cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kraslice
Kraslice

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě

Stránka

Nový jízdní řád na lince Kraslice - Nejdek

Od 1. listopadu 2014 bude na lince Nejdek - Šindelová - Rotava - Kraslice platit nový jízdní řád.

24. 10. 2014 Zobrazit více

Reakce starosty města na článek v tisku k problematice hazardu ve městě


Reakce na článek v Mladé frontě Dnes ze dne 15. 5. 2014 autora p. Zemana k problematice hazardu v Kraslicích

Rád bych na tomto místě reagoval na novinový článek, který vyšel dne 15. května 2014 v jednom z celostátních deníků. Článek se přímo dotýkal mé práce pro město a nepravdivě a zkresleně popisoval některé skutečnosti. Proto uvádím tato fakta:

 

  1. 26.4.2012 vydalo ZM  OZV č. 5/2012 regulující „Hazard“ vytýčením prostor, kde nesmí být „hazard“ provozován. Na základě ustanovení této OZV o veřejném pořádku by došlo k uzavření převážné většiny heren ve městě. Jako kritérum byla stanovena vzdálenost od školských zařízení.

 

  1. 21.6.2012 vydalo ZM jednomyslně OZV č. 6/2012, kterou zrušila regulaci „hazardu“ ve městě, stanovenou v OZV č. 5/2012.

 

  1. Tímto zákonným postupem ZM deklarovalo, že nebude regulovat loterii a jiné podobné hry na území města Kraslice.

 

  1. Dle nové zákonné úpravy jsou VHP městským úřadem v přenesené působnosti povolovány vždy do konce kalendářního roku a VLT jsou povolovány MF ČR na tři kalendářní roky. Zrušení článku OZV 5/2012, kterým byl regulován "hazard", je důvodem postupu MěÚ Kraslice v případech, kdy MF zasílá úřadu oznámení o zahájení řízení o povolení VLT na území města Kraslice s požadavkem na vyplnění formuláře, kterým úřad stvrzuje, že město reguluje či nereguluje umístěním VLT a úřad zpětně zasílá toto vyjádření podepsané starostou města zpět na MF. Tímto vyjádřením je tudíž pouze deklarován fakt, že se město rozhodlo tuto problematiku neregulovat.

 

  1.  RM 19.2.2014 dospěla k názoru, že stávající situaci v provozu VHP a VLT je zapotřebí regulovat. Proto zadala starostovi sestavit pracovní skupinu pro přípravu návrhu regulace. Starosta přizval do pracovní skupiny, mimo ostatní přizvané, všechny zastupitele – ti se jednání pracovní skupiny však zúčastnili v minimálním počtu.

 

  1. Pracovní skupina se sešla dvakrát a na základě výstupů z jejích prac. setkání jsou do červnového ZM připravovány dva návrhy na regulaci:
  • Zachování stávajícího počtu provozoven při regulaci dle deklarace obsahující omezení a podmínky provozu heren (varianta 6.1.).
  • Snížení stávajícího počtu provozoven o provozovnu „Macao“ při regulaci ostatních dle výše uvedené deklarace (varianta 6.2.).

 

  1.  ZM může prostřednictvím další OZV při nepodepsání nebo nedodržování deklarace v příslušné provozovně zrušit provozování této herny.

 

  1. Zastáncem návrhu pracovní skupiny, který je uveden v bodě 6.2., je místostarosta.

Návrh v bodě 6.1. podporuje starosta. Ač dle zákona zastupitelstvo regulaci nemusí zdůvodňovat , důvodem podpory návrhu č. 6.1. pro starostu je zachování stejného přístupu ke všem provozovatelům.

Návrhy z Agentury pro sociální začleňování resp. z porady ředitelů školských zařízení v Kraslicích, popř. dalších členů výše uvedené pracovní skupiny nejsou podloženy konkrétními doloženými případy. Dále Agentura pro soc. začleňování zdůvodňuje své návrhy vyjádřením ředitelů školských zařízení - ředitel 2. ZŠ na pracovní skupině prohlásil, že jej Agentura pro soc. začleňování neoslovila. PČR nemá k této problematice podněty (naopak kladně hodnotí spolupráci s dvěma provozovnami – jednou z nich je „Macao“). Z přestupkové komise nejsou k této problematice podněty.

 

Přes rozdílné názory místostarosty a starosty k návrhům pracovní skupiny tito dále jednají o dalším návrhu regulace, který by řešil stávající situaci regulací podporovanou jak starostou tak místostarostou.

 

Návrhy regulace jsou připravovány na projednání v ZM v červnu 2014.

 


16. 5. 2014 Zobrazit méně

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu "Rozvoj výroby hudebních nástrojů na Kraslicku"

Dne 23. dubna 2014 od 16,00 hodin proběhne slavnostní ukončení projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova.

22. 4. 2014 Zobrazit více

Pochod a shromáždění v Kraslicích dne 7. 9. 2013

V sobotu 7. 9. 2013 v době od 13:00 do 16:00 hodin se uskutečnily v Kraslicích pochod a shromáždění jedné z politických stran v ČR

9. 9. 2013 Zobrazit více

Slavnostní týden zooparku v Klingenthalu

V týdnu od 23. června do 30. června 2013 budou probíhat v zooparku v Klingenthalu oslavy 50. výročí existence parku.

29. 5. 2013 Zobrazit více

Změna pracovní doby Městského úřadu Kraslice

Od 1. května 2012 dojde ke změně pracovní doby Městského úřadu Kraslice vymezené pro styk s občany.

8. 11. 2012 Zobrazit více

Stránka

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:Google play
App Store