cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Informace k bodu jednání zastupitelstva - nabídka odkupu Polikliniky Kraslice s. r. o.

Stránka

Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 šetření Životní podmínky 2017

3. 2. 2017 Zobrazit více

Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

Vyjádření vedení města k zimní údržbě a falešnému facebookovému profilu TSMK

20. 1. 2017 Zobrazit více

Poděkování občanům

Poděkování občanům

16. 12. 2016 Zobrazit více

Naši "Dobráci"

Naši "Dobráci"Přiblížení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kraslicích

18. 10. 2016 Zobrazit více

Pozvánka starosty města na jednání zastupitelstva města

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Kraslice

19. 9. 2016 Zobrazit více

Informace k bodu jednání zastupitelstva - nabídka odkupu Polikliniky Kraslice s. r. o.


Na programu jednání městského Zastupitelstva je předložen návrh na přijetí nabídky na odkoupení 100% podílu Polikliniky Kraslice s.r.o. Tento návrh předkládají tito zastupitelé:

 

 Otakar Mika, Radim Diviš, Leopold Bernard, Ing. Jaroslav Souhrada, Ing. Jiřina Junková, Hana Dolanská, Ing. Regina Roková, MUDr. Jiří Henzl, Mgr. Josef Vlček, František Stůj.

 

Důvodová zpráva k předloženému návrhu:

 

Převzetím polikliniky bude zajištěna veřejná základna pro poskytování zdravotních služeb. Dostupnost zdravotních služeb nemůže být ponechána pouze tržním principům - lékaři nejsou pouhými podnikateli. Pokud k nim tak budeme přistupovat, tak se nedivme, že budou odcházet do ciziny. Za dostupnost zdravotní péče jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, stát, kraj a obec. V § 35 zákona o obcích je v odstavci 2 uvedeno: Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Tento náš návrh opíráme o tuto zákonnou normu.

Převzetím polikliniky budou vytvořeny předpoklady pro začínající lékaře, kteří budou v budoucnu nahrazovat ty dosluhující. Bez této nabídky budou možnosti našeho města velmi omezeny a hrozí postupné omezování zdravotních služeb. Hlavním cílem převzetí polikliniky a investice do její obnovy nejsou pouze podmínky pro lékaře, nejdůležitější jsou pacienti a zejména starší a nemocní občané Kraslic. Musíme okamžitě řešit otázku výtahu v poliklinice. Skutečnost, že jsou nemocní lidé nuceni absolvovat často bolestivé výstupy do vyšších pater je neudržitelná. Jsme si vědomi, že převzetím polikliniky vznikne požadavek na rozpočet obce. Vzhledem k finanční situaci našeho rozpočtu, považujeme předpokládané náklady za přijatelné a rozložitelné v čase. Podle znaleckého posudku není poliklinika rozhodně v havarijním stavu. Město musí hledat veškeré možné dotační zdroje na pokrytí nutných nákladů na obnovu polikliniky. V rozpočtu města je možné doložit, že město vynakládá značné prostředky na kulturu, sport a jiné zájmové činnosti. Považujeme proto za nutné, abychom podpořili stejně výrazným způsobem dostupnost zdravotní péče v našem městě. 

 

Otakar Mika, člen Zastupitelstva města Kraslice

 

 

 


20. 6. 2016 Zobrazit méně

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

Na červnovém zastupitelstvu se bude rozhodovat o záměru koupě společnosti Poliklinika Kraslice, s. r. o. Občané tak mají nejlepší příležitost říci svůj názor k tomuto záměru.

17. 6. 2016 Zobrazit více

Starosta ocenil vítěze "Papírové bitvy"

V rámci Dne s odpady proběhlo vyhodnocení soutěže "Papírová bitva"

8. 6. 2016 Zobrazit více

Technické služby města Kraslic hledají zaměstnance

TSMK hledají nové zaměstnance

16. 5. 2016 Zobrazit více

Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad informuje o probíhajícím statistickém šetření.

29. 3. 2016 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store