cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Vyhlášení soutěže ve sběru papíru

Stránka

Město Kraslice hledá ředitele/ředitelku Městské knihovny Kraslice

Město Kraslice vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Městské knihovny Kraslice

1. 3. 2016 Zobrazit více

Vyhlášení soutěže ve sběru papíru


Město Kraslice a TSMK vyhlašují soutěž ve sběru papíru „Papírová bitva“.

 

Představení soutěže:

„Papírová bitva“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností.

Cílem „Papírové bitvy“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Časový rozvrh:

Nultý ročník „Papírové bitvy“ je připraven pro školní rok 2015/2016.

Termín zahájení:                             01. března 2016

Termín uzávěrky:                            15. května 2016

Termín vyhlášení výsledků:        30. května 2016 (při Dnu s odpady)

Průběh soutěže:

Jak se přihlásit?

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy zřízené městem Kraslice. Vyplňte přihlášku , která se automaticky odešle na e-mail: reditel@tsmk.cz.

Jak soutěžit?

 • úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru (i z domácností)
 • sbírat se bude sběrový papír v třídění na 
  1. kartonový papír hnědý,
  2. kartonový papír barevný a papír směsný,
  3. papír novinový, časopisový, kancelářský
  4. tetrapaky
 • papír musí být svázán do kompaktních balíků do maximální hmotnosti balíku 10 kg, v jednom balíku může být pouze jeden druh papíru (viz výše uvedené čtyři kategorie)
 • papír nesmí obsahovat nežádoucí látky nebo látky nebezpečné, např. kovy, plast, sklo, textilie, dřevo, písek, stavební materiály, syntetické látky, voskované materiály, asfaltové papíry, hygienické papíry, papíry od olejů, papíry uhlové, papíry kopírovací, papíry mastné, papíry znečištěné od barev, lakované papíry apod.
 • papír bude odevzdán pověřenému pracovníku TSMK nebo na telefonickou objednávku zástupcem školy bude v dohodnutém termínu bezplatně přistaven kontejner nebo svozový automobil s osádkou
 • TSMK odevzdané množství papíru zváží a předají doklad o vážení
 • TSMK povedou evidenci příslušných škol a tříd
 • odvoz i vážení papíru bude zajištěno na náklady pořadatele soutěže

Hodnocení:

V průběhu celého projektu bude vedena evidence množství nasbíraného papíru. Tato evidence bude přístupná na internetových stránkách pořadatele www.kraslice.cz.

Po termínu uzávěrky bude vyhodnocena a odměněna nejlepší škola a nejlepší třída.

Pro vítěznou třídu (z každé přihlášené školy bude vyhodnocena jedna vítězná třída) bude připravena speciální environmentální exkurze (např. Environmentální výchova v NP a CHKO Šumava)

Pro vítěznou školu (kritériem bude průměrný počet odevzdaných kg papíru na 1 žáka zapsaného v zahajovacím výkazu pro příslušný školní rok) jsou připraveny odměny v hodnotě 10 tis. Kč (sportovní potřeby, didaktické pomůcky, apod.). 


1. 3. 2016 Zobrazit méně

Harmonogram svozu komunálního odpadu od 01. ledna 2016

aktuální harmonogram svozových dní v roce 2016

22. 12. 2015 Zobrazit více

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Informace o připravovaných kotlíkových dotacích

2. 12. 2015 Zobrazit více

Připravuje se aktualizovaný Program rozvoje města

Město Kraslice připravuje Program rozvoje města na roky 2015-2020.

10. 8. 2015 Zobrazit více

Veřejná sbírka Pomocné ruce pro Aničku Křehkou

Město Kraslice se rozhodlo podpořit veřejnou sbírku Pomocné ruce pro Aničku Křehkou, kterou pořádá Spolek přátel města Kraslice, a zastupitelstvo města schválilo příspěvek do této sbírky ve výši 40 tis. Kč.

29. 6. 2015 Zobrazit více

Meziobecní spolupráce na Kraslicku je připravena k oživení

Informace o projektu na podporu meziobecní spolupráce

4. 5. 2015 Zobrazit více

9. 12. 2014 uzavřen stavební úřad a odbor životního prostředí

Dne 9. 12. 2014 je z technických důvodů uzavřen odbor Územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče a odbor Životního prostředí MěÚ Kraslice.

9. 12. 2014

Kraslice mají nové vedení města

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva

7. 11. 2014 Zobrazit více

Římskokatolická farnost informuje - DUŠIČKY

Římskokatolická farnost informuje - DUŠIČKYRozpis bohoslužeb v čase "Dušičkovém"

24. 10. 2014 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store