Slavnostní týden zooparku v Klingenthalu

V týdnu od 23. června do 30. června 2013 budou probíhat v zooparku v Klingenthalu oslavy 50. výročí existence parku.

29. 5. 2013 Zobrazit více

Změna pracovní doby Městského úřadu Kraslice

Od 1. května 2012 dojde ke změně pracovní doby Městského úřadu Kraslice vymezené pro styk s občany.

8. 11. 2012 Zobrazit více

Stránka

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Zpravodaj

květnové číslo

Za podpory

Severozápad

EU

 

info o projektuESF

Karlovarský kraj

živý kraj

Povodňový systém města

Povodňový systém města Kraslice

Partnerská města

 
Svazek měst a obcí Kraslicka

SMOK

Klingenthal

partnerské město Klingenthal

UtilityReport - on-line žádost o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Karlovarského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 38
TÝDEN: 1327
CELKEM: 1536156

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store